Sdělení generálního ředitele- podnik vám nic navíc nedá...!

Přináším další on-line zpravodajství z jednání. Dnes, 19.10. v 8hod začalo projednání organizačních opatření v úseku dopravním, technickém, ekonomickém a Vedení společnosti, které bude platit k 1. 12. 2017. Jednání řídil p.Pařízek, zástupce pers.ředitele. Úsek dopravní- autobusy. Návrh byl na zřízení dalších 25 „nesystemizovaných“ PM profese "řidič autobusu-kurz". Cílem je zvýšit stav řidičů autobusů (které DPP utíkají k jiným dopravcům). Zprávu přednesl vedoucí JPA p.Jelínek. Projednáno bez připomínky. Dále p.Slunéčko zdůvodnil Navrhované organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst (dále jen „organizační opatření“) v úseku technickém, v útvaru 220000 – jednotka Správa vozidel Tramvaje. Organizační opatření v rámci útvaru 226000 – provozovna Správa dep je navrhováno z důvodu optimalizace údržby a používání nových technologií při opravách a údržbě TRAM vozů typu KT8N2, T3R.P,14T a 15T. Ani tato org. změna neměla nebyla odbory zpochybněna. Třetí org.opatření: Navrhované organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst (dále jen „organizační opatření“) v úseku ekonomickém, v útvaru 400010 – Sekretariát EŘ a 400600 – odbor Skladové hospodářství a úseku Vedení společnosti, v útvaru 900400 – odbor Centrální nákup. Bylo navrženo zřízení dalších dvou TH míst. Proti tomuto záměru jsem vystoupil s tím, že jejich zřízení považujeme za zbytné. podnik by se měl ubírat cestou snižování TH míst a modernizací technologií, které to umožní. Stesky, že podnik je v žalostném stavu a tudíž je třeba přijmout další úředníky je podle nás neodůvodnitelné. Jiná OO navýšení počtu úřednických míst však nezpochybnila, tudíž to podnik zřejmě provede dle svého návrhu. Následně proběhla kontrola úkolů: Přenesení požadavků vyplývajících z jednání při podání informací k OZ a následně při projednání OZ. V zásadě bez připomínek. Pauza. Další program bude po přestávce, jednání s managementem versus zástupci odborů- od 9 hod.

1. Diskuse s GŘ - rozpočet pro 2018- 250 mil úspor bude 2017. 2018 bude cca vyrovnaný, i po zápočtu nárůstu mezd daných KS (procento nad inflaci tj.asi 3,5). Požadavek Magistrátu zlevnit vozokilometry. Městu rostou náklady… tlačí na jím vlastněné podniky. Generál nechal seškrtat všechny výdaje a sdělil, že podnik NEMÁ PENÍZE NA JINÉ NAVÝŠENÍ MEZD, NEŽ JE DANÉ KOLEKTIVNÍ SMLOUVOU (inflace plus 1% = cca + 650mil oproti letošku). V pondělí to bude schvalovat Představenstvo. Podle generálního je naše nabídka na trhu omezená a nemůže kopírovat trh.

Sděluji můj názor. Potvrzuje se, že co ušetříme o to nám to Magistrát peníze krátí.

Dotazuji se, zda výše peněz za vozokm byla zasmluvněna. Snížení peněz za výkony je kontraproduktivní a vedení by mělo protestovat.

..vozíme na tram reklamu nově 135,-/hod Amazon.. ČSAD Kladno nabídlo nově – 13.platy

Potřebujeme alespoň symboliku pro nábor a udržení lidí ---35tisíc na staničních sloupcích je hezké, ale.. kdo to doopravdy má? …………potřebujeme jinou motivaci k náboru……….navrhuji- 13.plat, zavést ho a každý rok ho zvyšovat..

S podobnými argumenty vystupují i kolegové.

Padají čísla hodinové mzdy jiných firem, 180 prý dává nově Pošta… Jméno Dolínek… se opakuje stále dokola. Dolínek hlásá (teď před volbami) peníze navíc, generální tvrdí opak… proč se tedy vedení proti Dolínkovi neohradí a nedá pravdivou informaci do médií..?

Obitko kritizuje naše sdružení, že nepodepsalo žádost o navýšení prémií a nedošlo tak ke shodě OO a proč oni nepodepsali náš návrh na přidání tarifů či zřízení 13.platu? Bla, bla, bla, řeči co nic neřeší…škemrá, ať vedení zváží a posoudí… ostatní OO vcelku rozumně argumentují. Motivace, únava, čekání na přidání a nebude-li odejdou.. Kavalír hovoří o divadle… no dejme tomu, dá se to tak říci, že to na nás hrají. Olejár se ptá, zda mají odbory hledat na radnici peníze, zda to není úkol generála. Dotazy jdou na Ropid. Proč nás zahlcuje a nedbá připomínek?

Generál hovoří, že zaměstnanci mají přeci třetinu zástupců v Dozorčí radě… to udeřil hřebíček na hlavičku…koho(Obitko, Feigel,… podnik si jej dosadil), to jsou "naši zástupci"...

V reakci na Obitka. Navýšit represivní položku nepovažujeme za řešení a motivaci. Co když vám řidiči nepodepíší přesčasy nad 150 hodin? Primárně hotově a navíc prachy za přesčasy… navrhuji, aby se přesčasy platily na ruku…kdysi to tak bylo...

V rámci bodu dodávky nových tramvají 15T jsem vznesl dotaz, jaké systémové řešení má podnik pro vyčuhující tramvaje ze vrat, pro zimní období? Opravdu budeme v mrazech takto plýtvat teplem? Systémové řešení podnik nemá….

Další bod je natolik důležitý, že jej uvádím v plném znění:

12.3 Úklidová externí firma ve vozovně Motol

- p. Zabloudil: chtěl by upozornit na situaci ve vozovně Motol, kde se navyšují počty šejdrů, dále se nedá manipulovat s vlaky na dvoře a externí firma, která by měla provádět úklid, ho provádí velmi nekvalitně a pak úklid musí provádět zaměstnanci DP, kteří nemají tuto činnost v popisu pracovní funkce/profese.

- p. Slanina: souhlasil. Má informaci, že úklidové práce provádějí dělníci v dopravě.

- p. Šurovský: dotázal se, z jakého důvodu tyto činnosti zaměstnanci DP vykonávají.

- p. Růžička: souhlasil s kolegy a uvedl, že zaměstnancům DP tuto činnost přikazuje vedoucí zaměstnanec.

Vyjádření 220000 – jednotka Správa vozidel Tramvaje – p. Slunečko

Dozorčí rada DPP uložila odborným ředitelům, jako jeden z manažerských cílů, snížit náklady na úklid o 7 %. Od 01. 07. 2017 došlo na základě dohody se zástupci dodavatelské firmy ke zrušení úklidů šejdrových vlaků na všech provozech v rámci JSVT. Doplňování písku a úklid hrubých nečistot provádějí zaměstnanci ve funkci Dělník v dopravě. Vzhledem k velkému počtu šejdrových vlaků (54 vozů) v provozu 226300 – Motol (nejvíc šejdrových vlaků v porovnání mezi jednotlivými vozovnami) a na základě rozhodnutí VJ SVT byl v tomto provozu obnoven úklid šejdrových vlaků externí firmou s platností od 21. 09. 2017.

Za vyřešení situace jsem poděkoval.

Další body...

Sdělení generálního ředitele- podnik vám nic navíc nedá...!

Přináším další on-line zpravodajství z jednání. Dnes, 19.10. v 8hod začalo projednání organizačních opatření v úseku dopravním, technickém, ekonomickém a Vedení společnosti, které bude platit k 1. 12. 2017. Jednání řídil p.Pařízek, zástupce pers.ředitele. Úsek dopravní- autobusy. Návrh byl na zřízení dalších 25 „nesystemizovaných“ PM profese "řidič autobusu-kurz". Cílem je zvýšit stav řidičů autobusů (které DPP utíkají k jiným dopravcům). Zprávu přednesl vedoucí JPA p.Jelínek. Projednáno bez připomínky. Dále p.Slunéčko zdůvodnil Navrhované organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst (dále jen „organizační opatření“) v úseku technickém, v útvaru 220000 – jednotka Správa vozidel Tramvaje. Organizační opatření v rámci útvaru 226000 – provozovna Správa dep je navrhováno z důvodu optimalizace údržby a používání nových technologií při opravách a údržbě TRAM vozů typu KT8N2, T3R.P,14T a 15T. Ani tato org. změna neměla nebyla odbory zpochybněna. Třetí org.opatření: Navrhované organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst (dále jen „organizační opatření“) v úseku ekonomickém, v útvaru 400010 – Sekretariát EŘ a 400600 – odbor Skladové hospodářství a úseku Vedení společnosti, v útvaru 900400 – odbor Centrální nákup. Bylo navrženmo zřízení dalších dvou TH míst. Proti tomuto záměru jsem vystoupil s tím, že jejich zřízení považujeme za zbytné. podnik by se měl ubírat cestou snižování TH míst a modernizací technologií, které to umožní. Stesky, že podnik je v žalostném stavu a tudíž je třeba přijmout další úředníky je podle nás neodůvodnitelné. Jiná OO navýšení počtu úřednických míst však nezpochybnila, tudíž to podnik zřejmě provede dle svého návrhu. Následně proběhla kontrola úkolů: Přenesení požadavků vyplývajících z jednání při podání informací k OZ a následně při projednání OZ. V zásadě bez připomínek. Pauza. Další program bude po přestávce, jednání s managementem versus zástupci odborů- od 9 hod.

1. Diskuse s GŘ - rozpočet pro 2018- 250 mil úspor bude 2017. 2018 bude cca vyrovnaný, i po zápočtu nárůstu mezd daných KS (procento nad inflaci tj.asi 3,5). Požadavek Magistrátu zlevnit vozokilometry. Městu rostou náklady… tlačí na jím vlastněné podniky. Generál nechal seškrtat všechny výdaje a sdělil, že podnik NEMÁ PENÍZE NA JINÉ NAVÝŠENÍ MEZD, NEŽ JE DANÉ KOLEKTIVNÍ SMLOUVOU (inflace plus 1% = cca + 650mil oproti letošku). V pondělí to bude schvalovat Představenstvo. Podle generálního je naše nabídka na trhu omezená a nemůže kopírovat trh.

Sděluji můj názor. Potvrzuje se, že co ušetříme o to nám to Magistrát peníze krátí.

Dotazuji se, zda výše peněz za vozokm byla zasmluvněna. Snížení peněz za výkony je kontraproduktivní a vedení by mělo protestovat.

..vozíme na tram reklamu nově 135,-/hod Amazon.. ČSAD Kladno nabídlo nově – 13.platy

Potřebujeme alespoň symboliku pro nábor a udržení lidí ---35tisíc na staničních sloupcích je hezké, ale.. kdo to doopravdy má? …………potřebujeme jinou motivaci k náboru……….navrhuji- 13.plat, zavést ho a každý rok ho zvyšovat..

S podobnými argumenty vystupují i kolegové.

Padají čísla hodinové mzdy jiných firem, 180 prý dává nově Pošta… Jméno Dolínek… se opakuje stále dokola. Dolínek hlásá (teď před volbami) peníze navíc, generální tvrdí opak… proč se tedy vedení proti Dolínkovi neohradí a nedá pravdivou informaci do médií..?

Obitko kritizuje naše sdružení, že nepodepsalo žádost o navýšení prémií a nedošlo tak ke shodě OO a proč oni nepodepsali náš návrh na přidání tarifů či zřízení 13.platu? Bla, bla, bla, řeči co nic neřeší…škemrá, ať vedení zváží a posoudí… ostatní OO vcelku rozumně argumentují. Motivace, únava, čekání na přidání a nebude-li odejdou.. Kavalír hovoří o divadle… no dejme tomu, dá se to tak říci, že to na nás hrají. Olejár se ptá, zda mají odbory hledat na radnici peníze, zda to není úkol generála. Dotazy jdou na Ropid. Proč nás zahlcuje a nedbá připomínek?

Generál hovoří, že zaměstnanci mají přeci třetinu zástupců v Dozorčí radě… to udeřil hřebíček na hlavičku…koho(Obitko, Feigel,… podnik si jej dosadil), to jsou "naši zástupci"...

V reakci na Obitka. Navýšit represivní položku nepovažujeme za řešení a motivaci. Co když vám řidiči nepodepíší přesčasy nad 150 hodin? Primárně hotově a navíc prachy za přesčasy… navrhuji, aby se přesčasy platily na ruku…kdysi to tak bylo...

V rámci bodu dodávky nových tramvají 15T jsem vznesl dotaz, jaké systémové řešení má podnik pro vyčuhující tramvaje ze vrat, pro zimní období? Opravdu budeme v mrazech takto plýtvat teplem? Systémové řešení podnik nemá….

Další bod je natolik důležitý, že jej uvádím v plném znění:

12.3 Úklidová externí firma ve vozovně Motol

- p. Zabloudil: chtěl by upozornit na situaci ve vozovně Motol, kde se navyšují počty šejdrů, dále se nedá manipulovat s vlaky na dvoře a externí firma, která by měla provádět úklid, ho provádí velmi nekvalitně a pak úklid musí provádět zaměstnanci DP, kteří nemají tuto činnost v popisu pracovní funkce/profese.

- p. Slanina: souhlasil. Má informaci, že úklidové práce provádějí dělníci v dopravě.

- p. Šurovský: dotázal se, z jakého důvodu tyto činnosti zaměstnanci DP vykonávají.

- p. Růžička: souhlasil s kolegy a uvedl, že zaměstnancům DP tuto činnost přikazuje vedoucí zaměstnanec.

Vyjádření 220000 – jednotka Správa vozidel Tramvaje – p. Slunečko

Dozorčí rada DPP uložila odborným ředitelům, jako jeden z manažerských cílů, snížit náklady na úklid o 7 %. Od 01. 07. 2017 došlo na základě dohody se zástupci dodavatelské firmy ke zrušení úklidů šejdrových vlaků na všech provozech v rámci JSVT. Doplňování písku a úklid hrubých nečistot provádějí zaměstnanci ve funkci Dělník v dopravě. Vzhledem k velkému počtu šejdrových vlaků (54 vozů) v provozu 226300 – Motol (nejvíc šejdrových vlaků v porovnání mezi jednotlivými vozovnami) a na základě rozhodnutí VJ SVT byl v tomto provozu obnoven úklid šejdrových vlaků externí firmou s platností od 21. 09. 2017.

Za vyřešení situace jsem poděkoval.

Dále jsem požadoval svolat jednání na téma skladové zásoby a nekvalita zboží. Vedení odmítlo, komise se tím bude zabývat sama.

Další body...kritukou jsme podrobili praxi odklikávání seznámení s normamy.. známou z prostředí tram. Požadoval jsem školení o normách, alespoň jednou za čas. Závěrem jsem poděkoval za lístky na hokej, které zaměstnavatel pro lidi zařídil. 12hodin konec jednání.