Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,

dne 18. 11. 2021 od 9:00 hodin

 

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

 

Program jednání:

 

 

1.         Podpis Dodatku č. 8 ke Kolektivní smlouvě Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřené na období 2016-2017 ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7

 

 

2.         Diskuse s GŘ – diskuze - bude odměna pro naočkované? Jedná se o tom…

 

 

3.         Informace – Aktuální situace Covid-19- diskutován problém s neukázněnými cestujícími i zaměstnanci, kteří nenosí respirátor a přezpívají k šíření nemoci.

                                                                              bezpečnostní ředitel

 

 

4.         Informace k zimním opatřením týkajícím se osob „bez domova“ – v MHD bude umístěna reklama. Za primátora Béhma bylo stanové městečko na Letenské pláni, bude i letos? (MHD supluje sociální politiku státu) Ptám se člověka z radnice… prý ne, odkazuje na noclehárny pro bezdomovce. Zde se prý i léčí. . alibismus

                                                                            bezpečnostní ředitel

 

 

5.         Flash Report – na mé dotazy zaměstnavatel sdělil, že cenu elektrické energie má dlouhodobě zajištěnu ještě za levné peníze (pro rok22 i část 23). Plánuje též začít stavbu nové vozovny někde na jihu Prahy. Podnik schválil náborový příspěvek 50.000 pro nové řidiče BUSů, od 1.12.2022, blíže to nechtěli komentovat (ač jsem namítal, kde se vzali na to peníze, když při vyjednávání brečeli, že nemají peníze a jsou v mínusu).

                                                                                    ředitelé

 

 

6.         Projednání příkazu 2021-012 „Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele“ Informace o home-office (práce z domova). Žádost o tuto práci bude posuzována individuálně.

                                                                                   personální ředitel

 

 

7.         Projednání směrnice 2014-005 „Stravování zaměstnanců“. Směrnice umožňuje volbu mezi stravenkovou kartou a papírovými stravenkami. Novela této směrnice pak umožní i finanční možnost. Upozorňoval jsem na nesmysl podepsat papír a pak znovu, že chci hotovost. Prý to jinak nejde…

 

7.1     Projednání finálního znění směrnice 2014-005

 

7.2     Vyjádření shody na znění (Dohoda) směrnice 2014-005. Směrnice byla podepsána.

                                                                              personální ředitel

 

 

8.         Informace o odstranění lávky pro pěší č. 16 na DH – oprava lávky by stála 8 milionů. Poblíž je jiná. Rozhodnutí je ji odstranit bez náhrady. Ekonomika…

                                                                          technický ředitel – Povrch

 

 

9.         Informace – Obsazování pracovních míst a personální přehled manuálních profesí v DP za období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021. Zdůvodnění poskytovaného náborového příspěvku 50 tisíc. Bude pak požadováno 3 roky práce v DPP.

                                                                                   personální ředitel

 

 

10.     Kontrola Zápisu č. 10 z PJ ze dne 21. 10. 2021 – odpovědi na interpelace a kontrola odpovědí v zápisu.

Z mé strany šlo o informace k opatření proti šíření Covidu či o dorovnání propadu mezd u řidičských profesí.

                                                                                   personální ředitel

 

 

11.     Diskuse -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·       Dodatek č. 8 (KS+MP 2016-2017 ve znění Dodatků č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5, č. 6 a č. 7)_k podpisu

·       Flash Report PJ

·       PŘ 2021-012_Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele; Příloha č. 1 - Podmínky výkonu práce mimo prac. zaměstnavatele; Příloha č. 2 - Manuál aplikace Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele; Příloha č. 3 - Zajištění vzdáleného přístupu

·       Stravování zaměstnanců

·       Materiály k projednání OO - Informace o odstranění lávky pro pěší; Situace DH – umístění lávky č. 16

·       Informace_personální obsazení řidiči autobusu; Příloha č. 1_září 2021 – Náborový reporting_řidiči a strojvedoucí metra; Příloha č. 2_Manuální profese – report 1. 1. 2021 – 30. 9. 2021

·       Zápis č. 10 z PJ ze dne 21. 10. 2021_final