Jednání o Pracovním řádu v DPP 17.1.2018 

se zabývá kapitolou "Zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky u zaměstnance". Jde o obšírný materiál na 37 stran návrhu. Vesměs nezáživného obsahu technického charakteru. Někteří kolegové, zvláště předseda Schneider, se ale přímo vyžívají ve tvorbě rozšířených souvětí a nových citací, zaplevelujících text, často s pro zaměstnance nesrozumitelným obsahem. Nechápu, proč například nestačí napsat, že ke kontrole na alkohol je oprávněn nadřízený daného pracovníka... tak to prý nejde, a musí být popsány dvě stránky o tom, kdo, z jakého střediska, proč a co..

Podařilo se mi navrhnout a prosadit důležitou pasáž, která do budoucna zamezí zesměšňování řidičů dispečerem, kdy například po sjetí z trasy (a stát se to může každému) jej dispečerské auto dohoní a nechá řidiče foukat na refýži, před zraky celého vozu, plného lidí... co si pak asi tyto lidi myslí... tak tahle ne! Od příště to bude mimo zraky cestující veřejnosti. Také jsem zjišťoval, co se vlastně kontroluje. Znám jen kontroly na alkohol, ale jsou prý i na drogy a jsou na to nějaké tyčinky, které se musí olíznout. Jedna stojí osm set, tak se prý používají jen zřídka (na udání)...

Nyní se jedná o kapitole „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana“. Taky výživné….

Zajímavost z jednání, poté co si někteří „taky kolegové“ všimli, že pranýřuji jejich neúčast na jednáních (Feigel dokonce minule hovořil o přízemním idiotu, co to dal na facebook), přišli někteří zřejmě se strategií alibismu- podepsat prezenčku a až pak se zdejchnout. Dnes se tu takto jen na hodinku ohřál třeba pan Obitko, ale nebyl sám…. třeba Buriánka jsem po obědě už taky neviděl. Velký sál byl kolem jedné už hodně prořídlý (11 zástupců OO z 25). A těkdo, třeba od Pulce vůbec nepřišel, někoho z odborů z ředitelství taky hledám marně a ani pidi odbory z Klíčova to zřejmě taky nezajímá. No hlavně, že si lidé stále zřizují nové a nové odbory.. Pak na jednání stejně za ně nikdo nechodí. Tím neříkám, že nemohou někoho pověřit svým zastupováním - a jistě i budou tvrdit, že to tak udělali… Ale je to marné něco v tomto smyslu říkat….. když to jejich členům vyhovuje… –JZ-