Zde bude od 1.1.2025 do 31.1.2025 aktivováno tlačítko k přesměrování na elektronický formulář pro volby funkcionářů Odborové rady.

elektronický hlasovací lístek

Volební lístek je chráněn jednorázovým heslem, které vydá na požádání a po kontrole oprávněnosti k volbě daným členem, prezident OR (nutná osobní komunikace, min. telefonicky).  Volit elektronicky může pouze ten, kdo si nevyzvedne klasický papírový volební lístek, který bude vydáván spolu s výdejem vánoc od poloviny prosince 2024. Volby končí 31.1.2025.
Sčítání hlasů proběhne na veřejné schůzi v sídle OR, dne 5.2.2025.