Zpráva po II. kole vyjednávání v ČAD Blansko a.s., dne 12.března 2018.

 

IMG_20160311_094556Jednání se za naši stranu, se krom p. Zabloudila, účastnila i dvojice funkcionářů sekce „zaměstnanci ČADu“ pan Zdeněk Franc a slečna Jana Kotasová.

I když jednání bylo místy nervózní a zvláště finanční náměstek sklouzl až do roviny národnostního osočování, k dohodě nad KS se nakonec opět výrazně pokročilo. V neshodě zatím panuje stále délka platnosti KS. Odbory si chtějí nechat otevřené dveře pro roky příští a nesvázat finanční nárůst jen k pohybům daným výší minimální mzdy vyhlášené vládou a odvozeným příplatkům.

Tuto hranici jsme po dohodě prolomili již na letošní rok a tarif řidičů autobusů bude ve výši 110,-Kč/hod + 9,90 prémie + 7, 32 příplatek za profesi. Čekačka bude nově na 98,-Kč/hod, příplatky a další finanční body KS zůstanou dle předchozího roku.

Jako úplnou novinku zavádíme možnost čerpat den neplaceného volna na samoléčbu, pokud zaměstnanec již nemá dovolenou. Cílem je, v příštích letech, toto volno placené...

Navýšení hodinové sazby u řidičů osobní dopravy na základě výsledků kolektivního vyjednávání od 1. 4. 2017 v porovnání úrovně mezd ve 12/2016 a 12/2017 představuje, podle podkladů, nárůst hrubé mzdy v průměru o 4 850,- Kč.

 
Mzdy jsou tak již na relativně důstojné úrovni, i když stále bychom rádi viděli ještě vyšší…

A nutno dodat, že průměr je prostě průměr. Někdo má víc, jiný míň, spravedlivost, aby všichni měli stejně, se těžko hledá a zvláště u profese tak specifické, jakou řidič/ka autobusu je.

IMG_20160311_092907Pro úplnost dodávám i shody dohodnuté po I. kole, na navýšení prémií pracovní pohotovosti u D a TH a na položkách sociálních nákladů. Výše flexipassů se zvýší z 500,- na 1.000,-Kč, naši členové obdrží částku (každý) 300,-Kč ročně za evidované členství srážkou ze mzdy, byl zaveden příspěvek za pracovní výročí za 45 let (nepřetržité práce v a.s.) a při jubileu 70let, který dosud nebyl a reagujeme tak na stárnutí populace a změny v odchodu do důchodu. Bylo nám též umožněno instalovat více nástěnek a garantovány pozice včetně pracovněprávních závazků s uvolněním na jednání pro naše funkcionáře. A samozřejmě všechny body KS, které nebyly součástí rozporu a zůstávají tak stejné, jako v KS předchozí (přepsané).

 

Problémem tak zůstává hlavně dohoda na růstu platů v roce 2019 a 20 a také se ještě nemůžeme shodnout na výši a způsobu plateb příplatků za specifické linky a zaměstnavatel nechce ani přistoupit na příplatek za MHD pro Boskovice. Po jednání se též řešili i problémy provozní, které hoří. Odpoledne bylo tradiční posezení se členy a příznivci, tentokráte v Blansku. Účast byla tentokrát velmi malá, ale to bylo dáno chřipkovým obdobím. A kdo nemarodil, ten hold za kolegy a kolegyně jezdil. Tak snad příště to bude s větším zájmem. Třetí kolo bude 26. března a dojde-li k posunu i v oblasti shody na letech 19 a 20, lze očekávat podpis KS nejpozději do poloviny dubna.     –JZ-

 

Zaoblený obdélník: Máme jen takovou sílu, kolik máme členů … podpořte nás, nejste-li členy- i o vaše peníze a místa tu přeci jde.