Zpráva po III. kole vyjednávání v ČAD Blansko a.s., dne 26. března 2018.

Textové pole: budova ČAD Blansko je dominantou Blanska
 

 

 


 

 

Jednání se za naši stranu, se opět krom p. Zabloudila, účastnila i dvojice funkcionářů sekce „zaměstnanci ČADu“ pan Zdeněk Franc a slečna Jana Kotasová.

 

Na programu jednání byly poslední tři rozporné body nové KS. Platnost KS v závislosti na garanci růstu mezd, příplatek za specifickou linku a příplatek za ranní + odpolední.

Délka platnosti KS byla nejtěžším oříškem. Odbory nemají nic proti smlouvě tříleté, kterou ředitel preferuje, brání se však závazku na tři roky v oblasti garance nárůstu mezd, protože zaměstnavatel nebyl ochoten garantovat zajímavější mzdový nárůst, než jen dvě procenta nad inflaci, nebo výši garantovanou nárůstem sazeb daných vládním nařízením, byla-li by vyšší.

Dejme tomu, že letošek je relativně dobrý a tarif je nakonec, po složitém vyjednávání, nad úrovní vládního nařízení. Kde je ale jistota, že i roky příští poroste minimální mzda o takovou výši co nyní k 1. lednu?  Nikde...! Je zde naopak předpoklad, že nárůst min. mzdy (od které se spousta věcí odvíjí) bude nižší než inflace plus dvě procenta (což je dle našeho odhadu +1000,-Kč) a proto „riziko“ nízkého nárůstu mezd si musí odbory nejprve vyzkoušet, a to na roku 2019.

Zopakuji, nárůst tedy bude (pokud nebude záměr vlády zvýšit min. mzdu o více než tisícovku) podléhat ustanovení o inflaci +2%. Každý z vás může průběžně sledovat letošní vývoj inflace. Zatím je na 2,4%, což by znamenalo pro 2019 nárůst přibližně 5,-Kč na hodinu (tedy onu tisícovku měsíčně). Zda bude inflace stoupat či klesat je diskutabilní a souvisí to jak se zdražováním cen, tak s posilováním měny, nemluvě o vlivech zcela nepředvídatelných jako válka či záplava kobylek, nebo mor...

Neradi bychom ale, aby nám „ujel vlak“ kdy by okolní firmy přidávaly plnými hrstmi, zatímco v Blansku, obrazně, bylo jen pár drobných. A že to není varování plané, víme z Prahy. Takto si zaměstnanci „naběhli“ například v DPP Praha, kde víceletou KS s mizivým nárůstem nad inflaci (1%) všichni schválili, ač před tím naše odbory všechny ostatní odborové organizace varovaly…  Nutno tedy tento model v Blansku nejprve zkusit a zjistit, zda v něm pokračovat i nadále anebo ne. Proto odbory nesouhlasili s plánem nárůstu i pro rok 2020 a o tomto nárůstu budou jednat zvlášť, někdy na přelomu 2019-20.

Druhým sporem byl příplatek za specifické linky, který se táhnul už delší doby, od doby, kdy byl pozastaven. Proběhlo několik jednání, včetně separátní schůzky na odborné úrovni, které se zúčastnil, kolega Franc. Nakonec došlo k dohodě nad definicí garantující příplatek 1.000,-Kč týdně pro vyslané řidiče k zajištění linek provozovaných společností v kraji Vysočina. A k dohodě nad individuálním postupem v případě potřeby obsazení další linky.

Posledním sporem byl příplatek za ranní plus odpolední, který zaměstnavatel navrhl zrušit a rozpustit do stravného, zatímco odbory požadovaly jeho výrazné navýšení. Dohodou pak bylo ponechání současného stavu a dohoda nad dodatečným začleněním linky v Boskovicích do příplatku za MHD (linka číslo 250).

Celkově jde z pohledu odborů o dohodu neutrální. Není výrazně lepší než současná, ale ani podmínky nehoršila. Fotbalisté by řekli, že jde o remízu.  Slušný nárůst mezd u řidičů je dán hlavně změnou v systému ohodnocování, ke kterému byli různí zaměstnavatelé donuceni po stávce v dopravě a tlaku na zvýšení jejich, tehdy opravdu hodně mizerných platů. V Blansku jsme pak loni překopali celý systém odměňování, což někteří tehdy kritizovali, ale s odstupem času už uznali výhodnost tohoto systému. Ano, stále je zde rezerva vůči Brnu, které nabízí za stejnou práci více peněz, o Praze nemluvě, ale faktem je, že společnost je momentálně v červených číslech, což je důsledek špatné smlouvy s krajem. Dejme vedení nyní čas peníze z kraje vydolovat, abychom následně mohli opět vést jednání o narovnání platů řidičů na důstojnou úroveň, zajišťující slušnou životní úroveň i bez desítek hodin přesčasů měsíčně.

Někdo by mohl namítat, že jsme zapomněli na ostatní, že i dělníci a úředníci chtějí slušné mzdy. Náš návrh, který však nebyl nakonec schválen, navrhoval garanci nárůstu objemu mezd i pro ně. A je třeba si uvědomit, že tyto profese sami chtěly smluvní mzdy a o smluvních mzdách se, jak známo, nejedná. Smluvní mzdy jsou obecně výhodné u profesí, kterých je málo a kde jsou silní jedinci, kteří si umí říci o slušnou mzdu. Příkladem budiž třeba IT programátoři. Je také pravdou, že žádný dělník, ani úředník není náš člen a neznáme tudíž jeho motivaci a zájem smluvní plat mít. Pokud by v budoucnu tyto profese naši odborovou radu posílily, jsme ochotni začíst vést jednání jak o změně jejich platového zařazení, tak o objemu mezd pro výplaty.

Nyní probíhá diskuze mezi funkcionáři, mezi funkcionáři a členy a kontrola čistopisu KS. Nezaznamenáme-li žádné výhrady, pak v nejbližších dnech dojde k podpisu KS.

V opačném případě je „příští stanicí“ zprostředkovatel. 

 

 

Čistopis KS k prohlížení naleznete zde: http://www.odborovarada.cz/cistopis-KS-Blansko.htm

 

 

 

 

Textové pole: stavba nového autobusového nádraží pokračuje
 

 

 

 


Další jednací dny:

 

konec března- podpis KS (bude-li vše v pořádku).

 

Ve dnech 24. a 25.května proběhnou kontroly Bozp na pracovištích.

 

Provozně-ekonomické setkání se bude konat 28.května a na tento den také svoláme další schůzku se členy a příznivci, které tímto zveme na (ne)pivo a výměnu informací.