V pondělí 6. ledna 2020 podepsáno.

 

 

 

Aktuálně po jednání Vedení OR 8.ledna večer:

 

Konečně se dnes všichni aktéři ve Škodovce sešli.... a 8.ledna a dobrali se k cíli. Nakonec se trochu text ještě poměnil. V oblasti příplatků a peněz na životko k lepšímu, já osobně ale vnímám nic neříkající text o možné mimořádné odměně (kde ji definuje jako že spíše ne) jako příliž vágní a v zásadě o ničem... ale převládl většinový názor KS přijmout. VOR tedy rozhodl podepsat KS a zaúkoloval tak všechny tři subjekty pod OR ve Škodovce působící. Protože ostatní OO již odpoledne daly souhlas, očekáváme podpis KS v pondělí. -JZ-

 

 

 

 

31.12.2019 - Vzteklý Obitko zazdil vyjednávání ve Škodovce.

Poslední den v roce 2019 pokračovalo vyjednávání ve Škodovce. Za Odborovou Radu dorazili všichni zástupci, ne však za organizaci p. Obitka, který, byť si tam tahal vždy tři přísedící a teď přišel sám…(dále uvedu proč to vypichuji).

Jednání bylo svoláno k vyjasnění textu před možným podpisem, protože tzv. „čistopis“ obsahoval v oblasti specifických příplatků jiné údaje, než měl pracovní materiál při kolech a při závěrečném kole vyjednávání.

Kolega Kavalír si přivedl svého zástupce, což pan Obitko nemohl zkousnout, s tím že jde o další neschválenou osobu(proto jsem vypíchl jeho přísedící statiky). Přitom samozřejmě nikdo nikoho neschvaloval – a to ani jeho- co vím alespoň já, to je věcí dané OO, koho si nominuje, ale pokud by to bylo na mne a mohl jsem to schvalovat, určitě bych p. Obitka, coby škodiče lidu, neschválil…. Tak nevím co že to mlel. A čeho že se bál…? Že tam byl někdo chytrý, vystudovaný… paragrafů ználý..? To byl problém?

Také trval na tom, že je vše přeci dohodnuto a nic se nesmí měnit, ač text zněl podle některých v čistopisu jinak (a je fakt, že dokud není podepsáno, tak nic neplatí a jedná se, třeba i znovu o všem) a i z Plzně (věrný to přitákávač p. Obitka) se ještě chtěli bavit o změně části textu v životním pojištění… a nakonec p. Obitko nemohl ani zkousnout můj fakt kritiky, že se nedělaly zápisy, ač jsem je všechny k tomu, zvláště ředitele, vyzýval, a tudíž není zjevné co se vlastně ústně dohodlo a co ne…

A tak, když to shrneme, že podepsat společný návrh KS odborů mi dali úplně jiný text, pak jiný návrh KS p. Šubrt či p. Obitko (to ať si spolu vyřídí kdo za to může) podali vedení ŠT jako společný návrh odborů, pak jiný text přišel na pracovní jednání, pak na mé výtky alespoň opravilo vedení ŠT pod výčtem OO jména a funkce (dle mnou podepsaného návrhu, který se najednou objevil), nicméně text příplatků byl v posledním – čistopisu - jiný než v materiálu pracovním… tak suma sumárum… nezdá se vám, že jde o pěknou kulišárnu? A jestliže se p. Obitko vzteká, že to někdo nechce podepsat a ani ředitel není tomu nadšen, pak si dejte dvě a dvě dohromady…. A jestli uteču z jednání, aby se jednat nemohlo, pak se nabízí otázka: „Koho zájmy že to pan Obitko vlastně hájí?“

Jsou hold organizace, které zaměstnancům škodí a je velmi smutné, že svou lhostejností zaměstnanci takové představitele podporují… Pak se nedivte, že ve Škodovce novou KS zatím nemáte…. –JZ-