Věra Suchá

na facebooku   https://www.facebook.com/zoosdmotol/                     před 4 h

NEHORÁZNÁ LEŽ A POMLUVA!!!!!!!!!!!!

Ve středu jsem se na výborové schůzi naší organizace dozvěděla z úst pana Vlastimila Válka ze Žižkova nehoráznou lež, pomluvu a osočení, že prý jsem měla na Palmovce na dámském záchodě ukrást nějaké utěrky.

Prohlašuji na svou čest a přísahám, že nařčení je lživé a nezakládá se na pravdě. Ať mi to ten dotyčný člověk, který mně údajně viděl, řekne do očí, který den a hodinu jsem se měla tohoto činu dopustit.

Je velmi lehké a snadné někoho z čehokoli nařknout a obvinit, ale podstatně horší je toto obvinění z nařčené osoby stáhnout.

Není v mé povaze někde něco krást a také si vymýšlet na kohokoli nepravdivé obvinění. Rodiče mně učili čestnosti a pravdomluvě. Vše co ke svému životu potřebuji, si dokážu koupit a to krást. Jednou pro vždy si vyprošuji něco podobného ke své osobě.

 

 

 

 

===========================================================

Poznámka JZ:  jen malá technikálie:  ve středu neproběhla výborová schůze, ale Operativní konference vyhlášená v souladu se STATUTem  ZO OSD MOTOL, dle článku VII – bod I. , který říká, že:

Dojde-li k situaci, že není splněna ani jedna z podmínek (pozn.: usnášeníschopnosti Výboru), je předseda oprávněn nahradit VZO operativní Konferencí s pozvanými delegáty, zastupujícími dle určeného klíče, všechny členy Odborové organizace. Klíč k delegování určí předseda za pomoci Akční skupiny, formou delegování per-rollam. Operativní Konference nenahrazuje pravidelnou únorovou členskou schůzi(Konferenci) všech členů majících o tuto účast zájem. Při operativní Konferenci platí ustanovení STANOV OSD o usnášeníschopnosti. Operativní Konferenci svolá předseda v termínu co nejkratším od doby ukončení VZO pro neusnášeníschopnost.