Potvrzení o přidělení mandátu funkcionáře

Ve smyslu výsledků voleb funkcionářů Odborové rady a Statutárních zástupců sdružených Organizací v Odborové radě (dále OR), volených všemi členy Odborové rady a všech sdružených OO,  ze dne 6. února 2019 a z výsledků voleb do Vedení odborové rady (dále jen VOR), ze dne 15. února 2019 na Konferenci, rozhodlo VOR o přidělení mandátů k výkonu práv zastupování zaměstnanců a rozhodovacích pravomocí takto:

 

Pan ___Ing. Jaroslav Douša CSc._______________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       funkcionář Odborové rady

·       předseda OO ROH : 04242394

·       komise BOZP v DPP

·       personální jednání a vyjednávání ve ŠT a DPP

·       servisní a tisková činnost pro OR

·       jiné úkoly plynoucí z pokynů prezidenta OR a VOR

 

 

Pan ___Jiří Zabloudil dr.h.c._______________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       Prezident  Odborové rady (Statutární zástupce OR a všech sdružených subjektů v OR) – představitel OR.

·       předseda ZO OSD Motol : 71242333

·       komise JSVA a JPA v DPP

·       personální jednání a vyjednávání ve ŠT, DPP a ČAD

·       personální, organizační, servisní a další činnost pro OR

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR a Stanov OR

 

 

Pan ___Válek Vlastimil_______________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       Člen Vedení Odborové rady (člen nejvyššího Statutárního orgánu OR a sdružených OO v OR)

·       zástupce prezidenta OR

·       komise TEK v DPP

·        správa a zastupování profesí „D“ v DPP (odškodnění, výpovědi, turnusy, zatřídění, nedostatky, nevybavenost, aj.).

·          specifika údržby,činnost manipulačních dělníků, zatřídění profesí, problémy přesunů a zkušebních jízd, kvality náhr.dílů aj.

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

Pan ___Holler Petr________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       funkcionář Odborové rady

·       všechny komise působící ve Škoda Transportation a.s.

·       správa a zastupování profesí „D“ ve ŠT, vyjednávání.

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

 

Pan ___PhDr.  Hejný Jiří___________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       Člen Vedení Odborové rady (člen nejvyššího Statutárního orgánu OR a sdružených OO v OR)

·       komise PEK v DPP, komise ústrojová, jízdních řádů aj.

·       správa a zastupování profesí „ŘED“ v DPP na všech úrovních řízení, případné potřeby TRAM v celé ČR.

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

Paní ___Zabloudilová Hana__________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       Člen Vedení Odborové rady (člen nejvyššího Statutárního orgánu OR a sdružených OO v OR)

·       správa a zastupování profesí „indiv.člen“ na Moravě.

·        pomoc se správou sekce ČAD Blansko, admin. zázemí

·        sociální politika – správa dávek všech členů Odborové rady

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

 

Pan ___Pakosta Jiří___________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       funkcionář Odborové rady

·       komise mPEK v DPP, přenos informací, sběr podnětů

·       zástupce pro jednání pana Hejného

·       plombování a mimořádnosti v TRAM dopravě, komise pro odškodňování a úhradu plateb po nehodách vozidel u TRAM

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

 

Paní ___Suchá Věra___________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       Člen Vedení Odborové rady (člen nejvyššího Statutárního orgánu OR a sdružených OO v OR)

·       komise BOZP v DPP, přenos informací, sběr podnětů

·       zástupce pro jednání pana Hejného

·       plombování a mimořádnosti v TRAM dopravě, komise pro odškodňování a úhradu plateb po nehodách vozidel u TRAM

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

 

Paní ___Cibulková Lucie___________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       Člen Vedení Odborové rady (člen nejvyššího Statutárního orgánu OR a sdružených OO v OR)

·       hospodářka všech sdružených subjektů v OR

·       předsedkyně OO Metro - IČO: 06498892  

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

Pan ___Červinka Filip___________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       funkcionář Odborové rady -bez určení zaměření

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

 

Pan ___Schmid Jiří__________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       funkcionář Odborové rady -bez určení zaměření

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

Pan ___Hanuš Jiří___________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       funkcionář Odborové rady

·       přenost informací, sběr podnětů

·       zástupce pro správu a zastupování profesí „D“ v DPP (odškodnění, výpovědi, turnusy, zatřídění, nedostatky, nevybavenost aj.).

·       specifika lanovkářů a speciálních profesí v DPP

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

 

Pan ___Kudrna Tomáš___________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       funkcionář Odborové rady

·       přenost informací, sběr podnětů

·       zástupce pro správu a zastupování profesí „D“ v DPP (odškodnění, výpovědi, turnusy, zatřídění, nedostatky, nevybavenost aj.).

·       specifika vrchního vedení a speciálních profesí v DPP

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

 

Pan ___Rychtář  Václav___________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       funkcionář Odborové rady -bez určení zaměření

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

 

Pan ___Skuhrovec  Václav_________________

·       funkcionář Odborové rady

·       přenost informací, sběr podnětů

·       zástupce pro správu a zastupování profesí „D“ v DPP (odškodnění, výpovědi, turnusy, zatřídění, nedostatky, nevybavenost aj.).

·       specifika mycích rámů, skladů a pomocných profesí v DPP

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

 

Pan ___Zewel Zdeněk___________________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       Člen Vedení Odborové rady (člen nejvyššího Statutárního orgánu OR a sdružených OO v OR)

·       přenost informací, sběr podnětů

·       zástupce pro správu a zastupování profesí „D“ v DPP (odškodnění, výpovědi, turnusy, zatřídění, nedostatky, nevybavenost aj.).

·       specifika Muzea, historických vozů a speciálních profesí v DPP

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

Pan ___Sychra  Petr__________

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       funkcionář Odborové rady

·       informace o provozu a nárocích řidičů v zahraničí

·       předseda sekce ČAD Blansko

·       překladatel dokumentů OR ve styku se zahraničím

·       poradce pro kurzové a valutové přepočty

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

Výše jmenovaní slibují, že budou řádně vykonávat přidělenou činnost ku prospěchu všech členů Odborové rady a není-li to v rozporu, pak i zaměstnanců podniků a společností, kde OR působí.  Výše jmenovaní prohlašují, že nejsou souběžně i jinými členy odborové organizace, která není součástí Odborové rady, v podnicích a společnostech, kde OR aktivně působí (vyjednává KS).  

Porušením slibu funkcionáře zaniká mandát funkcionáře.

V Praze dne 6. března 2019                                 Schváleno Vedením Odborové rady 

Aktualizováno po Konferenci 2021

 

Pan ___Svoboda Jiří___(zastupce Mokrý Pavel)__

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       funkcionář Odborové rady

·       provozní a specifická jednání ve společnosti

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

 

 

 

Pan ___Koleda Michal_(zástupce Prucek Milan)__

Bude zastávat následující funkce a má tato pověření:

·       funkcionář Odborové rady

·       provozní a specifická jednání ve společnosti

·       další činnost pro OR dle aktuální potřeby

·       jiné úkoly plynoucí z Usnesení VOR

Aktualizováno vznikem nových sekcí v srpnu 2021