Odborová rada ( www.odborovarada.cz ), které je ZO OSD Motol součástí, bere na vědomí rozhodnutí orgánu OSD o vyhlášení Stávky v dopravě- týkající se regionální autobusové dopravy. Naše sekce, které se to týká, přijme příslušnou reakci. VOR to dnes operativně projedná.

Bohužel, ale nelze nenapsat, že svaz se stále nepoučil z minulých chyb, které stále dokola omílá... např. vyhlásit stávku s tím, že ji oznámím  až 3 dny předem, je obdobné jako říci, udělám ji až bude teplo. I teplo je relativní pojem...

Neschválit pro stávkující peníze na živobytí, je stejné jako říci stávkovat budou jen ti, co si to mohou dovolit. Od čeho tedy má OSD stávkový fond?  Pokud by stávku vyhlašovala Oborová rada- pak řekne hned a natvrdo termín- tak, aby ti, co se stávkovat bojí, mohli zvolit i jinou formu, než být stávkokaz. Nemoc si člověk nevybírá...ta přijde nečekaně.

My také víme, že výpadek přijmu je třeba lidem kompenzovat jinak. A také mi není jasné (pokud zprávě dobře rozumím), proč se že nezapojí všechny druhy dopravy, které svaz má, a celkem velkohubě je vyzdvihuje, že jsou jeho součástí, když o sobě hovoří.. Pokud má hájit svaz jen autobusáky a ti si mají sami pomoci, když to potřebují, pak je asi něco ve společném sdružení různých profesí špatně a je třeba strukturu svazu předělat (třeba jako Dosia na profesní sekce). Ale, asi tomu vůbec nerozumím, od toho jsou tam chytřejší…. kteří byli zvoleni (někdo i za cenu ne/legitimity voleb). JZ