Informace z provozně ekonomické schůzky s vedením ČAD Blansko a.s..

 

V pondělí 29.6. proběhlo provozně ekonomické jednání odborů s vedením ČAD Blansko a.s..

Toto jednání bude nyní probíhat každý kvartál. Předejde se tím nedorozumění (viz třeba nevhodný postup ředitele s úpravou diagramů při přestávkách- následně vrácený do původního stavu po našem zásahu) a zlepší se vzájemná informovanost mezi vedením a odbory.

V tomto jednání jsme se zaměřili na diskuze o tématu hospodaření společnosti (je aktivní s dostatečnou provozní rezervou), na stav zaměstnanců ve srovnání s fluktuací letošní i předchozí (podle nás je stav neuspokojivý a je třeba spustit motivační program -  navrhneme vedení systém odstupňovaných letových příplatků), dotazy směřovaly na počet přesčasů (statisticky se snižují i když naše pochyby zůstávají), též roste počet nemocných, zajímal nás druh pracovních úrazů a vyhodnocení rizik a řešení mimořádností v systému postupu (zpracujeme návrh na formulář pro určení organizace pro zastupování).

Dále jsme jednali o zajištění WC (mobilní) po zbourání budovy u nádraží – již od června do cca prosince.  Rozsáhlou diskuzi vyvolalo téma ústrojové kázně a stejnokrojových doplňků. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že krátké kalhoty je možné nosit od 20°, přičemž musí být tmavé barvy. Vedení též zajistí dostatek brašen na tržbu (prý nejsou na skladě). Vedení argumentuje, že oděvních součástek je dost, ale řidiči si o ně neříkají (potřebujeme od vás více informací). Případy nadměrečných velikostí či specifických tvarů se řeší proplacením ušitého. Druh dámských bot (případně jejich proplacení dle určeného typu) vedení posoudí a určí. Vedení též nemá námitky k nošení světlých halenek u řidiček (dámské kolekci se vůbec chceme intenzivně věnovat a uvítali bychom spolupráci s některou řidičkou v této oblasti).

Jednalo se také o drobné organizační změně ve vedení společnosti, zapracování autoškoly do schématu řízení atp., která nemá mít vliv na hospodaření společnosti. V oblasti dovolené bylo konstatováno, že v rámci možností dochází k uspokojení všech požadavků a zaměstnanci nevznesli námitek. Je pravdou, že problém starých dovolených řeší i jiné podniky. Zaměstnavatel i odbory jsou si vědomi práva přikázat zaměstnanci dovolenou, jakož i práva zaměstnance určit si dovolenou sám, pokud ji zaměstnavatel do 18měsíců neumožní vybrat. Zaškolování probíhá standartním způsobem, zjištěné závady v klimatizaci nutno hlásit u daného stroje přímo nadřízenému.

Vedení bylo také upozorněno na malý čas při přejezdu z nádraží k myčce- bude řešeno.

Další jednání proběhne v srpnu.

Kolektivní vyjednávání započne 31.července, přičemž tentokrát vedení předloží svůj návrh KS.

Ještě před jednáním svoláme schůzku s řidiči u piva. Termín si sekce sama určí. 

–JZ-