4.10.2017: Proběhlo hlasování per-rollam (po telefonu), které určilo nominaci vyjednavačů za Odborovou radu (která zastupuje sdružené OO a sekce), kteří nás budou zastupovat v případě zahájení Kolektivního vyjednávání v DPP (zatím není, na straně OO není shoda- viz články níže, ale je třeba být připraven).

Prezident Odborové rady navrhl pány Zdeňka Zewela a Vlastimila Válka.

Pan Zabloudil a smluvní právnička budou připravovat a zajišťovat vyjednavačům servis a agendu.

 Předložený návrh zdůvodnil p. Zabloudil potřebou výchovy nové, mladší generace pro vrcholové jednání a také svou nemožností rozpůlit se, v případě služby v pátek v kanclu a souběhem jednání. Soupeři dobře znají tuto slabinu a důležité jednání směřují právě na pátek… Loni, když v pátek byl zahájen výdej vánoc a nešlo se uvolnit z kanceláře, využili toho ostatní k odhlasování shody na současné KS (i když, nováček v jednání a tehdy jediný náš zástupce Ing. Douša, byl v hlasování proti. Zápis zněl, že všichni jsou ve shodě a byl tak i podepsán. Pak již bylo pozdě něco změnit- všichni si ještě pamatujeme…). K takové situaci již nesmí dojít.

Pánové Válek a Zewel patří mezi aktivní funkcionáře a mají trvale rozvíjející se a člensky rozrůstající se sekce. Oba dovedou držet dohodnutou strategii i definovat postoj.

Jako pozitivní směr s radou a výzvou pro ostatní OO je i nominace věkově mladších členů.  Staří dědkové už ukázali co umí, ať se i mladí ukážou.. Pane Obitko, pane Slanino, pane Tošile, pane Pospíšil…atd.. Co vy na to…? Nic, viďte, bez vás to asi nejde…

Hlasování pro: Zabloudil, Cibulková, Jantač, Hanuš, Kudrna, Schmid, Sarközi, Sychra, Válková, Zewel, Válek, Vitvar, Holler, Bergmann, Pakosta, Pokorná, Richterová.

hlasování proti: Ing.Douša

nevyjádřil se: Franc

                                                     Celkem hlasování:     17 – 1 –  1 

Hlasovali
všichni funkcionáři Odborové rady mimo náhradníků a Revizní komise.