Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

Za přísných bezpečnostních opatření (odstupy, roušky, desinfekce), proběhlo jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 22. 10. 2020 od 9:00 hodin, ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.      Diskuse s GŘ – úvodem proběhla rozsáhlá diskuze nad „zvacím“ dopisem Tošila, který sám za sebe, ale psal to přitom jakoby za všechny odbory, psal na Magistrát požadavek na možný „rozprodej- převod či finanční oddělení provozů v DPP“… Všichni zúčastnění (management i ostatní odbory) tuto jeho „aktivitu“ odsoudili. Za celá léta, co to můžu posoudit, aktivita soudruha Tošila a komunisty zřízené pobočky OO, kterou vede, bohužel, dlouhodobě poškozuje zájem DPP a jeho zaměstnanců. Bohužel, najde se celá řada zřejmě i mentálně slabších jedinců, které do své „partajodborů“ na nízký členský příspěvek nalákal a kterými se pak zaštiťuje a v DPP působí. Aktivita soudruha Tošila má kontraproduktivní výsledek ve vztahu snahy o získání peněz pro zaměstnance DPP. Dotyčný nemá vychování a ruší mobilem účastníky jednání, máločemu rozumí, ale do všeho se plete a dělá chytráka… Lidi by si měli uvědomit, koho podporují a co tím způsobují.

 

 

2.      KV – ústní informace

personální ředitel

Personální ředitel zrekapituloval, situaci. Stále trvá na zmrazení mezd, s čímž odborová strana nesouhlasí.

5.listopadu má proběhnout vyjednávání, místo jednání s pers. úsekem. Management vedl jednání s Ropidem i s radnící. V této souvislosti připomínám usnesení Odborové rady, které schválilo plán a sled protestních akcí, pokud ke shodě ve vyjednávání nedojde a pro kterou je pokles mezd nepřijatelný.

 

 

3.      Informace - Aktuální situace Covid – 19

bezpečnostní ředitel

Bezpečnostní ředitel informoval o krizových opatřeních. Počet nakažených přesáhl stovku, počet v karanténě taktéž a stav pořád stoupá. Předpoklad je, že 3.listopadu bude nouzový stav prodloužen. Doporučuje nosit roušky i tam, kde se nosit nemusí. Připomenul nově přijaté opatření vlády. Na pracovištích dochází k slučování a záměně karantény s dovolenou… diskuze nad současným postupem, po zjištění styku s nakaženým, na pracovišti- trasování, hygiena, překážky….vedoucí může nechat zaměstnance na 100% mzdy doma, má-li pochybnost, než hygiena rozhodne. Je to prý umístěné na intranetu a vedoucí to mají vědět (informace je platná od září).. požádal jsem o rozdání nové várky respirátorů a ochranných krémů na ruce (poslední respirátor jsme na vozech dostali v září). Prý ale nejsou třeba, současné desinfekce již obsahují ochranné látky pro kůži. A počet respirátorů si prý má samo středisko určit a zažádat si o ně…. Bezpečností ředitel naopak kritizoval velmi vysoké požadavky došlé od některých středisek. Dotaz na samostané odběrové místo pro Covid pro zaměstnance DPP. Pokud by šlo o samoplátce, nebyl by prý problém, ale nelze garantovat zájem lidí. Diskuze nad odběrem na pracovištích.

 

 

4.      Flash Report

odborní ředitelé

informace z:  Jednání představenstva a dozorčí rady, zasedání představenstva, MARKETING A OBCHOD, Provozní informace, Kampaň “Neskákej mi pod kola“, Kinobus 2020, Zážitková turistika, Covid-19, Finanční sumář za 1-8/2020, Personální úsek.

 

 

5.      Projednání - Aktualizace Plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2020

vedoucí odboru 500400 - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – již bylo projednáno - schváleno.

 

 

6.      Dohoda o změně termínů prověrek BOZP a kontrol PO

bezpečnostní ředitel

Byly potvrzeny znova původní termíny, dle původního harmonogramu. Prohlídky jsou nutné ze zákona a nelze je stále odsouvat. Dopis paní Pěchočové o zastavení prohlídek byl dle bezp. ředitele chybou. Vznikl tím ale zmatek, kdy šest kontrol (včera, dnes) neproběhlo a kterým je třeba vyčlenit nové data.

 

 

7.      Informace o aktuálním stavu -  zavedení el. knížky pro OOPP

vedoucí odboru 400600 – Skladové hospodářství

Testovací část funkcionality aplikace el. knížky i pro OOPP již byla realizována v termínu do 15. 10. 2020. Od 1. 11. 2020 by mohla být nasazena do pilotního provozu, kdy bude probíhat souběžný výdej v obou systémech.

 

 

8.      Kontrola Zápisu č. 11 z PJ ze dne 16. 9. 2020 – proběhla kontrola posledního zápisu a kontrola odpovědí na písemné i ústní interpelace. Máte-li zájem něco zjistit, na něco poukázat, kontaktujte naše funkcionáře, či zašlete svůj podnět na info@zoosdmotol.cz , OR má možnost tyto aktivity a podněty poté zúřadovat - jednotlivec pouze může mrmlat u piva….

 

 

9.      Diskuse – podány nové návrhy, podněty a připomínky, formou interpelací na jednotlivé ředitele. Máte-li zájem něco zjistit, na něco poukázat, kontaktujte naše funkcionáře, či zašlete svůj podnět na info@zoosdmotol.cz , OR má možnost tyto aktivity a podněty poté zúřadovat - jednotlivec pouze může mrmlat u piva….

 

         Stav výstrojních součástek- probíhá testování nových vzorků. V listopadu dorazí pasové bundy. Jednorázové objednávky řeší věci, kterých je momentální nedostatek.