Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

Jednání PÚ se zástupci odborových organizací, dne 6. 1. 2022 od 9:00 hodin

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.      Prezentace – PalmApp – nová forma (firma s.r.o.) možnosti čerpat zálohu (mimořádně či pravidelně), z již vydělané mzdy, která ještě nebyla poukázána na účet zaměstnance. Zaměstnavatel to uvádí jako prevenci proti zadlužování u komerčních peněžních ústavů.

Prezence firmy však vyvolává nedůvěru a podle diskuze by problém zadlužených jedinců neřešila.

personální ředitel

 

 

2.      Informace – Program „Athena“ – představena nová forma spisové služby – elektronizace a různé formy převedení archivů do elektronické formy

vedoucí 410000 – jednotka Informační technologie

 

 

3.      Projednání – Navýšení cen ve stravovacím provozu – Saylend s.r.o. – p. Dvořák – důsledky inflace navyšují ceny. Navýšení o cca 10 Kč na jedno jídlo.  Projednáno.

vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

 

 

4.      Projednání – Navýšení cen ve stravovacím provozu – Larysa Kovarzhiková – důsledky inflace navyšují ceny. Navýšení o cca 10 Kč na jedno jídlo.  Projednáno.

vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

 

 

5.        Projednání – „Určující principy pro postup KSP a útvaru 500250 v souladu s bodem 2.3.12 platné KS“ (Komise sociálního programu) -  projednány návrhy sociálního programu pro rok 2021.

vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

 

 

6.        Informace – Kontroly stravovacích provozů za II. pololetí roku 2021– podána informace o provedených kontrolách- kontroly byly omezeny vinou epidemie.

vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

 

 

7.                  Informace – Obsazení ordinací DPP od 1. 1. 2022 – podána informace o obsazení ordinací. Nedostatek lékařů na trhu práce je problém. Plný úvazek je v DPP důležitý. V některých lokalitách došlo k přesunu lékařů s různými úvazky tak, aby v pracovním čase obsloužili více zaměstnanců.  vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

 

 

8.        Informace – Koncepce zvýšení podílu zaměstnávání zaměstnanců ZTP a ZTP/P v DP

Počet míst v outsourcingu se sníží a firma poskytne tato místa postiženým a pro sociální program DPP. Bude připravena směrnice, vytváří se koncepce.

 

personální ředitel

 

 

9.        Kontrola Zápisu č. 6 z jednání ÚP se zástupci OO ze dne 4. 11. 2021 – bez připomínek.

personální ředitel

 

10.    Diskuse  - dotaz na zavedení stravenkového paušálu…. prý až tak  v půlce roku… Zaměstnavateli se přistoupit k možnosti zavedení stravenkového paušálu zjevně moc nechce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·         PalmApp – Prezentace DPP

·         ESSS - Athena

·         Materiály k projednávání - p. Dvořák

·         Materiály k projednávání - pí Kovarzhiková

·         Materiály k projednávání - Určující principy KSP

·         Informace - Kontroly strav. provozů II. pololetí 2021

·         Materiály k informaci - Obsazení ordinací od 1. 1. 2022

·         Koncepce_OZP

·         Zápis č. 6 z jednání ÚP s OO dne 4. 11. 2021_final