Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 20. 1. 2022 od 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

Program jednání:

 

1.      Diskuse s GŘ

úvodem hovořil radní pro dopravu-p.Scheinherr, předseda Dozorčí rady. Hovořil o Covidu, o snížení rozpočtu MHD, přesto prý zvyšují spoje a zahájili nové stavby. Hovořil o strategii rozvoje tratí a vozoven.

Měl několik minut na dotazy. Vznesl jsem proto tento dotaz: Policie do TRAM nechodí- pořádek se nevymáhá. Město má pod palcem městskou policii, proč tam nepošle alespoň tu? MHD supluje sociální politiku státu a není v lidských silách vykázat půl tramvaje bezdomovců.. Proč jim nevyčleníte starou tram na nějaké konečné kam nejezdíme? Ukázal jsem i fotky lidí bez respirátorů v MHD a valící se bezdomovce na sedačkách… prý to předá kolegům. Ze stran kolegů byla vznesena kritika za cyklopruhy, kvůli kterým na mnoha místech v Praze kolabuje doprava. Na to radní v reakci naopak vychvaloval zavedení množství nových vyhrazených pruhů pro BUS. Kritikou byla podrobena dopravní obslužnost plánovaná ROPIDem. Někteří kolegové se předháněli v poklonách. Např. „takypředseda“ odborů p.Obitko děkoval za fyzickou účast radního na jednání a chválil dopravu v Praze a jeho starost o metro i zaměstnance DPP. Kolega Schneider upozorňoval na dojíždění zaměstnanců do Prahy a problém s jejich zaparkováním. Vyzval k zavedení menšího poplatku pro zaměstnance DPP. Pan radní závěrem popřál všem pevné zdraví.

Generální  ředitel v novém roce také všem popřál a doufá v konstruktivní jednání i v tomto roce.

Dotaz na úklidy vozů…. nanotechnologie skončily (experiment). Úklid se vrátil k tradičním metodám(SAVO). Kontroly úklidů prý fungují...

 

2.      Informace – Aktuální situace Covid-19

            bezpečnostní ředitel

Zástupce (za nakaženého ředitele) shrnul teorii, co se má dodržovat... U starých typů TRAM a u BUS se první dveře uzavírají (od 17.1.) a první sedačky nejsou přístupné. Regionální dopravci zapáskovali sedačky za řidičem, všichni by měli nosit respirátory, všechny dveře jsou otevírány řidičem, v budouvách DPP mají mít všichni ochranu… prostě shrnul teorii. Všichni víme, jak vypadá praxe…

testování zaměstnanců – od 17.1. pravidelně a 2x týdně (samotesty). Informace o testování a karanténách - izolacích (info známé z medií). V DPP rozdáno 45tisíc kusů testů a připraveno dalších 50tisíc. Podány informace o vakcinaci (také známé z medií). Info o cizině a podmínkách pro cestování (opět známé z médií). Dotázal jsem se, proč DPP aktivně přispívá k promořování a ukázal jsem fotku, kde jsou zaměstnanci ve větším počtu nuceni být kumulovaní na malém prostoru po dobu několika hodin. Argumentují mi tím, že zákon neporušují… zváží ale technická opatření.

        

 

3.      Flash Report

            ředitelé

        probrány různé tabulky evidence a statistiky výkonů, hospodaření (včetně propadu za jízdné – finanční ředitel kritizoval radnici- nejsou peníze na důležité věci, DPP je v propadu v řádu set milionů), fluktuace atp.. Plán výluk (například dlouhodobá uzávěra metra Florenc). Dotazuji se, zda zavedení náborového příspěvku snížil odchod řidičů. Prý ano.

 

 

4.      Zpráva o kontrole dočasně práce neschopných zaměstnanců v DP za II. pololetí 2021 a Zpráva o počtu provedených orientačních vyšetření dechovou zkouškou na alkohol a orientačních vyšetření na jiné návykové látky v DP za II. pololetí roku 2021

      bezpečnostní ředitel

     Kontroly běží ve standartním režimu. Došlo k záchytu několika provinilců. Alkohol a drogy – došlo ke  zvýšení kontrol, zjištěno minimum případů (zbytkový alkohol), u drog bylo zjištěno 5 případů (marihuana) u mladších ročníků zaměstnanců.. řešeno personálně na úrovni vedoucích.

 

 

5.      Projednání – Zavedení Elektronické knížky pro OOPP

-  ekonomický ředitel -  

momentálně to běží ve zkušebním provozu. Systém ukazuje počty kusů součástek, možnost reklamace, objednání výdeje a další ukazatele. Možnost tisku z aplikace.

 

 

6.      Projednání – Způsob vypořádání dlouhodobého dluhu ve vybavení zaměstnanců produkty výstrojních součástí

ekonomický ředitel –

Nabídka podniku 50hal (po dani 39hal) za nulové řešení- umoření nevydaných dluhů stejnokrojů, tedy převod peněz za nedodané oděvy. Upozorňuji, že hodnota byla kdysi vypočtena bod za korunu.  Odbory navrhují po debatě 75 hal za bod. Projedná to představenstvo.

 

 

7.      Projednání – Zavedení odpolední směny na podvozkové hale v Opravně tramvají

      technický ředitel – Povrch

     Důvodem je zvýšení rozsahu prací. Bylo projednáno- schématu neporozuměl pouze pan Schneider a požádal o vysvětlovací schůzku s vedoucím.

 

 

8.      Informace – Vyhodnocení střídacího bodu vozovna Střešovice

       dopravní ředitel

               Vedoucí JPT, pan Hloch, - sdělil, že vyhodnotili anketu mezi řidiči a navrhne úpravy ve střídání linek. Ve Střešovicích by měla být nadále střídána linka 25, linka 22 by měla mít nadále pauzu na konečných. Vybavení místnosti bylo shledáno v pořádku.

 

 

9.      Informace – Plnění Plánu předpokládaných přijímaných opatření na zlepšení pracovního prostředí dle bodu 6.20 Kolektivní smlouvy pro rok 2020

            personální ředitel

          Všechny dohodnuté změny a vylepšení byly dle plánu splněny.

 

10.  Informace – Harmonogram pro volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci

    personální ředitel

     Předložen časový harmonogram sledu postupu schvalování dokumentů tak, aby proběhly volby členů Dozorčí rady v srpnu.

 

 

11.  Kontrola Zápisu č. 12 z PJ ze dne 16. 12. 2021

          personální ředitel

           Probrán zápis a kontrola odpovědí na interpelace.

 

12.  Diskuse

Proběhla úvodem, nové podněty nebyly navrženy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·       Flash Report PJ

·       600300_102_2022 Zpráva DPN za II. pol. 2021

·       600300_101_2022 Zpráva alkohol za II. pol. 2021

·       Elektronická knížka OOPP_prezentace

·       Materiály k projednání – Zavedení odpolední směny; Rozpis směn 2022

·       Vyhodnocení střídacího bodu vozovna Střešovice

·       Plán opatření dle 6.20 KS na období 2016-2017 – k 31.12.2021

·       Materiály k informaci – volby DR

·       Zápis č. 12 z PJ ze dne 16. 12. 2021_final