Na Moravě nám v létě vznikly 2 nové sekce:

Samosprávné sekce řeší veškeré provozně-ekonomické a personální záležitosti daného podniku.
S vedením společností předpokládáme úvodní jednání v srpnu.

Předsedou sekce ARRI-BUS-PV byl zvolen na ustavující schůzi p. Koleda Michal (koleda@zoosdmotol.cz )
Jeho zástupcem pan Prucek Millan (prucek@zoosdmotol.cz )

Předsedou sekce BDS-BUS-Morava byl zvolen na ustavující schůzi p. Svoboda Jiří (svoboda@zoosdmotol.cz )
Jeho zástupcem pan Mokrý Pavel (mokry@zoosdmotol.cz )

Přejeme všem funkcionářům i novým členům hodně úspěchů v jejich činnosti a pevné zdraví.

Volby všech funkcionářů s mandátem na tři roky budou již v prosinci 2021 a lednu 2022.
Kandidovat na funkcionáře může každý náš člen (není-li souběžně členem i jiné OO v podnicích, kde Odborová rada působí).
Přihlásit se můžete i pomocí e-mailu: info@zoosdmotol.cz  - sdělte své jméno, podnik, kde pracujete a druh práce, kterou děláte.
Uzávěrka kandidatur bude v půlce listopadu 2021. Poté zveřejníme seznam přihlášených.