Informace z jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,

dne 21. 3. 2019 od 9:00 hodin, ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 217/42, Praha 9.

 

 

·           Problematika vybavování zaměstnanců DP výstrojními součástmi

vedoucí odboru 400600 – Skladové hospodářství, vedoucí odboru 900400 – Centrální nákup

vedoucí odboru 900700 – Marketing a obchod

 

Rozsáhlá diskuze, stále dokola… Dodávky jsou a budou i nadále problematické. Neustále se něco vysoutěžuje, ruší smlouvy, reklamuje, odvolávají se lidi a přijímají noví, jeden hází problém na druhého. Faktem je, že oděvní součástky jsou už dlouhodobý problém a hned tak lépe nebude. Budou se zřejmě častěji objevovat i pásky s logem DPP na civilních bundách zaměstnanců…. Tak jako oděv, promílá se i obuv… cena, kvalita, velikosti, malé zásoby… stejný problém.

 

 

 

·      Diskuse s GŘ –

 

kritizuji klamavou reklamu DPP, která obelhává obyvatele. Stále jsou na refýžích letáčky náborující nové řidiče na mzdy, na kterou nemohou dosáhnout, nově pak balamutíme lidi na wi-fi zdarma v tramvajích, přičemž tato wi-fi prakticky nefunguje u žádného vozu 15T (voz. Motol).

 

 

 

·      Flash Report - odborní ředitelé

 

V rámci diskuze o tržbách, upozorňuji, že tržby klesají, protože nové aplikace fandí černým pasažérům, kteří si lístek kupují, až když vidí revizora a protože slušné lidi odrazujeme od cestování vozením asociálních skupin smraďochů, které nikdo nechce, a to ani na nádraží…

Dále diskuze o kompenzacích za děti, důchodce, smog a MHD zdarma….

 

 

 

·      Projednávání - Výměna identifikační karty zaměstnance DP – sběr aktuálních fotografií zaměstnanců  - vedoucí odboru 500200 – Personální a PaM

 

Podle mne jde o tři a půl milionu vyhozených do kanálu. Na kartě zdravotní pojišťovny také není fotografie… Fotky budou vybírat vaši vedoucí. 11tisíc fotek…, kdo se v tom bude přehrabovat… nebudou potřebovat další lidi?

Rozsáhlá diskuze, problém stálých nočních a jejich pracovní doby, problém naschválistů, kteří nebudou chtít fotku dát (zaměstnavatel to prý bude řešit, až problém nastane…). Poté dojde k výměně karet staré za nové (poběží asi nějaký čas souběžně).

Bezpečnostní úsek tvrdošíjně trvá na tom, aby tam fotografie byla…. bezpečnostní ředitel je tedy zodpovědný za zbytečně vyhozených 3,5milionu Kč. A pak nám řeknou, že o to méně lze dát zaměstnancům na mzdy…!

 

 

 

 

·    Projednání - Závěrečné vyhodnocení čerpání sociálních nákladů roku 2018 a projednání výše poskytovaných volnočasových poukázek - vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance

 

Jde o nevyčerpaný zůstatek, který ve formě 400,-Kč poukázky flexi-pass, vyplatí zaměstnavatel zaměstnancům v termínu výplaty za březen 2019.

 

 

 

 

 

 

·      Kontrola Zápisu č. 2 z PJ ze dne 21. 2. 2019  - personální ředitel


Odpovědi na různé interpelace písemné i ústně pronesené v diskuzi. Máte-li zájem, zašlete nám svoje dotazy na info@zoosdmotol.cz , my je příslušným ředitelům rádi předložíme. Vulgární vyjádření vyhazujeme!

 

Dnes jsme probírali například tyto body: Karta „Benefitka“, výše dopravních výkonů o jarních prázdninách, výsledky měření ve vozovně Hloubětín, vystoupení ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky, vypsání veřejné zakázky na nový design tramvají a autobusů, úklid v tramvajových vozech, stav vozového parku, nárůst smluv o mzdě podle posledního odstavce bodu 2.8 Přílohy KS, rozšíření provozu trolejbusů, služba DP Taxi a rozšíření vodní dopravy, zájem o řidiče autobusů, insourcing obsluhy čerpacích stanic, jednání představenstva a dozorčí rady, výluka TRAM Vltavská, standardy kvality za rok 2018 , statistika napadení přepravních kontrolorů, nedostatek řidičů autobusů, výluka Plzeňské ulice a vozovny Motol, grafika předkládaných tabulek týkajících se vypisování výběrových řízení, tabulka „Mzdy DP“, měření přítomnosti azbestu v budově tzv. Domečku v areálu Ústředních dílen DP, kontrola Zápisu č. 1 z PJ ze dne 24. 1. 2019, odprodej starých autobusů, další koncepční činnost, parkovací dům v Hostivaři, souběh funkcí, pokrytí metra mobilním signálem a signálem Wi-Fi, výsledek hospodaření za období 1-11/2018, nastavení nového systému odměňování, projednání – LP 1. Kategorie, informace – Rehabilitační pobyty, poradenství v oblasti oděvů a obuvi, pojistné smlouvy – návrh většiny zástupců OO, rozdělení směrnice 6-2013 „Zásady přidělování a používání stejnokrojů“, směrnice 4-2010-01 „Vedení evidence pracovní doby“ zpracování norem pro ostatní docházkové systémy, pojem „zaměstnanec s právem kontroly“, dopis adresovaný PŘ a GŘ („prošetření chování tzv. techniků jízdy na řidiče tramvají“), přístup do docházkového systému, oznamování změn podřízeným zaměstnancům, nefungující systém zápisů z jednání komise PEK, čerpání pracovního volna vykazovaného kódem P16 dle bodu 5.5.15 KS, předání činností mezi 200410 – odd. Technicko-správní a PÚ, podnět na odstranění rizika pádu z lávky u 2. koleje do kolejiště ve stanici metra „A“ Petřiny, možnost tankování pohonných hmot na garážích bývalými zaměstnanci, prověření pravdivosti informace, změna zařazení funkce výpravčí 0 do režimu pracovní doby se stanovenou týdenní pracovní dobou 37,5 hod./týden, ostraha garáží a vozoven, účast zástupce OO v rámci rozsáhlých rekonstrukcí stanic metra a budov, rekonstrukce stanice metra „C“ Háje, bod č. 1 „Xanthus – informace a výstupy z IA“, bod č. 4 „Extranet DP – vytvoření extranetu“, Bod č. 19 „neoprávněné nahrávání telefonických hovorů a jednání“, bod č. 22 „Novelizace Pracovního řádu“, bod č. 31 „Školení BOZP formou e-learningu“, snižování požární ochrany v metru, projednání výpovědi z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti, fonogram, dotazník – průzkum stravování zaměstnanců, zpráva o počtu orientačních vyšetření „detalco“, projednávání – Změna turnusu v 100730 – odd. Provozní zabezpečení zastávek, zrušení PM – interní auditor, třídění stížností od cestující veřejnosti, kontrola bezpečnostní službou v garáži Řepy, vykázání záchranné služby z areálu garáže Řepy, pomoc při zajištění PM pro zaměstnance, kteří předpokládají ztrátu své zdravotní způsobilosti, přehled vedoucích a jejich zástupců ke dni 1. 2. 2019, nový text o ochraně osobních údajů uvedený v závěru Zápisu, úprava směrnice 12-2010-14 „Katalog TH funkcí“ – IT specialista, projednání – IPŘ duplicitní karty, zavedení elektronické knihy úrazů, přechod vedoucích skladů na vedoucí zaměstnance, filtrování stížností od cestující veřejnosti a prodloužení autobusové linky 195 do Letňan.

 

 

·        Diskuse – viz bod předchozí a viz má interpelace na generálního ředitele.. vznesení nových podnětů na které management odpoví do 30dnů.

 

 

  Další jednání s managementem, bude 18.dubna – po ukončení 2.kola kolektivního vyjednávání