Z jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,

dne 19. 12. 2019 od 9:00 hodin Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

·       Diskuse s GŘ – nový ekonomicý ředitel  je Ing.   Augustýn..  také Slovák… pracoval v Cargo Slovakia.

Vznesl jsem námitku, proč lidem nedali nějaké peníze na vánoce… prý bude vyplaceno 20mil mimořádných odměn v lednu. Čekali až poplatí jiné položky (mimo jiné pokutu za černou skládku v Modřanech). Zaměstnanci jsou prostě až na konci řady… je to velmi smutné. Tento postup jsem kritizoval, jako nesystémový a špatný k udržení si současných zaměstnanců. Znám min. dva lidi, kteří v reakci na nedání prémií odcházejí z DPP….

 

·       Flash Report – informace z oblasti dopravy (např. výluky), z jednání představenstva, z oblasti hospodaření podniku a evidence přesčasů, vývoj mezd a další ukazatele. Též personální informace, nábor, odchody, fluktuace….

 

·       Problematika výstrojních součástí – rozsáhlá diskuze na téma chybějící součástky a drahý nákup od nových dodavatelů, když se nabízejí lacinější (prý až 500 milionů rozdíl).

 

·       Informace o výsledku poptávkového řízení pro výběr poskytovatele rehabilitačních pobytů pro zaměstnance DP – představená prezentace – ukončené výběrové řízení. Lázně jsou nasmlouvané (Třeboň) a po skupinách 12 zaměstnanců začne, dle směrnice, postupné vybírání zaměstnanců. Vybírat je budou vedoucí.

 

·       Informace o průběžném čerpání sociálních nákladů za období 1. – 11. 2019  – předložený materiál sociálních a z KS nutných nákladů (za přesčasy stravenky, soc.podpora, příspěvky na dětské tábory atp.).

 

·       Zavedení integrovaného systému řízení rizik v DPP, klasifikace rizik a metody hodnocení – informace, z mého pohledu nezajímavá- o druzích rizik a možnostech jejich vyhledávání…

 

1.      Kontrola Zápisu č. 10 z PJ ze dne 21. 11. 2019 – mimo jiné diskuze nad lživými informacemi v médiích. Špatná formulace, mimo realitu, špatné údaje, neinformovanost zaměstnanců  další různé body na téma provoz, kvalita, finance a jiné… příklad mé interpelace:

Tabulka „Prodej jízdenek rok 2019 SMS (SEJF), Mobilní aplikace a ostatní jízdenky (papír) v ks

-         p. Zabloudil: dotázal se na výhodnost platebních terminálů na jízdenky v tramvajových vozech. Domnívá se, že terminály by měly být nejen uprostřed vozu.

Vyjádření 226000 – provozovna Správa dep – p. Kaprálek

Systém počtu umístění validátorů pro bezkontaktní platbu v jednotlivých typech vozů vycházel jednak z výsledků pilotního projektu na linkách 18 a 22 v letech 2016 – 2018 a jednak z požadavků společnosti ROPID, která ukládá přímo dopravci, kolik validátorů a kolik označovačů na kterém typu vozu, bude. Tento stav byl zároveň schválen P-DPP. Je pochopitelné, že bezkontaktní validátory jsou pro část cestujících přínosem, na druhou stranu část cestujících má předplatné a jiná část cestujících používá papírovou jízdenku. V každém typu TRAM vozu se nyní nachází jeden validátor, vyjma TRAM vozu 14T, který je pětičlánkový a jsou zde validátory dva. Lze však očekávat, že trend bezkontaktních plateb má stoupající tendenci a DPP počet validátorů v TRAM vozech přehodnotí.

Tabulka „Prodej jízdenek rok 2019 SMS (SEJF), Mobilní aplikace a ostatní jízdenky (papír) v ks“ byla součástí Příloh pod čarou v Zápise č. 9 z PJ ze dne 24. 10. 2019.

 

jiný příklad:

Výstavba trasy metra D

-        p. Zabloudil: dle jeho informací bylo schváleno stavební povolení pro výstavbu trasy metra D, a tak se dotázal, zda je s MHMP domluvena míra financování. Obává se, aby financování výstavby trasy metra D negativně neovlivnilo investici do výstavby nových tramvajových tratí.    

-        p. Witowski: podotkl, že stavební povolení pro výstavbu trasy metra D nebylo schváleno. Momentálně jsou připravovány potřebné podklady, které by měly být během prosince podány. Předpokládá, že stavební řízení bude probíhat v první polovině roku 2020, a tak by stavební povolení mohlo být vydáno zhruba v červnu či červenci roku následujícího.

-        p. Zabloudil: poděkoval a opakovaně se dotázal, zda výstavba trasy metra D bude mít vliv na výstavbu nových tramvajových tratí.

-        p. Witowski: nikoliv, jedná se o samostatnou investiční akci, na kterou již bylo schváleno 1,5 mld. Kč na geologický průzkum.

-        p. Zabloudil: dotázal se, z jakých prostředků bude financována výstavba trasy metra D.

-        p. Witowski: prostředky budou požadovány opět od MHMP, zatím není znám ani zhotovitel, tím pádem ani nemůže být po MHMP požadována konkrétní částka.

 

Další příklady projednávaných témat – již jen stručně…:

 

Projednávání rozpočtu HMP

Mimořádná odměna pro zaměstnance 220000 – jednotka Správa vozidel Tramvaje v Hloubětíně

Možnost získání řidičského oprávnění na skupinu D pro TH zaměstnance a dělníky

Dodržování nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami

Vyjádření GŘ v deníku Blesk ze dne 15. 12. 2019

Problematika stejnokrojového vybavování zaměstnanců

Asistenti v přepravě

Informace zveřejňované na webu mhd86.cz

Prezentace hodnocení rizik a jejich vyhodnocování v DP

Jednání představenstva a dozorčí rady

Provozní informace

Finanční sumář

Tabulka „Meziroční porovnání provozních nákladů a výnosů za 1–9/2019 a 2019“

Personální úsek – tabulka „Počty zaměstnanců 2019“

Problematika autobusové dopravy, jednotlivých garáží a řidičů autobusů

Informace – Průzkum veřejného mínění

Stížnosti od cestující veřejnosti

Kampaň „Neskákej mi pod kola!“

Nedodržování Smluvních přepravních podmínek

Projednání – Plán předpokládaných přijímaných opatření na zlepšení pracovního prostředí dle bodu 6.20 Kolektivní smlouvy pro rok 2020

Kontrola Zápisu č. 9 z PJ ze dne 24. 10. 2019

Zahájení kolektivního vyjednávání o KS na období 2021 a roky následující

Kolektivní výkonnostní odměny

Aktualita č. 156 ze dne 23. 10. 2019 „Podzimní a zimní změny v Pražské integrované dopravě“

Mycí hala v Hloubětíně

Koncepce využití alternativních paliv v podmínkách DPP

Informace útvaru 900700

900750 - odd. Obchod Provozní informace

Personální úsek – fluktuace zaměstnanců

Projednávání – Navýšení objemu přesčasové práce na rok 2019

Migrace a design vstupních karet

Vyšší četnost mimořádných událostí

Dlouhá reakční doba Městské policie

Přeřazení výstrojní obuvi do OOPP

Nefunkční kamerový systém v autobusech

Vyšší cena nákladové sazby práce v garážích DP

Souběh funkcí

Novelizace směrnice 79-2011 „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků“

Zavedení elektronické Knihy úrazů

Snížení gramáže dodávaných montérek

Měření a vyhodnocení mikroklimatických podmínek řidičů

Informace z MHMP k Dodatku č. 4 ke KS

Akce „Nalaďte se v metru“

Výměna zpětných zrcátek na 35 vlacích metra typu 81-71M

Instalace kamer na čelních sklech u vozů povrchové dopravy

GDPR – Služební hlášení

GDPR – Denní hlášení

Služební hlášení podle O 7

Problematika výstrojních součástí

Možné vydání Přílohy č. 3 řádu 1-2010 „Řád organizační“

Výstrojní součásti – prodloužení termínu veřejné zakázky

Projednávání zavedení poskytování příspěvku na stravování prostřednictvím elektronické stravenky

Vyjadřování „tiskového mluvčího“

Novelizace směrnice 6-2013 „Zásady přidělování a používání stejnokrojů“

Vývoj pracovní úrazovosti za rok 2018

Výstrojní součást – pánské kalhoty

Instalace obrazovek – dopad do provozu metra

Akceptace dokladu hrazeného platební kartou při nákupu přes e-shop

Polep „Spolehlivý řidič jezdí včas“

Instalace GPS navigace do firemních automobilů

Zatékání do kanceláří v budově A na Depu Zličín

Hanlivé hodnocení zaměstnanců DP na internetových portálech

Outsourcing nejen zastávek autobusů

Řešení stížnosti na řidičku tramvaje

Personální prostoje

Úhrada provozu v době plánované manifestace

Instalace gumových pásů v metru určených pro vozíčkáře

Oprava okna

Využití příjmů z marketingových akcí

Řešení problémů s přepravou bezdomovců

Definice směn – zasílání v dostatečném předstihu

Měřenky na výstrojní součásti

Noví zaměstnanci a nářadí potřebné k výkonu jejich práce

Informace k zavedení elektronických volnočasových poukázek

Rehabilitační pobyty

Plánování dovolené pro rok 2020 na 131600 – garáž Hostivař

Nabídka PM na pozice „Traťový dělník“ a „Provozní zámečník“ – provoz Traťové hospodářství – Trať B

Rozpis směn – Manipulační pracoviště (písm. F) (dočkal jsem se vyčíslení nákladů …více jak  700 litrů… !

Výstrojní součást – pánské krátké kalhoty

Výstrojní součást – pánské krátké kalhoty

Nastavení procesů při mimořádné události

Úklid vozidel průvodčími v historickém vozidle

Výběrové řízení – řidič autobusů

Výměna řidičského průkazu na MHMP

Nevydané výstrojní součásti ve výstrojním skladu

Zlepšení jednání nadřízených zaměstnanců k podřízeným zaměstnancům

Vyšší věk řidičů autobusů

KS 2021 a roky následující

 

 

·      Diskuse – další vznesené dotazy k vyřízení nápravy a ke zjištění finanční a jiné náročnosti, podněty a kritika.

 

 I vy máte možnost vstoupit do diskuze s vedením společností, kde působíme. Zasílejte nám podněty na e-mail info@zoosdmotol.cz

Naši členové jsou pravidelně, vždy v pátek, informováni hromadnou SMS s informacemi o týdenním dění v jednáních a s případnou nabídkou akcí a aktivit. Jste-li našimi členy, zažádejte si o zařazení do SMSinfo zdarma.

 

Naším členem může být být každý. Působíme celorepublikově!

 

 

 

 

 

 
 

Přiložené materiály:

·         Flash Report PJ 19. 12. 2019

·         Informace - Rehabilitační pobyty pro zaměstnance DP (002)

·         Materiály k informaci - soc. náklady

·         ISŘR_Prezentace odbory 19_12_2019

·         Zápis č. 10 z PJ ze dne 21. 11. 2019_final