DOHODA

o nárůstu mzdových tarifů v roce 2022 ve smyslu ustanovení bodu 2.8 Přílohy Kolektivní smlouvy Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřené na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem:        Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ:                   00005886

Zápis v OR vedeném MS v Praze dne 11. 7. 1991, sp. zn.: Rg.: B 847

jednající představenstvem společnosti

 

Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

 

a

 

jménem všech zaměstnanců tyto odborové organizace:

 

 

Federace profesních odborů

IČO: 22881697,

zastoupená Jiřím Obitkem

 

ZO OS DP Metro Praha o.z. strojvedoucí

IČO: 86596802,

zastoupená Miloslavem Vlkem

 

Odbory DP Praha

IČO: 05458641,

zastoupená Lubošem Olejárem

 

ZO OS Nezávislých odborů strojvedoucích, dozorčích dep a provozních pracovníků DP Metro Praha

IČO: 71003487,

zastoupená Oldřichem Schneiderem

 

ZO OS Dopravní podnik Elektrické dráhy o.z.

IČO: 17049008,

zastoupená Romanem Slaninou

 

OSPEA

IČO: 26633485,

zastoupená Vratislavem Feigelem

 

Odborové sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy

IČO: 26631776,

zastoupená Marcelem Novým

 

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ZO - Podnikový výbor D.P.HL.M. Prahy, A.S.-Autobusy

IČO: 62939343,

zastoupená Josefem Buriánkem

 

Odborový svaz pracovníků DOSIA Čech a Moravy Základní odborová organizace OS Dopravní podnik Praha a.s. - ředitelství

IČO: 62940724,

zastoupená Zdeňkou Královou

 

ODBOROVÝ SVAZ DOPRAVY, SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A AUTOOPRAVÁRENSTVÍ ČECH A MORAVY, ZO–DOPRAVNÍ PODNIK AUT.  DOP. DISPEČINK

IČO: 63108551,

zastoupená Vilmou Havlínovou

 

Základní organizace OS Dopravy Motol

IČO: 71242333,

zastoupená Odborovou radou

 

ZDRAVÉ ODBORY

IČO: 22906479,

zastoupená Zuzanou Novotnou

 

Odborové sdružení pražských dopraváků

IČO: 22686452,

zastoupená Petrem Pulcem

 

XXL – Svaz

IČO: 28553811,

zastoupená Stanislavem Mikšovským

 

Základní organizace Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska při Dopravním podniku Praha, pobočný spolek

IČO: 05569681,

zastoupená Markem Tošilem

 

Základní organizace OS DOSIA Depo Zličín

IČO: 22771662,

zastoupená Karlem Kavalírem

 

DOP (Dopravní odbory Praha)

IČO: 22716106,

zastoupená Tomášem Novotným

 

Základní organizace Federace výkonných zaměstnanců - MHD

IČO: 3371786,

zastoupená Miloslavem Kadlecem

 

Základní organizace odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví - Odbory informatika

IČO: 04136080,

zastoupená Jiřím Vajnarem

 

Odborová organizace Rada odborových hnutí

IČO: 04242394,

zastoupená Odborovou radou

 

Základní organizace Odborového svazu dopravy,DP Praha Klíčov

IČO: 04715497,

zastoupená Eduardem Kulou

 

Odbory veřejné dopravy

IČO: 04728831,

zastoupená Josefem Vašákem

 

Odborová organizace řidičů Praha

IČO: 04814754,

zastoupená Tomášem Mikšovským

 

Přímé linky Středočeského kraje

IČO: 05255384,

zastoupená Ladislavem Walterem

 

Odborová rada

IČO: 05868408,

zastoupená Jiřím Zabloudilem, dr. h. c.

 

Odborová organice Metro

IČO: 06498892,

zastoupená Odborovou radou

 

 

uzavřely níže uvedenou dohodu:

 

 

Článek 1

Nárůst tarifních mezd

V souladu s bodem 2.8 Přílohy Kolektivní smlouvy Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. uzavřené na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 dochází v roce 2022 k navýšení tarifních mezd (mzdových tarifů) pro řidiče MHD a strojvedoucí metra a středů mzdových tarifů u tarifních rozpětí pro ostatní kategorie zaměstnanců o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2021, tj. 3,8 % plus 1 %.

 

Článek 2

Realizace nárůstu tarifních mezd

Vzhledem k termínu zveřejnění průměrné roční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí rok, bude úprava tarifních mezd zaměstnanců realizována od 1. března 2022. Navýšení mezd za měsíce leden a únor 2022 se vyplatí zaměstnancům ve vyúčtování mzdy za měsíc březen 2022. Navýšení mezd zaměstnancům, kteří v průběhu měsíců ledna a února 2022 ukončí pracovněprávní vztah, bude realizováno u řidičů MHD a strojvedoucích metra (pevný tarif) a u zaměstnanců se mzdou stanovenou pod minimem rozpětí příslušného tarifního stupně, v němž byli zařazeni.

 

Článek 3

Mzdové tarify pro rok 2022

2.1              Mzdový tarif řidičů MHD a strojvedoucích metra v roce 2022

 

Hodinový tarif

 (Kč/hod.)

Řidič tramvaje

204,10

Řidič autobusu*

204,10

Řidič tramvaje instruktor

211,00

Řidič autobusu instruktor*

211,00

Strojvedoucí metra

237,40

Strojvedoucí metra instruktor

275,50

*Pozn.: včetně řidiče autobusu nebo řidiče autobusu instruktora s oprávněním k řízení trolejbusu.

 

2.2       Mzdový tarif zaměstnanců v manuálních profesích v roce 2022 (dělníci, provozní a obslužný personál vč. hasičů a manipulačních řidičů)

Tarifní stupeň

Tarifní rozpětí

(Kč/hod.)

Tarifní střed

1.

111,50116,30

113,90

2.

119,70 126,30

123,00

3.

129,40 137,20

133,30

4.

140,50 149,30

144,90

5.

153,90163,10

158,50

6.

168,20 178,80

173,50

7.

184,10 195,30

189,70

8.

201,70 213,70

207,70

9.

220,40 233,00

226,70

10.

237,50 250,70

244,10

 


2.3 a)   Mzdový tarif TH zaměstnanců pracujících dle bodu 2.5.1 písm. b), c) nebo e) KS v roce 2022

Tarifní stupeň

Tarifní rozpětí

(Kč/měsíc)

Tarifní střed

1.

18 580 19 740

19 160

2.

19 710 20 930

20 320

3.

21 190 22 510

21 850

4.

22 890 24 310

23 600

5.

24 980 26 540

25 760

6.

27 450 29 150

28 300

7.

30 200 32 080

31 140

8.

33 310 35 390

34 350

9.

36 770 39 050

37 910

10.

40 430 42 950

41 690

11.

44 510 47 270

45 890

12.

48 880 51 920

50 400

13.

53 530 56 850

55 190

14.

58 500 62 120

60 310

 

2.3 b)  Mzdový tarif TH zaměstnanců pracujících dle bodu 2.5.1 písm. a) KS
v roce 2022

Tarifní stupeň

Tarifní rozpětí

(Kč/měsíc)

Tarifní střed

1.

19 810 21 050

20 430

2.

21 010 22 310

21 660

3.

22 570 23 970

23 270

4.

24 460 25 980

25 220

5.

26 640 28 300

27 470

6.

29 270 31 090

30 180

7.

32 210 34 210

33 210

8.

35 560 37 760

36 660

9.

39 250 41 670

40 460

10.

43 160 45 840

44 500

11.

47 470 50 410

48 940

12.

52 140 55 360

53 750

13.

57 100 60 640

58 870

 

2.3 c)   Mzdový tarif manuálních zaměstnanců trvale pracujících v nočních přepravních výlukách při údržbě tratí a tunelů metra v roce 2022

Tarifní stupeň

Tarifní rozpětí

(Kč/měsíc)

Tarifní střed

5.

25 020 26 500

25 760

6.

27 490 29 110

28 300

7.

30 240 32 040

31 140

8.

33 360 35 340

34 350

 

2.4       Mzdový tarif přepravních kontrolorů v roce 2022

Tarifní stupeň

Tarifní rozpětí

(Kč/měsíc)

Tarifní střed

1.

19 000 20 200

19 600

2.

21 030 22 370

21 700

3.

25 570 27 170

26 370

 

 

Článek 4

Platnost a účinnost dohody

Tato dohoda se uzavírá na rok 2022. Platnosti i účinnosti nabývá dnem jejího podpisu.

 

V Praze dne:

 

Za zaměstnavatele:                                                              Za odborové organizace:

 

 

 

……………………………….                                              ……………………………….

Ing. Petr Witowski                                                                Jiří Obitko

 

 

……………………………….                                              ……………………….………

Ing. Ladislav Urbánek                                                           Miloslav Vlk

 

 

 

                                                                                               ………………………….……

Luboš Olejár

 

 

 

                                                                                               …………………………….…

Oldřich Schneider

 

 

 

 

                                                                                               …………………………….....

Roman Slanina

 

 

 

                                                                                               …………………..…………...

Vratislav Feigel

 

 

 

                                                                                               …………………………..…...

Marcel Nový

 

 

 

                                                                                               ……………………………….

Josef Buriánek

 

 

 

                                                                                               ………………….……………

Zdeňka Králová

 

 

 

                                                                                               ……………………………….

Vilma Havlínová

 

 

 

                                                                                               ………………………………

Zuzana Novotná

 

 

 

                                                                                               ……………………………….

Petr Pulec

 

 

 

                                                                                               ………………………………

Stanislav Mikšovský

 

 

 

                                                                                               ………………………………

Marek Tošil

 

 

 

………………………………
Karel Kavalír

 

 

 

                                                                                               ………………………………

                                                                                               Tomáš Novotný

 

 

 

                                                                                               ………………………………

Miloslav Kadlec

 

 

 

                                                                                               ………………………………

Jiří Vajnar

 

 

                                                                                               ..................................................

Eduard Kula

 

 

 

                                                                                               …………………………………

Josef Vašák

 

 

 

                                                                                               ....................................................

Tomáš Mikšovský

 

 

 

                                                                                               ..................................................

                                                                                               Ladislav Walter

 

 

 

                                                                                               ……………………………….

Jiří Zabloudil, dr. h. c.