Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

Jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,

dne 19. 8. 2021 od 9:00 hodin 

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.      Diskuse s GŘ –

- jak se projeví politická předvolební kampaň na MHD? Řidiči pak bývají hromosvodem… Gř tvrdí že nic nemají v plánu.

- Neuvažuje se o poskytnutí nějaké sumy ve flexipassech pro exponované zaměstnance za trvalou práci v Covidově zamořeném prostředí. – neuvažuje se.

- Stížnost na neaktualizované stránky webu Dpp, kde jsou např. staré výše pokud. Webové stránky Dpp jsou špatné. Lidi si stěžují. Pouze Ropid má jízdné od 15 let za plnou cenu, ostatní dopravci mají v této kategorii slevu. Lidi chtějí vracet elektronické jízdné- ač to dělá operátor. Není nikde vysvětlení. Diskuze o e-shopech a zájmech.

 

2.      Flash Report - odborní ředitelé – upozorňuji na vzrůstající fluktuaci i na pokles průměrných mezd všech řidičských profesí. Podle mne této trend spolu souvisí. Vedení se domnívá, že úbytek zaměstnanců nijak nenaruší chod podniku. Personální stav je prý stabilizován. U řidičů BUSů je připraven projekt rekvalifikace.

 

3.      Prezentace k projektu Metro 2040vedoucí odboru 900500 – Projektová kancelář

– byly připomínky k návrhu ponechat stávající potahové sedačky. Interval 90 vteřin je reálný při automatizaci?

-         Dotazuji se na nešvar držení dveří… prý předchozí nástupištní dveře tento nešvar odstraní.

-         Problém přesného zastavení u nástupních dveří.

 

4.      Informace – Souhrnná zpráva o stavu rizik po revizi a aktualizace Registru rizik k datu 30. 4. 2021, zhodnocení vývoje rizik za rok 2020-2021 bezpečnostní ředitel

-         Přednesena zpráva o zhodnocení rizik v DPP. Podnik prý hlídá strategická rizika a má nástroje na hlídání rizik. Ptám se na to, zda se hodnotí rizika týkající se počítačů, norem a technologií, nebo i např. možnost teroristických útoků. Zpráva je podána v akademickém stylu bez konkrétních příkladů. Vedení tvrdí, že konkrétní rizika jsou součástí jiných dokumentů a norem. Fakt tedy je, že obsáhlá zpráva nám vlastně nic neříká a například údaj, jako že stovky milionů jdou na úsek technický na rizika v Metru je pro nás - běžného čtenáře – naprosto nerozkličovatelný (a k ničemu).

Příkladem jedna z předložených tabulek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Kontrola Zápisu č. 7 z PJ ze dne 22. 7. 2021 - personální ředitel

 

Probrány písemné odpovědi na interpelace. Mé byly např.:

2.1        Snížení počtu dozorčích ve stanicích metra

-         p. Zabloudil: uvedl, že stávající situace není dobrá. Snižování dozorčích v provozu metra naráží na schopnost zajištění bezpečnosti při konfliktních situacích. Otázkou je, zda vlastník chce zaměstnance nahradit technikou nebo policejním dozorem. Jeden dozorčí na stanici nic neřeší. Důsledkem by mohla být obava cestujících jezdit metrem.

-         Vyjádření Deloitte Advisory, s. r. o.

-         Při uzavírání a otevírání stanice v rámci noční přepravní výluky může vypomoci Dozorčí V, který je na této stanici rovněž přítomen (pokud nebude plnit jiné operativní úkoly). K tomu je potřeba ověřit, zda stávající PPF je nutné upravit.

2.2        Redukce zálohových hodin řidičů tramvají

p. Zabloudil: souhlasil s předsedou NOSDDPP. DP je hodnocen také dle tzv. standardu kvality. Domnívá se, že řidičům tramvají nezáleží na tom, zda mají 4 nebo 8 záloh. Jedná se o to, kdo nastoupí do práce v případě, že zaměstnanec nepřijde do práce.

-         p. Witowski: uvedl, že DP zaměstnává přes 11 200 zaměstnanců, snížení počtu se týká 68 zaměstnanců, což je 0,6 %. Není možné si myslet, že DP nemůže postrádat ani jednoho zaměstnance a že tím bude ohroženo zdraví a bezpečnost cestujících.

 

2.3        Zvýšení efektivity běžných oprav na vozovnách

p. Zabloudil: uvedl, že se efektivita nedá zvyšovat nařízením. Lidé na pracovním trhu nejsou. Dotázal se, zda DP uvažuje o vyřazení zaměstnanců kategorie D.

p. Šurovský: uvedl, že DP nesouhlasí, aby se zrušila místa v rámci útvaru 220000, ale aby byli zaměstnanci převedeni do 229000 – provoz Opravna tramvají.

 

11.13      Oděvní sklad

-       p. Zabloudil: konstatoval, že osobně po dvou letech navštívil oděvní sklad, obdržel dvoje kalhoty a tři páry ponožek, ostatní zažádané výstrojní součásti budou zaslány na příslušnou vozovnu. Dotázal se, zda by byla možnost výstrojní součásti rovnou zasílat zaměstnancům na vozovny, aby nemuseli v rámci úsporných opatření oděvní sklad navštěvovat. Další možností by bylo výstrojní součásti objednávat na příslušná pracoviště.

-       Bez odpovědi DPP- urgována znovu odpověď..

 

Máte-li i vy dotaz na management Dpp, dejte mi zprávu na: info@zoosdmotol.cz WhatsApp 774746800, či písemně na adresu Odborová rada, Plzeňská 217/101, 150 00 Praha 5, nebo každý pátek během návštěvního dne – ústně.

 

6.      Aktualizace tabulky „Evidence dlouhodobých bodů“ - personální ředitel – beze změny.

 

7.      Diskuse – byla již v úvodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·         Flash Report PJ

·         2021- informace OO_Metro 2040

·         Stav rizik po revizi k datu 30.4.2021, zhodnocení vývoje rizik 2020 – 21, související metodologie, SW nástroj pro SŘR

·         Zápis č. 7 z PJ ze dne 22. 7. 2021_final

·         Evidence dl. bodů z jednání s OO_final