Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

 

 

Jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, 23. 8. 2018  ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 217/42, Praha 9.

 

 

Program jednání:

 

 

1.      Diskuse s GŘ   -nebyl účasten- dovolená - nahrazeno jednáním s vedením.

Představil se nový bezp. ředitel Daniel Barták 48let , bývalý hasič, poté kriminálka, Magistrát a krizové řízení…

Sdělil jsem mu, že jsme dopravní firma a důraz klademe na dopravu cestujících, často i agresivních. Pan Fedorko měl dobrý vztah s policií, dotázal jsem se tedy, zda tyto kontakty podědil (jde mi zajištění autohlídek na konečných).

V Dalším dotazu na vedení, jsem se dotázal, zda by bylo možné odkoupit některý z domečků, co na Andělu k výročí sta let republiky postavil Magistrát.  Bylo by to výborné zázemí pro řidiče čekající v podzimním nečasu na vystřídání. Bude prověřeno.

Diskuze na téma slev pro studenty (a kompenzace za ně).

Diskuze o kuponech a přehlednosti v rámci provázanosti PID. Odbavovací tarifní systémy. Bude sjednocováno s krajem.

 

 

2.         Flash Report -odborní ředitelé – info z Jednání představenstva, provozní výluky, Rozbor nehodovosti  – představenstvo vzalo na vědomí rozbor nehodovosti za měsíc červen 2018. Za daný měsíc bylo zaznamenáno celkem 207 mimořádných událostí. Dotazuji se, na termín odkupu klimatizací pro interiér starší typ 15T – prý asi příští rok.. 

Info o výsledku hospodaření za období 1- 6/2018, V průběhu druhé poloviny roku očekává DP pokračující dodávky tramvají 15T (zbývá 16 tramvají).

 

 

3.          Diskuse k bodu 5.2 Přílohy KS – Prémie za pracovní výkonnost - personální ředitel – návrh vedení na nový model plateb za vybrané pokuty.  Přestože jsme revizory k diskuzi o novém hodnocení vyzvali, nikdo se nám nepřihlásil. měli bychom snahu dát jim víc, asi je jim to ale jedno, nebo spoléhají na rady od Obitka… OR dá tedy souhlas s předloženým návrhem podniku a nebude jej rozporovat. V rámci projednání zazněla též diskuze o dodržování přepravního řádu…., o nekontrolování určitých skupin (hnědočeši..), o pracovní době atp. S novou tabulkou problém v zásadě nikdo nemá. Přesto k tomuto bodu rozsáhlá a několikahodinová diskuze…

 

 

 

4.       Projednávání - Navýšení objemu přesčasové práce na rok 2018 v úseku dopravním - dopravní ředitel-  Dotazuji se, kolika řidičů autobusu se týká dosažení max. limitu přesčasů za rok.  Dle ZP 416 hod. Bude mi zjištěno na příště.

 

 

5.         Projednání - Nevypořádaná připomínka k návrhu směrnice 1-2010-12 „Organizační a řídicí normy“  900200 – odbor Právní.  Procesní připomínka na téma jeden či více zpracovatelů dané normy…. Nezajímavé…..

 

 

6.      Informace o Vyplacení mimořádné odměny pro řidiče tramvaje a řidiče autobusu - personální ředitel - Vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám v měsících červen, červenec a srpen  2018 schválilo představenstvo výplatu mimořádné odměny za mimořádné úsilí při práci ve vysokých teplotách pro řidiče tramvaje a řidiče autobusu. 

Základní podmínkou přiznání mimořádné odměny je, že řidič tramvaje nebo autobusu je, že musí být v pracovněprávním vztahu (PPV) k 31. 8. 2018 a ke dni zúčtování výplaty mimořádné odměny, tj. k 30. 9. 2018 a v tomto PPV vykonával práci ve vysokých teplotách v profesi řidič tramvaje nebo řidič autobusu v období červen-srpen 2018. Základna pro výpočet mimořádné odměny bude stanovena ze mzdového tarifu řidičů MHD za odpracovanou dobu včetně přesčasu a kolektivní výkonnostní odměny. Obdrželi jsme informaci o orientační výši odměny na jedince pracujícího šedesát směn v uvedeném období (v průměru cca 1.500,-Kč/os.).

Připomněl jsem i řidiče l.D. a řidiče historických Tram – chápu odměny pro povrch. ..  Jak se vedení rozhodně… jejich odpovědnost.

 

7.      Informace o přibližném časovém harmonogramu voleb členů Dozorčí rady volených zaměstnanci – rok 2018 - personální ředitel… informace o procesu. Bude to schvalovat Dozorčí rada, pak nás s tím seznámí. Někdy v listopadu, prosinci by měly proběhnout volby, Volit se bude cca týden a na několika různých místech. Upozorňuji, že mezi zaměstnanci nebude zájem volit (kvůli apatii, neznalosti kandidátů či nesrozumitelnosti potřeby voleb). A ptám se, zda zvolení z případných 10% budou mít vůbec reprezentativní zastoupení....

 

 

8.      Nedostatek řidičů MHD - personální ředitel – kontrolou bylo zjištěno, že dochází přesvědčování lidí, aby šli jezdit z volna. Garáže si vypomáhají s půjčováním řidičů... řidiči pak nadávají, že nemají žádný volný čas na rodinný život… někteří pak z toho i omarodí. Nemocní by naplnili jednu garáž… Odchází spousta lidí a noví je prostě nenahradí. Začarovaný kruh… Ropid nám stále zvyšuje výkony a může nastat stav, že prostě nevypravíme. Čeká se na volby s nějakým řešením vypravenosti. Chybí nám údajně 7,1 % řidičů do plného stavu. Diskuze o rozmazlených nováčcích, vyžadujících úlevy a zvýhodnění. Rozsáhlá diskuze nad důvody nezájmu o práci řidičů…. (náročnost, přepracovanost, únava, prac. podmínky, nelidský přístup..). Jakou představu má vedení, jak problém řešit?  Snížit obsluhované linky? Vývoj ukáže.

 

 

9.      Kontrola Zápisu č. 7 z PJ ze dne 19. 7. 2018 - personální ředitel – kontrola zápisu a odpovědí na interpelace z minulého jednání. Např. odpověď na mou interpelaci ohledně hluku na střídacím bodě Anděl.

 

-         p. Zabloudil: situace s vysokou hlukovou zátěží byla opětovně neúspěšně řešena s Městskou policií. Navrhl, aby byl střídací bod na jiném místě.

-         p. Bříza: BÚ kontaktoval Policii ČR a na příštím jednání bude předloženo písemné stanovisko.

Ze zprávy odd. 600320:   ….Jen v době kontroly dne 23. 7. 2018 v 11:20 hodin, stáli na chodníku v Plzeňské ulici před obchodem „Patisseria PAUL“ dva hudebníci, hrající na akordeon a saxofon. Tato uvedená hudební produkce nebyla nikterak nadměrně hlučná, obtěžující nebo jinak nevhodná.

-         Rovněž zde probíhalo zavážení zboží do obchodního centra; přesun přepravních boxů se zásobami po chodníku způsoboval v danou chvíli největší hlukovou zátěž v těchto místech.

Stav zjištěný na místě, v těsném okolí křižovatky Anděl, hlukem a provozem dopravy a chodců, odpovídal jiným obdobným místům se srovnatelným provozem a nijak mimořádně nevybočoval z běžného stavu…..

Vidíte, že podnik vlastně nemá zájem věc řešit – a pak se diví, že utíkají řidiči….

Vyjádřil jsem s touto zprávou nesouhlas a poukázal na denní a jinou praxi.

Diskuze k bodu - téma výstrojní sklad, úklid, výdej benefitů atp.

 

 

10.  Diskuse – RŮZNÉ INTERPELACE NA RŮZNÁ TÉMATA.

 

 

                                                                                                      ZPRACOVAL   -JZ-