Upozornění pro naše členy a příznivce na Moravě:

v pondělí 20.11.2017 po provozním jednání s vedením ČAD Blansko a.s., se sejdeme v restauraci "Na pražci" v Blansku, od 16hodin.

 

 

 Zveme Vás na pivo, limo, nealko, kávu či čaj a na diskuzi o tématech, které vás trápí a které je, podle vás, potřeba řešit a vyřešit. Seznámíme vás též s odpovědí vedení společnosti na otázky, které jsme při jednání požadovali.

Jde především o DISKUZI na téma:

- tarifní nárůst daný růstem tabulek minimální mzdy zapracovaný do mezd k 1.1.2018

-ekonomika a hospodaření společnosti vůbec

- kolik pracovních úrazů bylo letos zaznamenáno, rozdíl oproti loňsku, případně přijatá opatření.

- byl zaznamenán nějaký smrtelný úraz? Pokud ano, z jakého důvodu

- kolik zameškaných nástupů na směnu bylo letos evidováno, byla zaznamenána absence?

- jak je čerpána dovolená a zda není na příští rok převáděn značný objem hodin

- byla dána někomu výpověď pro porušení kázně?

- kolik lidí odešlo a kolik přišlo

- došlo v nějakém středisku ke změně organizace práce? Pokud ano, kde a proč.

- proběhlo řádně plánované školení řidičů, seznamovaní s technickými novinkami, normami?

- nedochází k porušování čerpání přestávek na jídlo a oddych?

- nepotřebuje některé místo k oddychu opravit, vybavit?

- jsou jízdní doby aktualizovány, nebo kdy se aktualizace chystá

- jaké je průměrné stáří vozového parku a jaký je plán obměny

- byly pořízeny nějaké nové přístroje na kontrolu a evidenci vozů i lidí? Pokud ano, jaké.

- jsou v pořádku záchody na konečných? Kdy proběhla kontrola

- jaký plán má firma ohledně jednotného ustrojení zaměstnanců - kolekce, nové díly, změny, součástky pro ženy...

- jakým způsobem byli zaměstnanci proškoleni na PPTČ (plán předcházení trestné činnosti) - viz nová norma z EU...

- jak se projevují náborové bonusy a zda má firma připraveny nějaké novinky k získání dalších

- případně přijatá či plánovaná další opatření týkající se pěti více zaměstnanců

 

Z diskuze s vámi, můžou vyplynout další podněty, pro další schůzky.

 Ta příští bude následně v Boskovicích. Termín, čas i místo, včas sdělíme.

-JZ-