Návrh vedení DPP na dodatek ke KS ze dne 27.3.2018 na II.kolo vyjednávání:

1.    navýšení platby pojistky (která podražila):

5.9.13      Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli sjedná DP a bude se podílet na jeho úhradě. Pojistné činí 500 Kč 1000 Kč. DP uhradí za zaměstnance částku 300 Kč 800 Kč, částkou ve výši 200 Kč se na úhradě podílí zaměstnanec. Pojištění bude sjednáno pro zaměstnance v základním pracovněprávním vztahu v profesích řidič nákladního automobilu, řidič osobních a dodávkových vozů, řidič manipulační (autobus), řidič tramvaje, řidič autobusu, strojvedoucí metra, strojvedoucí NTP, řidič referent, dispečer, který řídí při výkonu práce služební vozidlo, automechanici manipulující s BUS a pro zaměstnance dalších profesí, u kterých je požadováno v rámci pracovních povinností řízení dopravního prostředku. Příspěvek zaměstnavatele ve výši 300 Kč 800 Kč je zdanitelným příjmem, který bude připočten k hrubému příjmu zaměstnance. Částka ve výši 200 Kč bude uhrazena zaměstnancem.

 

2.    navýšení letového příplatku (návrh zprostředkovatele):


ZMĚNY PŘÍLOHY KOLEKTIVNÍ SMLOUVY – MZDOVÝ PŘEDPIS – Pravidla pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

V kapitole 4. Poskytování příplatků se stávající bod 4.10 nahrazuje novým textem následujícím způsobem:

4.10      Podle délky dosažené odborné praxe v DP se zaměstnancům poskytuje příplatek ve výši závislé na počtu odpracovaných hodin v příslušném měsíci takto:

 

Roky

Sazba Kč/hod.

 

Zaměstnanci

všech kategorií

0 – 3 1

0,00

1– 2

1,00

2 – 3

2,00

3 – 6

1 3,00

6 –9

2 4,00

9 – 12

3 5,00

12– 15

4 6,00

15– 20

5 7,00

20– 30

10,00

30– 40

11,00

nad 20 40

8 12,00

 

3.    Pobídkové složky mzdy nebo odměn z dohod – (navýšení prémií- původně podnikem nám vnucované a některými odbory chtěné…)

Kolektivní výkonnostní odměny se poskytují v sazbě 8 % 13 %. U u řidičů MHD včetně strojvedoucích instruktorů a řidičů tramvají instruktorů v sazbě 10 %., v sazbě 11 % u zaměstnanců manuálních profesí a TH zaměstnanců pracujících dle bodu 2.5.1 a) KS, v sazbě 10 % u TH zaměstnanců pracujících dle bodu 2.5.1 b) KS U přepravních kontrolorů a v sazbě 30 % u přepravních kontrolorů.

Období pro poskytování kolektivních výkonnostních odměn je kalendářní měsíc a jsou vypláceny v termínu vyúčtování mzdy za běžný měsíc.