Reportáž z jednání a managementem DPP dne 16.11.2017   - Program jednání:

 

Z jednání s managementem DPP 16.11.2017- on line:

8.00 začátek - Úvodem byly projednávány organizační změny. Přijímáme další strojvedoucí a další řidiče a řidičky tramvají. Potud v pořádku. V pořádku ale není, že vedení podniku nezajímá, jak se řidiči do vozovny dostanou. Vozovna Motol je atypická. Kolem dokola je obklopena pozemky, jež nám nepatří a parkovat tu lze jen na malém parkovišti a pár aut uvnitř na povolení. Ostatní vozovny mají kolem alespoň nějaké ulice, Motol ne. Z jedné strany hlavní třída- tah, kde nelze ani zastavit, natož parkovat, z boku objekt jiné firmy a zbylé dvě strany les a louka patřící golfovému hřišti. Přesto sem cpou každý půl rok nové a nové řidiče… samozřejmě, že jsem na problém poukázal. Zaměstnavatele to však nezajímá… bohužel. Nenechali mne ani rozvinout diskuzi na toto téma. Dobrá otevřel jsem to dnes v různém a podal návrh na alternativní dopravu: „Protože se neustále přijímají noví řidiči do vozovny Motol a protože je- Situace s parkováním u vozovny Motol je neúnosná a navrhujeme zřídit rozvážkovou služební tramvaj, která by od půlnoci do šesti rána jezdila mezi vozovnou Motol a sídlištěm řepy, kde jsou na konečné odstavné parkoviště pro auta.“ Technický ředitel argumentuje tím, že pravidelně tam jezdí noční linky. Argumentuji tím, že jsou plné bezdomovců… diskuze na téma, jak je vystrnadit, co (ne)dělá Policie… vedení se zjevně nechce věc řešit.

První bod jednání- Diskuse s GŘ - - Generální ředitel dnes není přítomen. Zastupuje personální ředitel. Diskuze o normě o pružné pracovní době. Pružná pracovní doba se má radikálně omezit a zavést jen výjimečně… nevole úřednických odborů.
Diskuze o problémech s čerpáním dovolené. Přerušení dovolené o „sick days“. Náhrady svátků. Evidence a postup nadřízených a problémy u autobusů. Směrnice o pracovní době versus nesrovnalosti…

- bude letos kolektivní vyjednávání? Personální ředitel jej odmítá…. argumentuje zákonem (mezi řádky …chtěli jste dlouhodobou KS, máte ji…dobře vám tak…). Diskuze o právním výkladu. Pokud jedna strana podá návrh, pak druhá strana může odmítnout (nicméně jednání bude zahájeno) a nelze jej jednostranně vypovědět. Vedení tvrdí, že jedná podle zákona…. Jde o spor, že jednání fyzicky nezačalo  opět se jen potvrzuje fakt, na který jsme ostatní OO loni upozorňovali, že tato KS je past a je pro nás nevýhodná. Přesto, ji všichni chtěli a naši organizaci označovali za podrazáky a dehonestovali ji, až jsme byli nuceni se přidat. Zaplať bůh, že se nám podařilo vyvzdorovat si alespoň mimořádné odměny za náš podpis…jak se teď všem letos hodí… Na naši radu vypovědět tuto KS, bohužel však zatím ostatní neslyší.
Mgr. Ježek když jde o vyjednávání, nelze jej jednostranně ukončit… vedení tvrdí že ano…. diskuze stále dokola….  závěr diskuze, Představenstvo se sejde na řádném jednání a vyjádří se. Fakt je, že odborové organizace mají nyní tři legitimní kroky jak reagovat. Vyzvat lidi, ať nepodepisují přesčasy, hromadně nepřijít do práce na „sick days“ a vypovědět KS. V současném stavu řady „loajálních a taky odborů“ je však situace nepřehledná a vedení z toho těží….. ale to si musí členové těchto OO, každý sám v hlavě srovnat, proč je podporují a uvědomit si, že nejen jiným, ale i sami sobě si tím škodí….

Cenové podmínky různých nápojových automatů? Od 1.1.2018 budou v DPP sjednoceny ceny.

Projednávání dalšího navýšení přesčasové práce. Odborová rada nesouhlasí s dalším navyšováním objemu přesčasové práce, bez řádného zdůvodnění jejich nezbytnosti. Tento postoj podpořili i Tošilovi Komunisti a Růžičkova Ospea. Není přeci možné stále zvyšovat objem práce, delší a delší šichty a na druhé straně ukázat zaměstnancům dlouhý nos, když chtějí přidat peníze….

Projednáván nový turnus ve Vokovicích, jde posun k rovnoměrnosti pracovní doby, nuance nemohu posoudit a daljí se podle mne doladit… obecně dobré. Tošilovci s tím nesouhasí, prý to bylo projednáno bez nich... Projednáno.

Informace o čtvrtletní zprávě Týmu PPTČ za III. Q. roku 2017  Diskuze o Porušení Etického kodexu. Případ porušení EK nadřízeným, jeho chybným podáním na řidiče – s prohřeškem k jízdnímu úkonu. Diskuze nad seznámením se a pochopením normy. Stížnosti na porušení EK by neměly být součást služebních hlášení. Podnět krádeže- předáno na Polici. Podnět natáčení záběrů z řízení a sdílení na facebooku. Konflikt s ochranou os.údajů – předáno na oddělení ochrany os.údajů.
Sděluji svůj postoj, že do soukromého zveřejňování a sdílení videí nikomu nic z podniku není, to je věc civilního práva, a pro síť v DPP platí již nyní dostatek závazných norem. Jde tedy o diskuzi o ničem.

 

Projednání zápisu z minula.

bod 3.11:- vyčuhující tram ze vrat… Vzhledem k poklesu teplot upozorňuji na permanentní plýtvání energií a snižování tepelné pohody na pracovišti…

u bodu 9.5(odklikávání seznámení s normou, bez jejího přečtení..)  kritizuji bagatelizování problému proškolování a zavedení nové technologie u vozů 15T, bez řádného proškolení řidičů (režim stanby u brzdičů). Zřejmě to řeší pokyn č.22 s kterým se mají zaměstnanci sami seznámit…považuji to až za nebezpečné jednání a žádám o odpověď vedení, proč tomu tak je… mlčení….
odpovědí mi prý příště.

Konec jednání ve 13hodin.