1.       Sken z doplňující volby do sekce „zaměstnanci ČADu“:  --- zde----

2.      Sken z  volby členů Vedení Odborové rady (VOR):  --- zde----

3.      Sken z  volby prezidenta Odborové rady:  --- zde----

4.     Aktuální STANOVY Odborové rady s vyznačením změn:  --- zde----