Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 16. 9. 2020 od 9:00 hodin  ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

1.      Diskuse s GŘ – Gř nebyl přítomen.

Jiní ředitelé –
pers. audit nebude, probíhá však jakási analýza počtu míst, potřeb financí a exponovanosti míst (produktivity). Management se pak bude tím zabývat. Diskuze např. o nutných bezp. přestávkách.

Diskuze o navýšení jízdného MHD – zřejmě v dubnu 2021.

 

2.      Informace - Aktuální situace Covid – 19

bezpečnostní ředitel – info podal zástupce bezp.ředitele. Žádal, abychom nepodléhali panice… technicky je vše ošetřeno jako na jaře. Sklad krizových zásob je v případě potřeby k dispozici. Ti vedoucí, kteří si pozdě objednali zboží, si mohou zboží z kriz. skladu vyzvednout. Diskuze o karanténě zaměstnanců a jak postupovat při lživých prohlášeních (kdo měl roušku s nakaženým tak už nemusí…)? Prý osobní zodpovědnost…..  Co se zaměstnanci, kterým bylo hygienou nahlášeno, že jsou nakažení?  Žádost o telefonní číslo 24hod denně, kam může zaměstnanec zavolat a poradit se, co má dělat… zaměstnavatel zavedení tohoto místa odmítl.  Žádost o pravidelné a automatické hlášení o nutnosti nosit roušku u TRAM (u BUS to již jde).

 

3.      Projednání – Příkaz k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele

personální ředitel – jde o přímou souvislost s Kovidem. Příkaz byl představenstvem vydán a odbory seznámeny ex-post. Jde o přímo vyjmenované profese a omezený počet lidí. Pracují za vymezených podmínek z domova, ale při karanténě kolegů jsou povoláni zpět na pracoviště. Útvary, které nejsou uvedeny, mohou žádat o home-office jen při nakažení zaměstnanců.

 

4.      Flash Report

odborní ředitelé- info:

Jednání představenstva a dozorčí rady. Provozní informace. Finanční sumář za 1-7/2020. Personální úsek (Počty zaměstnanců 2020. Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích
za rok 2020. Program Kariérové poradenství pro SŠ a VŠ. Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení. Přehled odpracovaných hodin, čerpání mzdových nákladů (bez OON) a průměrná mzda v DP, a.s. - r. 2020.

 

5.      Projednání - Návrh navýšení objemu přesčasové práce v roce 2020

odborní ředitelé. Zvýšení hodin u JSVT a PÚ.

 

6.      Informace – Nové zaměstnanecké karty

technický ředitel – Metro. Citlivost nové karty při přiložení ke čtečce je dána normou a technickými parametry výrobce, zajištění správného přečtení karty je zaručeno při přiblížení karty ke čtečce na vzdálenost 2 až 4 cm, zatímco stará karta měla citlivost vyšší, postačovalo ji přiblížit ke čtečce na vzdálenost cca 10 cm. jestliže nepřikládáme ke čtečce pouze samotnou kartu, ale např. celou peněženku, ve které jsou i další karty stejného/obdobného typu (bankovní karty, Lítačka atd.), v takovém případě může dojít k rušení a zaměstnanecká karta nemusí být správně přečtena; jestliže jsou v blízkosti přikládané karty kovové předměty, např. drobné mince, kovový zip atd., opět může dojít k rušení a nesprávnému přečtení karty, toto se ale stávalo i u starých karet. Problémem při čtení naopak není, jestliže je nová karta uložena v plastovém pouzdře (pro zlepšení mechanických vlastností), nebo uložena např. v kapse rukávu atd., protože magneticky nevodivé materiály nezpůsobují žádný problém při čtení karty, jestliže je dodržena požadovaná vzdálenost karty od čtečky. Jako problém oproti staré kartě se jeví i skutečnost, že nová karta má odlišné mechanické vlastnosti oproti kartě staré, je tenká stejně/obdobně jako karty bankovní, či karta Lítačka, a může tak dojít k jejímu mechanickému poškození. Doporučujeme mít kartu uloženou ve standardním umělohmotném obalu, který kartu mechanicky ochrání, a současně nezpůsobuje žádný problém pro správné čtení karty na čtečce. Telefonický kontakt pro případ, kdy bude mít zaměstnanec problém s novou kartou, například s jejím správným přečtením na čtečce atd. V takovém případě se může zaměstnanec obrátit na dispečink jednotky Sdělovací a zabezpečovací, telefonní linka 100. DPP nakoupí plastové obaly a nově vydávané karty do nich vloží.

V diskuzi většina odborů (my samozřejmě také) kritizuje nefunkčnost karet a uvádí příklady míst, kde je problém s otevřením dveří a musí se přiložení opakovat…. Podle OR jde o zfušovanou práci při zakázce na nové karty ( a zase vyhozené peníze…).

 

  1. Návrh úprav a informace o plnění Plánu předpokládaných přijímaných opatření na zlepšení pracovního prostředí dle bodu 6.20 Kolektivní smlouvy pro rok 2020

personální ředitel – informace o průběhu oprav a plánu rekonstrukcí.

 

8.      Kontrola Zápisu č. 10 z PJ ze dne 20. 8. 2020

personální ředitel ( Parkování zaměstnanců u Depa Kačerov, Oprava oken na garáži Klíčov, Výluka TRAM Nádražní, Plošné uzavření předních dveří u řidičů autobusů a tramvají, Distribuce ochranných prostředků dýchacích cest na jednotlivé garáže autobusů a vozovny tramvají, Obnovení černožlutých polepů na podlahách autobusů a tramvají k dodržení dostatečného odstupu cestujících od řidiče, Provádění kontrol na dodržování nošení ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách metra, Návrh úprav a informace o plnění Plánu předpokládaných přijímaných opatření na zlepšení pracovního prostředí dle bodu 6.20 Kolektivní smlouvy pro rok 2020. Informace k projektu Stejnokrojového vybavení (bude jednáno v říjnu). Práce technických pracovníků z 120000 – jednotka Provoz Tramvaje. Technický problém při užívání automatu na chlazenou stravu. Akce "Setkání zaměstnanců ve Stromovce" – letos nebude. Evidence periodických úkolů z jednání se zástupci OO.

 

9.      Diskuse – různé dotazy (včetně nedostatku oděvních součástek)…

 

 

Přiložené materiály:

·         Příkaz; Příloha č. 1 a Dohoda o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele - pružná pracovní doba; Příloha č. 1 b Dohoda o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele - ostatní verze září.; Příloha č. 2 - Výkaz o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele; Příloha č. 3 Žádost o umožnění výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele_s_řediteli; Příloha č. 4 - Podmínky výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele.doc

·         Flash Report PJ 22. 10. 2020

·         Návrh objemu přesčasové práce na rok 2020

·         Nové zaměstnanecké karty – Informace pro zaměstnance; Nové zaměstnanecké karty

·         Odbory Dodatečná instal ZP pro PM_PA a SR 25_8_2020; Plán opatření dle 6.20 KS - k 31. 8. 2020

·         Zápis č. 10 z PJ ze dne 20. 8. 2020_final