Situace v Blansku je jak na houpačce…. ředitel hodlal lidi oškubat, ale narazil…

 

situaci  (ne)placené přestávky - seřazeno od nejnovější zprávy po nejstarší:

 

16.5. - vydáno oficiální sdělení- viz facebook  zoosdmotol  (https://www.facebook.com/zoosdmotol/ ) :
 Dnes jsem telefonicky hovořil s Ing. Šebelou, ředitelem ČAD Blansko a.s.. Dohodli jsme se, že přestávky uvede do původního placeného stavu, všem dotčeným peníze vyplatí, a o dalších tématech budeme jednat v pondělí 29.5. v Blansku.  Situace je vyřešena.   JZ

16.5. – ředitel Ing. Šebela zaslal e-mail a telefonicky hovořil s prezidentem OR, s tím, že přestávky vrací do původní verze placených.

15.5. – zaslána stížnost p.Sychry právničce k zapracování do oficiální stížnosti.

 15.5. -  zaslán prezidentem OR požadavek řediteli s urgencí na vyjádření se k termínům jednání a na stažení nezákonného rozhodnutí o neplacených přestávkách.

 15.5. - konzultovány v odborovém sdružení možnosti protestních akcí a další postup a vyzvána sekce k zahájení příprav na možné zákonné protesty

12.5. – zaslána stížnost předsedy za sekci „zaměstnanci ČADup.Petra  Sychry řediteli ČAD Blansko. Požadavek na ukončení nezákonosti.

12.5. – zaslána žádost prezidenta Odborové rady řediteli ČAD Blansko o nastavení systému schůzek a jeho upozornění na porušení KS.

12.5. – vydáno oficiální sdělení- viz facebook  zoosdmotol  (https://www.facebook.com/zoosdmotol/ ) :
Ředitel ČAD Blansko a.s. porušil Kolektivní smlouvu, v oblasti projednávání s odbory - rozvržení přestávek na jídlo a oddech. Byla kontaktována právnička a podáváme stížnost. Zároveň budeme požadovat pravidelné čtvrtletní nastavení schůzek odborů s vedením dle II.bod 9 KS, tak aby podobná svévole nemohla v budoucnu nastat. -JZ-
P.S.: V 15*30 byl odeslán dopis s návrhem termínů schůzek pro II., III. i IV. kvartál - na jednání provozně ekonomického charakteru (tedy mimo rámec kolektivního vyjednávání, které začne v létě). Úvodních jednání, do nastavení standardu a pravidelnosti, se budu zúčastnovat osobně, spolu s předsedou Petrem Sychrou (event.s jejho zástupcem nebude-li moci). JZ

11.5. – Prezident Odborové rady hovoří s ředitelem, který je „udiven“ naším protestem…. žádáme písemnou informaci co vůbec ředitel nařídil a kontaktujeme právničku, aby se zabývala stížností na porušení Kolektivní smlouvy a na výklad Vyhlášky 589/2016, která formy přestávky určuje. Též druhá OO kontaktuje odborníky….

10.5. – ředitel změnit harmonogram přestávek –bez projednání s odbory v rozporu s KS. Předseda Sychra zaznamenává stížnosti našich členů a kontaktuje prezidenta Odborové rady. Neplacení přestávek by znamenalo finanční ztrátu 2tisíce – a samozřejmě náš požadavek na vrácení peněz v jiné formě a zvýšení tarifu….

5.5. podepsána KS s dodatkem. Při podpisu údajně ředitel prohodil jakousi informaci o změně přestávek z placených na neplacené….