Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

Jednání PÚ se zástupci odborových organizací, dne 6. 2. 2020 od 9:00 hodin  ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.      Kurz pro šotouše o prázdninách… coby speciální kurz pro VŠ a fandy... 

Kurz je prý primárně cílen na VŠ, ale prý i na zaměstnance DPP, kteří se jinak nemohou uvolnit v práce na 4 měsíce kurzu. Kurz bude od července probíhat PO - ČT teorie, praxe v pátek a o víkendu (cca 60hodin jízdy). Zkoušky budou pak v září.  O zařazení do kurzu rozhodne „jakási“ komise. Kurz prý bude ZADARMO ale i bez placení (mzdy) KURZISTŮM. Pak prý musí (oni) 200 hodin odpracovat za rok (a když kurz neudělají?).

Reakce OR: argumentujeme, že je to diskriminace vůči ostatním řidičům TRAM…a mrhání penězi DPP..  (v současnosti kurzy plné a je výběr z lidí a zdaleka ne všechny přijmou…. A ve výčtu zkoušek, co mají tito „vyvolení“ dělat chybí i - Linkové vedení a přepravní řád…mají tedy opět nějaké zvýhodnění vůči ostatním ?) Odborová rada (i celá řada jiných OO, s tím nesouhlasí).

Odkud pramení tento "nápad" o kterém personální ředitel prý nic neví...? To si vedoucí JPT může dělat co chce?

 

 

2.      Projednávání navýšení cen ve stravovacím provozu kantýna garáže Kačerov – provozovatel Monere tempus, s.r.o., zastoupená Monikou Francovou

vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance

Dne 20. 1. 2020 požádala pí. Francová o zvýšení cen jídla s odůvodněním růstu cen potravin, energií, nájmů, mezd. Termín navýšení nebyl ze strany provozovatele stanoven, navýšení bude tedy provedeno po uzavření dodatku ke smlouvě.

 

 

Původní cena pro zaměstnance DP (rok 2019)

Cena pro zaměstnance po navýšení pro rok 2020

Polévka (3,5 dl)

25,- Kč

27,- Kč

Přesnídávková polévka (3,5 dl)

X

30,- Kč

Hlavní jídlo s přílohou*

85,- Kč

90,- Kč

Oběd (polévka, hlavní jídlo*, nápoj)

95,- Kč

105,- Kč

Zeleninový (ovocný) salát (350 g)

40,- Kč

43,- Kč

Salát nebo kompot (100 g)

25,- Kč

12,- Kč

(*maso v syrovém stavu 150 g, hmotnost mletého masa v syrovém stavu 200g – v jídlech obsahujících maso).  Ceny jsou uvedené vč. DPH.

 

Podle názoru OR- cenu jídla prostě určuje trh… a bude-li jídlo nezajímavé (finančně či chuťově), pak tam zaměstnanci prostě nebudou chodit…

 

3.      Průběžná informace o zavedení rehabilitačních pobytů pro zaměstnance DP

vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance

Záměr DPP je rozjet projekt co nejdříve- od dubna….
letos pojede 312 zaměstnanců.

Na základě poptávkového řízení byly vybrány Slatinné lázně Třeboň jako dodavatel rehabilitačních pobytů pro zaměstnance DP. V rámci těchto pobytů je nutné připravit veškeré administrativní a provozní procesy. Dne 21. 1. 2020 proběhla úvodní schůzka s provozními útvary, které mají zaměstnance s nárokem na rehabilitační pobyt v roce 2020 a útvarem 500300. V rámci této schůzky byly nastaveny úvodní procesy, aby mohlo dojít ke spuštění rehabilitačních pobytů od dubna 2020.

 

 

4.      Informace o vyhodnocení výsledků a přínosů Absolventského motivačního programu DP za rok 2019

vedoucí odd. 500420 – Rozvojové programy

Absolventský motivační program (AMP) byl dle schváleného harmonogramu zaveden ve třech fázích:

·         I. fáze:      v roce 2013 AMP pro žáky SPŠD,

·         II. fáze:     v roce 2014 AMP pro studenty VŠ,

·         III. fáze:    v roce 2015 AMP pro žáky ostatních SŠ a VOŠ.

Pro účely AMP bylo vytvořeno celkem 30 absolventských míst (AM). Jedná se o nesystemizovaná PM, která jsou obsazována vybranými absolventy na dobu určitou (max. na 2 roky).

 Z celkového počtu AM je určeno:

·         20 AM pro absolventy SŠ a VOŠ

·         10 AM pro absolventy VŠ

Absolventský motivační program (AMP) má dvě části:

·         Motivační program (MP),

·         Absolventský program (ABP).

V rámci MP mají útvary možnost poznat žáka/studenta a vybrat si jej jako vhodného kandidáta pro ABP. V rámci ABP pak mají útvary možnost získat AM nad rámec systemizace a poté přeřadit absolventa na systemizované pracovní místo za zaměstnance odcházejícím do důchodu.

Absolventský program (ABP) pro absolventy SPŠD a ostatních SŠ nebo VOŠ má k dispozici 20 absolventských míst (AM).

Přehled obsazených AM je útvarem 500420 předkládán každý měsíc na pravidelné jednání s OO ve „flash reportu“, kde se stav absolventů na AM uvádí k poslednímu dni v daném měsíci.  

Absolventský program (ABP) pro absolventy VŠ má k dispozici 10 absolventských míst (AM).

Přehled obsazených AM je útvarem 500420 předkládán každý měsíc na pravidelné jednání s OO ve „flash reportu“, kde se stav absolventů na AM uvádí k poslednímu dni v daném měsíci.  

 

Motivační program (MP) pro žáky SPŠD

MP je určen pro žáky SPŠD v posledních ročnících vybraných oborů a má za cíl blíže představit DP jako perspektivního zaměstnavatele a motivovat zařazené žáky k nástupu do DP.

V probíhajícím 6. ročníku MP pokračovali všichni žáci zařazení ve školním roce 2018/2019. Jednalo se o 14 žáků posledních ročníků, dle studijních oborů:

·        6 elektrikářů,

·        8 elektromechaniků.

Pro žáky zařazené v Motivačním programu byly zajištěny 3 odborné exkurze v DP, které jim umožnili blíže se seznámit s pracovištěm, kam by mohli být eventuálně organizačně zařazeni po nástupu do DP a na specifická pracoviště, do kterých veřejnost nemá přístup, a jsou pro žáky atraktivním zážitkem.

Ze 14 žáků zařazených v Motivačním programu nastoupilo 7 absolventů) do DP přímo na volná systemizovaná PM (5 z nich bylo kromě Motivačního programu zařazeno i do Stipendijního programu). Dalších 5 absolventů si zvolilo pokračování ve studiu na nástavbě k získání maturity formou denního studia (s trvajícím zájmem nastoupit do DP po ukončení studia). 2 absolventi dali přednost pracovní nabídce jiné firmy a do DP bohužel nenastoupili.

Přínos Absolventského motivačního programu pro DP (AMP)

Cílem AMP je motivací žáků, studentů a absolventů vybraných oborů technických škol k nástupu do DP zajistit obsazování PM za zaměstnance odcházející do důchodu v horizontu 2 let (generační obměna).

AMP umožňuje absolventům nastartovat jejich pracovní kariéru a získat dostatečný časový prostor pro zaučení, poznání DP a získání odborné praxe. Současně přináší možnost získávání cenných znalostí a zkušeností od zaměstnanců odcházejících do důchodu.

 

Reakce OR na tyto podklady: Nedovedeme posoudit užitečnost generování vysokoškoláků do kanceláří Dpp… ale z učňáku k nám nikdo nenastoupil…?  Naši funkcionáři neustále na jednání argumentují, že v depech chybí lidi, opraváři a že vozy nebude mít brzy kdo opravovat?  V čem je proboha problém, že studenti k nám nechtějí jít pracovat..?

 

 

 

 

5.      Kontrola Zápisu č. 1 z jednání PÚ se zástupci OO ze dne 9. 1. 2020

personální ředitel

Výpočet 7% mzdového nárůstu v roce 2020

-         p. Zabloudil: dotázal se, jak se dospělo k výpočtu 7% mzdového nárůstu v roce 2020.

-         p. Špička: bude zjištěno.

 

Vyjádření 400240 – odd. Rozpočet – Ing. Skřivan

Nárůstu mzdových nákladů o 7 % vychází z plánu roku 2019 v celkové výši
5 751 976 mil. Kč a plánovaných mzdových nákladů pro rok 2020 ve výši 6 154 921 mil Kč bez vlivu dopravních výkonů a organizačních změn.

 

Reakce OR:  Plánovaný vyšší objem mezd je dán i vyšším počtem zaměstnanců a zřejmě i plánem na vyšší počet přesčasů a je v tom i objem smluvních mezd o kterých nemáme žádnou představu…  Nárůst mezd proto nemůže takto být určen na jedince. Je to zavádějící.

 

 

6.      Náborový příspěvek pro řidiče busu mající „D“

 

-         Je to prý lákadlo – 50 tisíc- na tři roky závazek…

      Důvod –prý- přeškolení z B-čka nás stojí 102.000,-Kč- ušetříme… prý…

                  A zaměstnávání cizinců nebude muset být… (OR prosadila češtinu do prac.řádu- my se toho nebojíme…)

     

OR: jak zajistíme, aby nám například 100 řidičů nedalo výpověď a zase nenastoupili… a když jim to nedáme, tak půjdou jinam. Nebude to kontraproduktivní?       Pers. ředitel:  Zveřejníme, že toto nelze…

Atd….

 

Jiné:

 

-         Zemřel doktor Skopec (hlavní lékař). Nyní je jím p. Novotný. A stále nemáme lékařku pro garáž Řepy.  Marně hledáme jiného doktora…. Jedná se se zájemci, ale trh s praktickými lékaři není- je jich málo (jako řidičů).

 

-         Diskuze o automatech na jídlo. Kde, kam, co….

 

-         Koronavirus?  Diskuze o ochranných pomůckách… přesunuto na jiné jednání.

 

Po obědě jednání OO o návrhu mzdové dohody.                         –JZ-