Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

jednání PÚ se zástupci odborových organizací, dne 6. 5. 2021 od 9:00 hodin

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

 

Program jednání:

 

 

Projednání – Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele

     personální ředitel – princip stejně jako na podzim – doma zůstane jen malé množství lidí.

 

 

Podání informace a Projednání - aktualizace Plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2021

vedoucí odboru 500400 - Vzdělávání a rozvojové programy –info. spouští se kurz ochrana utajovaných  informací. Bude přístupný lidem s prověrkou a trvá 1 hodinu.

 

 

Zpráva o vyhodnocení 4. ročníku jazykového vzdělávání

vedoucí odboru 500400 - Vzdělávání a rozvojové programyinfo o jazykovém vzdělávání – rok 2020 byl ovlivněn pandemií. 106 lidí zahájilo výuku Angl. či Něm. – potřeba pro práci. Kurz dokončilo 96. Řidiči na Klíčově a Muzeu Střešovice byl také krátký kurz skupin. Od září běží další kurz. On-line výuka. Letos školili Středisko dopravních informací.

 

 

Vyhodnocení výsledků a přínosu Absolventského motivačního programu za  rok 2020

vedoucí odboru 500400 - Vzdělávání a rozvojové programy. Snaží překrýt generační obměnu zaměstnanců. Je zaměřen na Střední školu dopravní. V motivačním programu bylo 20 žáků. 13 se zařadilo do programu. Jsou pro ně zajištěny exkurze do DP, kam mohou nastoupit. Pandemie zasáhla i zde. Většinu žáků se podařilo umístit. Žádného VŠ se nepodařilo umístit na pozici v Dpp. Provádí se náborová kampaň na nové zaměstnce.

 

 

Informace o očkování proti COVID-19 u praktických lékařů v DP

vedoucí odboru 500300 - Benefitů a péče o zaměstnance -  rekapitulace známých faktů o očkování 50+ státem. Dávek zatím přišlo 100. byly rozděleny mezi lékaře DPP. Očkují se zaměstnanci, kteří mají lékaře v Dpp i jako praktického a splňují kritéria.

 

 

Vyhodnocení pilotního provozu automatů na chlazenou stravu
vedoucí odboru 500300 - Benefitů a péče o zaměstnance – projekt je úspěšný. Bylo již prodáno přes 11tisíc jídel (cca rok). Došlo ale také k poškození automatů vandaly (Dejvická). Tyto místa se proto již nebudou obsazovat.

 

 

Informace o poskytování rehabilitačních pobytů

vedoucí odboru 500300 - Benefitů a péče o zaměstnance – kapacity v Třeboni nebyla využita kvůli Covidu. Čeká se na puštění – zaměstnanci jsou považováni za samoplátce. O prázdninách pobyty nebudou.

 

 

Informace o kontrolách stravovacích provozů

vedoucí odboru 500300 - Benefitů a péče o zaměstnance – 3 provozovatelé dluží za energie. I je postihl Covid… Dpp zkoumat různé programy Covid atp. Dotace v rámci podniku? Bude se řešit.

 

 

Kontrola Zápisu č. 6 z jednání PÚ se zástupci OO ze dne 3. 9. 2020

personální ředitel – probrán mnohokrát odkládaný zápis ze září 2020….

 

 

Diskuse

 

Dotazy na spuštění stravenkových karet.

 

Mimořádné info od dopr. ředitele.  Od 17.5.  se obnoví otevírání prvních dveří. Zavede se předvolba a zastávky na znamení.

Bude zajištěno přednostní očkování pro skupiny zaměstnanců do 50let. 3000 zaměstnanců bude moci být naočkováno.

24.5. v 9 hodin bude vyjednávání o Dodatku ke KS 2021 (nárůst mezd).

 

Probíhá v Dpp  personální analýza. Výsledky budou známy v srpnu / září.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

Aktualizace Plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2021

Zpráva_Jazykové vzdělávání_final

Zpráva_Absolventský motivační program_final; Zpráva_AMP_2020_final

Materiály k informaci _ očkování proti COVID 19

Materiály k informaci - chlazená strava

Materiály k informaci PU leden 2021 RHB

Informace - kontroly strav.provozů II. pololetí 2020

Zápis č. 6 z jednání PÚ s OO dne 3. 9. 2020_final