K vyjednávání v DPP.

Je smutnou skutečností, že rivalita a vnitřní boj mezi odborovými organizacemi (který zde rozpoutal tehdejší ředitel Ing. Ďuriš svým kráceným vzorcem pro výpočet uvolnění díky členství – což působí středně velkým OO – mezi něž se OR považuje, velký problém s vyřizováním agendy) často sklouzává i do roviny osobní a nepřátelské. S různými hanopisy „taky kolegů“ mám bohaté zkušenosti.

Zaměstnavatel by však měl být nad věcí a nesnižovat se k tomu, aby „fandil“ jedné straně.

Jestliže z řad některých zástupců odborů zazní na jednání dehonestace a kritika Odborové rady, neb hold pohled na věc mají jiný, (přičemž dotyční ani nerozeznají fakt, že jde o subjekt složený z pěti organizací, nikoli jedné - jako ty jejich), pak by měl zástupce zaměstnavatele situaci spíše klidnit a nikoli ji umocňovat.

I ze strany zaměstnavatele, zazněla kritika na Odborovou radu s označením „jedna organizace“ nebude… atd.. Je zřetelná snaha preferovat názory Schneiderovi spřátelené skupiny, nikoli názor všech odborů. Vnímám to tak.

Pan Schneider se sám pasoval za mluvčího všech, aniž k tomu má jakýkoli mandát a souhlas. Má snad na to ze zákona nárok největší OO? Poučte mne někdo.

K vyjednávání. Je našim právem, a to zákonným právem, svůj souhlas (a to technický-pro vysvětlení) z návrhů OO prostě stáhnout. I zaměstnavatel stahuje své původní návrhy. Není to nic mimořádného a je to v souladu s legislativou. Není-li shoda OO jde o rozpor. Tečka.

Jestliže prostě nebyla jiná možnost, jak zahájit vyjednávání, pak jde ze strany OR o zcela logický a vstřícný krok, jakkoli se to může zdát divné a diskutabilní. Ostatní OO byly písemně informováni o tomto postupu. I zaměstnanci byli o našem postupu informováni. Jednáme seriózně a ve prospěch všech, které zastupujeme.

Naší strategií je a bude solidarita i sociálnost. Není slušné (podle nás) zvýhodňovat jen určité skupiny, na úkor druhých, není slušné mrhat penězi na pobyty, když se jich nedostává primárně pro mzdy lidí.

Upozorňujeme, že Odborová rada nemá problém, aby na vyjednávání zasedly všechny sdružené subjekty v OR. Tedy deset členů. Má na tom zájem zaměstnavatel? Půjde o zbytečnou finanční zátěž, o chybějící pracovníky i o nesmyslnou demonstraci. Bude-li ale Odborová rada nadále dehonestována ze strany zaměstnavatele jako „jedna organizace“, pak tak budeme nuceni učinit.

Jsme přesvědčeni, že hledat vzájemné shody a kompromisy je možné a potřebné. Jsme však bytostně přesvědčeni, že nelze jednat s odborovými organizacemi pod diktátem a vnucovat jim svou představu. Nechce-li se zaměstnavatel dohodnout, prosím, respektujeme jeho právo a zařídíme se dle toho. V opačném případě očekáváme stejný postup vůči všem OO a nikoli jen k oblíbeným.

 

Závěrem se chci vyjádřit k problému mimořádné odměny. Cíl byl pomoci lidem proti inflaci. 
A byl to zaměstnavatel, kdo žádal, aby mohl navýšit finance lidem prostřednictvím mimořádné odměny, aby ji mohl zúřadovat sám, bez potřeby konzultace s radnicí. Odbory předložili jiný návrh (nárůst tarifů). OR předložila také jiný návrh odborovým organizacím, který (jak bývá zvykem, neb nebyl od „spolku“), odbory neschválili ve shodě.
Byl to zaměstnavatel, kdo vyplatil na jaře částku všem stejnou.
Z logiky věci, jsme nabyli přesvědčení, že jde o obdobný postup. S tím, aby byla vyplacena diametrálně odlišná částka mezi různými skupinami zaměstnanců se nemůžeme ztotožnit. Je to nemorální. Nedali nám (OR) ale na výběr, než podepsat dohodu o mimořádné odměně. O tom, že ji využijete ve prospěch jedné části a část druhých značně umenšíte, neřekli ani slovo. Pokládáme to za úskok. Zřejmě jste se na tom předem dohodli s velkými OO. Jak jinak si vysvětlit, že protest proti výpočtu mimořádné odměny vznesla jen Odborová rada? 
Podle nás, náklady za inflaci dopadají na všechny stejně. Ti, kteří měli tu možnost a „nasekali“ strop přesčasů tím zvýhodní na úkor těch, co dělali za základní hodiny, či na částečný úvazek (byť by třeba i rádi dělali na úvazek plný). Oni je ale výrazně pokrátí a v zásadě jim tak moc proti inflaci nepomůžou. Je snad toto sociální politika zaměstnavatele? Takto máme lidem pomáhat překonat tíživé období, za které oni nemohou?

   Přeji příjemný den

JZ