Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,

dne 16. 12. 2021 od 9:00 hodin

 

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

 

Program jednání:

 

 

1.         Diskuse s GŘ

 

 

2.    Informace – Aktuální situace COVID-19             bezpečnostní ředitel –
 podány informace o stavu nakažených a přijatých opatření. Můj dotaz padl ohledně možnosti si vyžádat test, necítím-li se dobře, ale jsem přitom očkován. Odpověď je, že pokud jich mají na pracovišti dost, neměl by s tím být problém. Kdo se nechce očkovat, ani testovat, musí nosit respirátor.

Provinilcům, kteří porušují pravidla, chce vedení posílat vytýkací dopis. Diskuze ohledně karantény, nekázně v MHD, atp..

 

 

3.         Flash Report    ředitelé – výluky letos skončily, v lednu se budou jezdit poloprázniny, standardy kvality – DPP je z dopravců nejlepší. Stížnosti na ROPID. Na jeden čas se sjíždí několik linek, pak dlouho nic.

 

 

4.         Vyjádření shody na znění – Příkaz Termíny prověrek BOZP a PO v roce 2022

           bezpečnostní ředitel – projednán plán prověrek.

 

 

5.         Projednání – Úprava turnusu směnových zaměstnanců odd. 600220 JPO HZS

bezpečnostní ředitel – diskuze nad pracovním zařazením, počtem a rozložením směn hasičů. Diskuze nad obsazeností směn versus potřeba zásahů (nerovnoměrnost v plánu směn) atp.

 

 

6.         Parkování v areálech DP a vydávání Povolení k vjezdu

bezpečnostní ředitel – s parkováním je zoufalý stav, DPP chystá změny pro povolení k vjezdu a zmonitorování parkovacích míst. Pro rok 2023 budou jiná pravidla, než dosud. Povolení k vjezdu do areálů na OO by měla být napříště jen dvě (místo dosavadních tří).

 

 

7.         Informace – Zavedení elektronické knížky pro OOPP

           ekonomický ředitel – souběžně papírově i eketronicky. Od ledna souběh, od dubna pak už jen elektronický záznam.

 

 

8.         Informace – Způsob vypořádání dlouhodobého dluhu ve vybavení zaměstnanců produkty výstrojních součástí

    ekonomický ředitel – dluhy sahají až do roku 2018. Rok 2020 a 2021 jsou vysoké. Kompemzace Návrh převést dluhy na měnu - 1bod = 0,50Kč ..? Podnik chce přejít na příspěvek na ošatné…, Půjde o jednorázovou záležitost.

 

 

9.         Projednání – INF 2021-015 „Informace o výplatě mimořádné odměny pro očkované zaměstnance“

      personální ředitel – poskytnuty informace o počtu vyplacených odměn. OR tento krok rozhodně podporuje a vnímá jej jako náhradu času stráveného očkováním.

 

 

10.     Projednání – Aktualizace PŘ 2021-012 „Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele“

     personální ředitel – vyšla nová směrnice, informace o současném stavu.

 

 

11.     Projednání – PŘ 2021-015 „Příkaz Testování na COVID-19“

      personální ředitel – vyšla nová směrnice, informace o současném stavu.

 

 

12.     Informace – Poskytování volnočasových poukázek v roce 2022

 personální ředitel – plán plnění pro rok 2022.

 

 

13.     Projednání – Průběžné čerpání sociálních nákladů za období leden až listopad 2021

      personální ředitel – neshledány rozpory

 

 

14.     Projednání – „Určující principy pro postup KSP a útvaru 500250 v souladu s bodem 2.3.12 platné KS“ (Komise sociálního programu)

    personální ředitel – jde o posouzení pro doplatek mzdy do minimálního tarifu.

 

 

15.     Kontrola Zápisu č. 11 z PJ ze dne 18. 11. 2021

                                                                                                        personální ředitel

 

 

16.     Diskuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·       Flash Report PJ

·       Vyjádření shody na znění (Dohoda)_příkaz-termíny BOZP a PO

·       Materiály k projednání – turnus M4201

·       Parkování v areálech DP a vydávání Povolení k vjezdu

·       Informace - zavedení el. knížky pro OOPP_aktuální stav_11_21

·       Informace - dlouhodobé dluhy VS

·       INF 2021-015_Informace o výplatě mimořádné odměny pro očkované zaměstnance

·       PŘ 2021-012-01_Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele; Příloha č. 1 - Podmínky výkonu práce mimo prac.zaměstnavatele; Příloha č. 2 - Manuál aplikace Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele; Příloha č. 3 - Zajištění vzdáleného přístupu; INF 2021-013_Informace k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele

·       PŘ 2021-015_Příkaz Testování na COVID-19

·       Materiály k informaci -  volnočasové poukázky

·       Materiály k projednání - soc. náklady

·       Materiály k projednání -  Určující principy KSP

·       Zápis č. 11 z PJ ze dne 18. 11. 2021_final