Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

Jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 18. 3. 2021 od 9:00 – 10:00 hodin  ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.             Informace - Aktuální situace Covid-19

 

generální ředitel, dopravní ředitel, personální ředitel, bezpečnostní ředitel

 

·       Projednání - Příkaz představenstva 2021-002-01 - Testování na Covid-19

 

personální ředitel, bezpečnostní ředitel

 

·       Nevypořádaná připomínka OO k návrhu Směrnice - Postup měření tělesné teploty zaměstnancům v DP v souvislosti s onemocněním COVID-19

 

vedoucí odboru 600300 – Kontrola

 

 

Na programu tohoto jednání byly jen informace týkající se současné situace v DPP při nákaze Covid.
Odbory předložili řadu připomínek –u TRAM jsou zahlcené výpravny zpracováním čestnými prohlášeními o provedených testech, dotaz na plývání penězi za testy pro ty, kteří si je dělat odmítají a za rohem je pak nepoužité zahodí (a odevzdají jen vyplněný formulář, že jsou OK), dotazovali se na smysluplnost vydávání testů jinde a respirátorů jinde. Dotazy k formuláři, návodu na test, dotazy na proplacení žádaného potvrzení od lékaře (platit jim to DP nechce), pokud prodělal Covid - limit 90 dnů (nelze prý testovat úplně všechny zaměstnance na pokyn Ministerstva, neboť by se prý projevila falešná pozitivita) …atp.

Zaměstnavatel vesměs všechny námitky odborů odmítl….  Mám dojem, že nemá zájem tuto činnost organizovat a dělat jinak a pouze odbory ze zákona „informoval“.

 

Projednala se též směrnice o měření tělesné teploty- bez připomínek.

 

Dále bylo ke Covidu řečeno, že je potřebné vybavit všechny zaměstnance sadou na testování do zásoby, neboť se čeká, že testování bude probíhat ještě řadu měsíců.

 

Závěrem nám byla poskytnuta informace o zajištění dopravní obslužnosti. I nadále budou směny ve stávajícím stavu – poloprázdninovém provozu.
Vedou se další jednání, ale změny se nepředpokládají.

A stejnokroje- současný stav je špatný, vyjde příkaz představenstva, jak mají lidé postupovat.
Generálním ředitelem byly podepsány objednávky na dodej obuvi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·         Příkaz, Příloha č. 1 - čestné prohlášení_09-03-2021, Příloha č. 2 - předávací protokol_09-03-2021

·         Směrnice, Projednání_SM_OO