Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

Jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 22. 9. 2022 od 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.      Diskuse s GŘ(nepřítomen, zastupovali ho ostatní ředitelé) – vznáším dotaz, zda nově vysoutěžená lanovka na Petřín bude bez obsluhy či řízená lanovkářem jako nyní. Vedení neví a zjistí mi to.

Dále byly dotazy na zrušenou platbu povinného ručení pro řidiče služebních aut v DPP, prý to tak bylo přijato. Pokud tyto řádky čte někdo postižený, a je členem OR, může využít příspěvek, který řidičům, kde podnik pojištění nezajišťuje, OR vyplácí. Diskutovaly se kritéria výběru dispečerů (a u výběrových řízení obecně), kdy je upřednostňována maturita, nad praxí a znalostí místopisu (dispečeři pak asi ani neví kam mají jet k nehodě, ale mají školu...). Prý je tu možnost vyjímky (na vzdělání)- žádat má vedoucí, schvaluje pers. ředitel.

 

2.      Flash Report – dotazuji se na výši částky sporu s Rencar Praha a. s. a euroAWK. Zjistí, pošlou mi to. Jinak materiál bez dotazů. Stále vysoké číslo fluktuace (hlavně u řidičů bus).

                                                                                                        ředitelé

 

3.      Projednání – Úprava turnusu směnových zaměstnanců odd. 600200 JPO HZS – nový turnus byl projednán bez připomínky. Je zde velké procento přesčasů, z důvodu nemoci i pro různé překážky (diskuze proč? Jsou unaveni?). Uvažují prý o posílení počtu pracovníků-hasičů (a tím snížení velkého počtu přesčasů). Směny jsou dvanáctihodinové.

                                                                                                   bezpečnostní ředitel

 

4.      Projednání – Příkaz „Procesy související s volbami členů dozorčí rady volených zaměstnanci dle bodu 5.8 Ř 2022-001 Řád volební pro volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci“      

Materiál projednán, personální ředitel jej vydal prostřednictvím příkazu. Volit se bude 5členů DR, dne 10.10., vzhledem ke zvolení volitelů jen z velkých OO, nelze čekat žádnou změnu v dosavadní personální obsazenosti DR za zaměstnance (a tím ani změnu ve prospěch zaměstnanců). Lidé si mohou sami sáhnout do svědomí, proč nevolili, či z lhostejnosti volili toho, kdo jim byl někým nadiktován.

                                                                                                        personální ředitel

 

5.      Informace – Vyhodnocení zavedení Elektronické knížky pro OOPP – projednáno. Aplikace se spustila k 1.dubnu , dosud pracuje bez problémů.  

            vedoucí 400600 – odbor Skladové hospodářství

 

6.      Informace – INF „Výplata zvláštní mimořádné odměny pro zmírnění důsledků vysoké inflace“   Projednáno. Dohoda je dle dodatku č.1 ke KS. Vyplatí se tím přes 100 milionů. Částka cca 6.000 na jedince se vyplácí dle klíče daného odpracovanými hodinami. Příklady- při 400hod přesčasů je to 9.000,- při zkráceném úvazku jen 2.500,- Kolik dostane zaměstnanec za základní hodiny? Nesdělili mi to a personální ukončil debatu… Sděluji vedení, že mne podvedli. Náš cíl byl 6 tisíc pro běžného zaměstnance, za běžné hodiny.. Některé OO se ohrazují a děkuji zaměstnavateli za kapku v moři…

            personální ředitel

 

7.      Informace – Plán zlepšování hygienických a mikroklimatických podmínek dle bodu 6.13 KS pro r. 2023 – materiál projednán, zpracován seznam míst, kde je dlouhodobě problém.

            personální ředitel

 

8.      Kontrola Zápisu č. 8 z PJ ze dne 18. 8. 2022

        personální ředitel

      Personální ředitel okomentoval některé body a sdělil, že je problém s některými politiky, pro které  
      MHD není priorita.

 

 

9.      Diskuse