Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

Jednání PÚ se zástupci odborových organizací, dne 5. 3. 2020 od 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

·              Úvodem byly podány informace o tom, co že se děje okolo Koronaviru- řečena byla vesměs známá fakta z médií. Někteří kolegové kritizovali, že jejich kolegové neobdrželi gel či jinou ochranu (například revizoři). Jednotky si mají, prý, samy nakupovat ochranné prostředky... Bezpečností ředitel ani jeho zástupce, nebyli jednání přítomni a žádná koncepce ochrany zaměstnanců nám nebyla předložena.  Přerušeno do 11hod.

 

·              Wifi síť vedoucí odd. 410220 – Správa sítí – informace o poskytování služeb podle platné legislativy. Přihlašovaní se pomocí jména člověka. Nebude možné anonymní přihlášení. Co se mění pro přihlášení ve výpravnách? Zatím nic…. Ale i DP řidiči – musí mít identifikaci, kdo se připojuje… jméno a heslo…  Na mou kritiku buzerace řidičů nechtěli odpovědět…

 

·              Projednání plánu čerpání nedaňových sociálních nákladů dle jednotlivých analytických účtů za rok 2019, závěrečné vyhodnocení čerpání nedaňových sociálních nákladů roku 2019 a projednání výše poskytovaných volnočasových poukázek  - vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance- zaměstnancům bude vyplacena částka 400 Kč ve flexi-passech.

 

·               Projednání plánu a čerpání sociálních nákladů za rok 2019 - vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance – projednáno bez připomínek

 

·               Informace o rozšíření sortimentu v rámci pilotního provozu automatů na chlazenou stravu  - vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance – informuji o tom, že polévky už automat nabízí(alespoň v Motole), ale jen v jednom slotu a různé druhy za sebou, takže je to polévková loterie, co že to vypadne..

 

·        Informace o vyhodnocení programu Kariérové poradenství pro VŠ za rok 2019  - vedoucí odd. 500420 – Rozvojové programy – drahý program, který dle názoru odborů nepřináší výsledky v generování nových pracovních sil….

 

·       Informace o vyhodnocení programu Kariérové poradenství pro SŠ za rok 2019  -  vedoucí odd. 500420 – Rozvojové programy - drahý program, který dle názoru odborů nepřináší výsledky v generování nových pracovních sil….

 

 

·       Kontrola Zápisu č. 2 z jednání PÚ se zástupci OO ze dne 6. 2. 2020 - personální ředitel

U bodu informace zaměstnancům o navýšení mezd, upozorňuji, že info o 7% navýšení bylo nepravdivé, neboť v sobě odráží celý objem mezd, včetně smluvních mezd a včetně nárůstu zaměstnanců. Pokud by došlo k očištění o tyto položky, pak navýšení mezd je mnohem nižší. Podnik však tyto údaje nechce zpracovat.

Taktéž u náborového letáku pro řidiče BUS (průměrná mzda 43 000 Kč) argumentuji, že údaj o průměrné mzdě by měl být nahrazen údajem mzdy nástupní. Ani zde zaměstnavatel nesouhlasí….(opět by to bylo nižší číslo..).

 

·         Diskuse - Různé podněty – nedostatek lékařů…. Podnik je shání.

Provozovat kantýn p.Mareš oznámil, že skončí. Jedná se s ním o nástupci.

Pokračovala diskuze o koronaviru.  Zástupce bezp. ředitele informoval, že každý pátek probíhá schůzka na Magistrátu, je to vir, který ohrožuje lidi se sníženou imunitou. Gely na ruce na trhu nejsou… objednáno bylo 8tisíc ks, dodáno bylo jen 4tisíce… pracovní cesty do rizikových oblastí se nekonají. Byly natištěny plakáty a jsou nyní distribuovány po MHD. 15tisíc litrů desinf. gelu je objednána, ale musí to schválit představenstvo. Ozonizují se tramvaje. Na WC jsou ručníky a desinfekce. DPP přebírá info a pokyny z magistrátu.

Požádal jsem o zdůvodnění smysluplnosti otevírání všech dveří ve všech stanicích u tramvají. Prý za to může Ropid a magistrát…. Kritizuji tento krok jako irelevantní a ptám se, zda hodlají odšroubovat v tramvajích tyče na držení se….  Proč DPP přejímá nesmyslné pokyny politiků?

Požádal jsem o zrušení tohoto nesmyslného příkazu. Dále info - Pokud by došlo k izolaci zaměstnanců doma, pak jde o překážku na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel ale nemá právo karanténu uvalit. To může jen státní instituce. Dále jen opakování faktů a argumentů….

 

 

Konec jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·         Materiály k projednávání - ned. soc.náklady

·         Materiály k projednávání - čerpání soc.náklady

·         Materiály k informaci - chlazená strava

·         Vyhodnocení KP pro VŠ_2019_final

·         Vyhodnocení KP pro SŠ_2019_final

·         Zápis č. 2 z jednání PÚ s OO dne 6. 2. 2020 - final