Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

 

Jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 18. 2. 2021 od 8:00 hodin   ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

 

Program jednání:

 

1.      Podání informace o zamýšlených organizačních opatřeních a k návrhu nových verzí
SM 2010-012 a 2011-040
   představeny záměry na různé změny, Informaci podal -  personální ředitel a vedoucí oddělení.

 

2.      Diskuse s GŘ - zastavuje se ozonizace vozů a hledá se jiná forma desinfekce. poděkoval za zvýšené nasazení lidí při mrazivém počasí.

 

 

3.      Informace – Aktuální situace Covid-19

Informaci podal -bezpečnostní ředitel

Požádal jsem o desinfekci vozovny Žižkov, kde dochází k řadě nákaz. Informoval jsem o tom, že Ukrajinci zásadně nenosí ochranu obličeje (úklidy, dosyp písku… není možné že k přenosu nákazy dochází zde?). Home office bude pokračovat i když nouzový stav nebude. Vyhlašuje ho představenstvo.

 

4.      Flash Report

             Informaci podali -  odborní ředitelé,  Dopravní ředitel podal zprávu o přípravě výluk.

 

 

5.      Projednání – Návrh objemu přesčasové práce na rok 2021 – návrh je přibližně ve stejných hodnotách roku 2020.

       Informaci podali -  odborní ředitelé

 

 

6.      Informace – Připravované novostavby na tramvajové síti

      Informaci podal -  technický ředitel – Povrch

  Barrandov- Holyně se vyhodnocuje a letos stavba začne. Modřany – Libuš již má stavební povolení. Má tam být smyčka pro všechny typy TRAM. Měla by se začít stavět smyčka na Zahradním městě. Plánují se i tratě kolem Hl.nádraží a z Malovanky ke kolejím VŠ na Strahově. Nová hala v Hloubětíně se začne stavět ještě letos. Dotazuji se na plán spojení Bílé hory se Sídlištěm Řepy. Zatím prý není na pořadu dne. Smíchovské terminály… změní pak nájezd tram trať- narovná se současná trať již ze stanice.

 

 

7.      Projednání – Plán čerpání sociálních nákladů

Informaci podal -  vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance. Předložil tabulku čerpání a zdůvodnil zůstatek. Každý zaměstnanec na jaře obdrží jednorázově flexi v hodnotě 500 Kč. Částka je rozpočtený zůstatek děleno počet zaměstnanců.

 

 

8.      Projednání – Plán čerpání nedaňových sociálních nákladů za rok 2020

       Informaci podal -  vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance – viz bod 7.

 

 

9.      Informace – Změna dodavatele poukázek na stravování a zavedení elektronických poukázek na stravování

     Informaci podal -  vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance. Dojde ke změně poskytovatele, každý si může požádat o elektronickou kartu stravenek- nejdříve to bude od července. Je nutné vypsat formulář. Od příštího roku může být duální karta stravenek i flexipassů. Upozornil jsem na to, že lidi chtějí raději FINANČNÍ PAUŠÁL. Připadá mi ale, že podnik o tento způsob benefitu asi nemá zájem…. (že prý to není povinnost). Připadá mi, že podnik raději bude všem „vnucovat“ stravenkovou kartu… i někteří „taky odboráři“ pro to horují… o stravenkovém paušálu v hotovosti si v DPP tak asi můžeme nechat zdát.

 

10.      Projednání – Čerpání dovolené z roku 2020 - Kontrolou zůstatků dovolené u jednotlivých zaměstnanců ke dni 31.12.2020 byl však u mnoha zaměstnanců zjištěn zůstatek dovolené přesahující 5 dnů. Personální úsek navrhuje uložit vedoucím útvarů DP, aby určili svým podřízeným zaměstnancům vyčerpání veškerých zůstatků dovolené z roku 2020 nejpozději do 31.3.2021. Při nařizování čerpání dovolené zaměstnavatelem je třeba dodržet zákonnou úpravu § 217 ZP, zejména že dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na době kratší.

      Informaci podal -  personální ředitel – stěžoval si na nerespektování pokynů představenstva vedoucími na provozech…

 

11.  Kontrola Zápisu č. 1 z PJ ze dne 21. 1. 2021

             Informaci podal -  personální ředitel – kontrola písemných odpovědí na interpelace.

Namátkou uvádím např.:

-p. Zabloudil: dotázal se, zda DP bude zdražovat jízdné a čeho se zdražení bude týkat, jestli předplatných kupónů nebo jednotlivých jízdenek.

p. Špička: reagoval, že o zdražování jízdného MHD nemá žádné informace.

-Odstranění dezinfekčních stojanů z vestibulů metra

-         p. Zabloudil: dotázal se, z jakého důvodu došlo k odstranění stojanů na dezinfekci z vestibulů metra. Jako příklad uvedl stanice metra Vysočanská a Anděl. 

-         p. Frajt: uvedl, že dávkovače na dezinfekci jsou účinné od jara loňského roku, umístění dávkovačů bylo vyhodnoceno na základě spotřeby dezinfekce. Pokud dávkovač nefungoval nebo byl poškozený, došlo k jeho výměně, ale žádný pokyn k odstranění dávkovačů nebyl dán.

Vyjádření 800200 – odbor Technická koordinace Metro – p. Ungrman

Vzhledem k tomu, že byly ve všech vestibulech metra již nainstalovány hygienicky bezpečnější bezdotykové stojany na dezinfekci, bylo po dohodě s JPM a BÚ přistoupeno k tomu, že nainstalované mechanické dávkovače, jejichž použití bylo méně hygienické a navíc vykazovaly značnou poruchovost, ať už vlivem používání nebo vlivem vandalismu (protékání, zasekávání atd.) budou zaměstnanci provozu obnovovány pouze do doby, než se spotřebují jejich nakoupené zásoby. V současné době jsou již zásoby spotřebovány a dávkovače jsou v případě poruchy postupně demontovány bez náhrady.

-         p. Zabloudil: požádal, zda by nebylo možné něco provést na pracovištích, kde je nákaza zvýšená. Obdržel dotaz od zaměstnanců z vozovny Žižkov: „Máme ve vozovně 6 pozitivních na nemoc Covid-19 a DP neposlal nikoho do karantény ani na testy. Co máme dělat, lidé se bojí nákazy.“ Dotázal se, zda by v místech, kde je zvýšená míra nákazy, vedoucí zaměstnanec mohl zaměstnance poslat na testy.

-         p. Špička: uvedl, že Představenstvo DP vydalo pokyn a personální ředitel schválil Informaci, jak vedoucí zaměstnanci mají postupovat.

-         p. Frajt: uvedl, že není možné, aby na pracovišti zůstal některý ze zaměstnanců pozitivní Covid-19. Trasují se všichni zaměstnanci a výsledek trasování je předáván také k posouzení hygienické stanici. Pokud se zaměstnanci sami rozhodnou, mohou se jít nechat testovat za úhradu ze zdravotního pojištění.

-         p. Zabloudil: uvedl, že na základě rozhodnutí hl. m. Prahy Ropid snížil plán dopravních výkonů. Nechápe tedy, proč by mělo být vykazováno 91 %, když byl plán snížen.

-         p. Urbánek: uvedl, že se vždy vychází ze základny, v současné době dle původního plánu, který byl dán od 1. 1. 2020.

-         p. Zabloudil: uvedl, že hodnoty jsou pak nereálné a nevypovídající. Není možné najet 100 %, když byly sníženy výkony.

-         p. Zabloudil: uvedl, že fluktuaci se nedaří zastavit. Dotázal se, zda se někdo zabývá tím, proč tomu tak je.

-         p. Špička: uvedl, že je řešeno. Větší počet zaměstnanců odešel také do starobního důchodu.

-         p. Zabloudil: uvedl, že 6 % je relativně hodně.

Pokud i vy máte něco k projednání či potřebujete zjistit informaci od ředitelů, zašlete nám e-mail na info@zoosdmotol.cz , jménem Odborové rady ji na nejbližším jednání předložíme.

 

12.  Diskuse  - byly podány různé podněty v rámci interpelací či pro písemné odpovědi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·         (materiály zaslány odd. 500210 dne 10. 2. 2021)

·         Flash Report PJ 18. 2. 2021

·         Návrh objemu přesčasové práce na rok 2021

·         Novostavby-TT-informace-pro-OO-20210209

·         Materiály k projednání – čerpání soc.náklady

·         Materiály k projednání – ned. soc.náklady

·         Materiály k informaci – poukázky na stravování

·         Usnesení P- čerpání dovolené; Důvodová zpráva – čerpání dovolené 2020; Nevyčerpaná dovolená – všichni

·         Zápis č. 1 z PJ ze dne 21. 1. 2021_final