Ve Škodovce došlo 17.12. 2021 k dohodě o nárůstu mezd na rok 2022.

Pro pražskou část (údržba metra) byl dohodnut nárůst tarifní mzdy ve výši 8%.

Nárůst mezd je od 1.ledna 2022.

 

Vyšší nárůst, vzhledem k malému počtu členů ve ŠT nejsme schopni prosadit.

Je velmi smutné, že zaměstnanci ŠT si to neuvědomují a naše odbory svým vstupem nepodporují.

Zřejmě více peněz ani nechtějí…..

JZ