Podle Stanov Odborové rady, bod 9.7 pověřuji Ing. Jaroslava Doušu CSc. podpisem nového společného návrhu odborových organizací, jménem všech sdružených subjektů v Odborové radě.

 

Kontaktoval jsem i organizace, které sice minulý návrh podepsaly, ale sdělovaly svou nelibost nad jeho obsahem (netroufly si to ale nepodepsat) a náš postup jsem jim sdělil. I ony nový společný návrh podepíšou.

 

Předpokládám, že ostatní též a 2.11.(jednání OO versus Personální úsek) by již mohly být diskutovány termíny kdy se bude vyjednávat.

 

Druhou věcí je pak sdělení generála, že nám nic nad nárok z KS (procento plus inflace) nedá...

 

No uvidíme, taky se může personální obsazení ve vedení podniku či názor radnice, po volbách, změnit.

 

-JZ-