Za účasti 17ti funkcionářů Odborové rady a dvou hostů, se letos 2-4.července konalo výjezdní školení.

Funkcionáři se školili na téma pracovního práva, povinností a nároků funkcionářů i ze všeobecně známých obvyklostí, tak, aby byli schopni odpovědět na dotazy našich členů a sympatizantů. Není prostě nadále možné, a odborová rada bude v této cestě pokračovat, aby funkcionáře dělali lidé, kteří nejsou schopni dostát svým povinnostem a pro které je řádná činnost a kvalifikace jen prázdným pojmem. Dnešní doba prostě vyžaduje, má-li Odborové sdružení řádně fungovat, aby každý byl schopen komunikovat moderními technologiemi, reagovat elektronickou poštou a být znalý komunikace SMS a umět vyhledávat informace na webech a dostát svým přiděleným kompetencím. Kdo to nezvládá a žije jen v duchu historie nástěnek a volání si telefonem, ten v dnešní době, jako funkcionář, prostě neobstojí.

Ano, práce funkcionáře je náročná, pokud ji však dotyčný zvládá, pak to nedělá zadarmo a je navíc „hájen“ a zvýhodněn různými úlevami z pracovní činnosti. I to je důvod, proč stále vznikají různé mini a pidi odbory, které vlastně jen hájí nějakého toho „průseráře“ a neschopného závistivce a které jim pak umožňují vyspávat po schůzích místo práce(na dílně či voze). Na to je ale bohužel zákon krátký a hází všechny odbory do jednoho pytle. Ředitel Ďuriš v DPP navíc před lety okrouhal všechny výhody pro všechny odbory - co to šlo (na podnět hloupé Tošilovi závisti, že on to nemá a jiní ano…) a všechny OO tak v DPP živoří na hraně funkčnosti a jsou nuceni přetahovat se o každého člena. Je to nedůstojná pozice a práce a ne každého funkcionáře to baví…

Vykládat jak důležité je odbory neházet do jednoho pytle a vybírat jen ty, co pracují je práce nekonečná…. lidé jsou lhostejní a berou odbory na pracovišti jako jedné možné. Těžko se pak prosazujeme na nových místech (například v garáži v Řepích máme jen 4 členy a na vozovně Pankrác jen jednoho… a přitom tam na tamnější Ospea prý nadávají… ale nepřejdou k nám…ani jako jedinci, ani jako kolektiv, který by si mohl sám rozhodovat…). Úplně, dle mého názoru, mimo realitu dění jsou jakési poštovní odbory s odbočkou v DPP, pro které horuje jistý Tončev v Motole (to poté co u nás kdysi dostal pokutu za sprosté vyjadřování a odešel- vyhnuv se tak platbě), nebo politicky orientované, komunistickou stranou řízené, odbory Tošilovi (ten zas u nás neuspěl ve volbách a KSČM mu svým pobočným spolkem v DPP „jeho“ odbory zřídila). To je přesně o tom, být šéfem něčeho, i když je to úplně k ničemu… a nad jejich citací že neděláme sice nic, ale jsme levní… si vždy poklepám na čelo. Je to úplně stejné jako pidi odbory o pěti lidech jistého autobusáka Kuly na Klíčově (přitom je ve stejném svazu- co tedy nabídne víc… a mohl by do OR vstoupit (třeba jako OO Metro)- on však tomu prý musí šéfovat… a pár „kamarádů“ mu to umožní, bohužel). Jsme tak dokonce vkládáni do pytle s různými taky odbory co na jednání vůbec nechodí a s těmi co možná ani nefungují. Odbory jisté madam Novotné ani nemají příspěvky SRÁŽKOU ZE MZDY a ŘÍKÁ SE, že jsou již tvořeni pouze jí (ke zřízení přinesla potvrzení od těch, co v podniku už nejsou – proč to DPP trpí ???). Srážkou ze mzdy neplatí ani odbory IT  jistého Ježka- a kolik že jich teda je…?? Na druhou stranu, se ale zrovna pan Ježek na jednání umí ozvat - když ho něco zaujme či pálí. Podstatou je, že zákon je špatný. Odbory si založí kdo chce i neschopní či škodolibí. Lidé se pak vezou na těch co pro ostatní dělají, na těch, kteří si odbory platí. Tak jako se asociálové živí na dávkách, tak jako se různí sluníčkáři přiživují na problémech tzv. migrantů a zviditelňují se díky jim, tak je odborová práce špiněna a zneužívána populací mimo odbory či chytráky parazitujícími přímo na ní a z ní.

Nechceme však jít cestou těchto zmiňovaných flákačů a darebáků a nechat podnik dělat si co chce a zavléci nečeské „pracanty“ na naše místa.  A tak i za cenu, že je nás v plné zasedačce jen pár, co pracují, reagují, vznášejí alternativy a občas třeba i blokují dokumenty, do toho každý den jdeme. A i proto musíme být znalí problematiky, i proto musíme vědět základy práva a sledovat aktuality.

Funkcionářem nemůže být někdo za zásluhy, či jen protože to nikdo nechce dělat, nebo někdo, kdo si plete odbory se skupinou žvanilů u piva. Funkcionář musí být schopen komunikace a reagovat na podněty okolí. Funkcionáře nesmí otravovat lidi- on je tu pro ně, ne pro sebe, jako řada „taky funkcionářů“ z jiných organizací.

Ano, jsou odbory, kde jejich členové platí svým bossům auta, dovolené, počítače a mobily a ti na ně z výšky…. hledí. Touto cestou naše sdružení nikdy nepůjde a je smutné, že si to tito jejich členové nechávají líbit a že raději nezakotví v našem sdružení jako členové, jako parta v sekci či přímo jako přidružené samostatné odbory.

Jsme a budeme rádi, když získáváme členy. Jsme a budeme rádi, když se nám hlásí lidé na práci funkcionáře. Není problém si vás vyzkoušet a bude-li vás tato prááce bavit a budete-li schopni ji vykonávat, rádi vás pověříme úkoly a vybavíme pravomocemi. Kandidátní formuláře vyjdou v časopise Motoláček již v září. V prosinci začnou volby.

Pro zajímavost, jsem vybral 40 obecnějších testových otázek, které by měl každý funkcionář znát----- zde jsou pod odkazem---- a které jistě znáte i Vy.

Závěrem uvádím, že funkcionářům bylo uhrazeno cestovné, poskytnuty materiály i zajištěna strava. Čas pak mají placený zaměstnavatelem v průměru jako překážku v práci (Dle KS a ZP).  V letošním roce se plánuje ještě jedno výjezdní školení- na Moravě. Máte o něj zájem i Vy? Přihlaste se nám coby kandidáti na funkcionáře….

 

A pár fotografií na závěr:

  

 funkcionáři se sjeli vlakem, autem, autobusem…. z dálky i z blízka...

 

         

Výklad látky a rozbor testů proběhl v sídle ROH

Poznámka: ROH je právnický člen Odborové rady. Nabízí členství jen za 1,-Kč měsíčně, což si myslíme, si může dovolit každý. Za tuto směšnou (symbolickou) částku nabízí svým členům (prostřednictvím OR) pravidelné SMSinfo zdarma, výhodné slevy na kuturu, sport (např. bowling zdarma) i zájmové akce a pracovně právní poradenství prostřednictvím svých funkcionářů. Funguje v DPP a ve ŠT, kde také vyjednává KS. Více o ROH naleznete pod webovou stránkou www.odborovarada.cz , pod odkazem ROH.

 

             zpracoval –JZ-   6.7.2018