Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

jednání ÚP se zástupci odborových organizací, dne 3. 2. 2022 od 9:00 hodin

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.        Projednání – Řád volební pro volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci

vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

Probrán volební řád. Členy Dozorčí rady budou volit volitelé. Zaměstnanci budou volit volitele. Bude 11 volebních obvodů. Volí se 46 volitelů.

Budou určeny volební komise. Volitele navrhuje představenstvo, OO či 10% zaměstnanců. Volby – ve volebních místnostech – bude jich 6, a poté budou volby mimo volební místnosti ve volebních obvodech. Cílem je umožnit odvolit co nejvíce zaměstnancům. Ze zákona je minimum 1/3. Až se zvolí volitelé, budou sezváni a budou volit 5 členů Dozorčí rady. Byly probrány některé připomínky k procesu voleb.

Probrán harmonogram voleb. Volby volitelů budou ukončeny v červnu. Ve volební komisi budou zástupci největších OO v DPP.

 

2.       Informace o testování – informace o aktuálním znění vydaném vládou známém z médií.

 

3.        Informace – Rehabilitační pobyty pro zaměstnance DP v roce 2022

vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

 Probrána statistika. Odbaveno 373 zaměstnanců. Výrazně ovlivněno Covidem. Spokojenost zaměstnanců je s celým pobytem.

 Dotazník spokojenosti byl mírně upraven. Zaměstnavatel se zamyslí nad dalším vývojem rehabilitačních pobytů vzhledem k ekonomice. Cílem je rozšířit pobyty i o další skupiny zaměstnanců. Pravidla pobytů určuje Kolektivní smlouva. V případě změny je nutný Dodatek KS.

 

4.        Aktualizace tabulky „Evidence dlouhodobých bodů“

 personální ředitel.

  Probrány body dle evidence a připomínky k řešení.

 

5.        Informace – Vyhodnocení výsledků a přínosu Absolventského motivačního programu za rok 2021

 vedoucí 500420 – odd. Rozvojové programy

  Podána informace o současném stavu.

 

 

6.        Kontrola Zápisu č. 1 z jednání ÚP se zástupci OO ze dne 6. 1. 2022

personální ředitel

  Probrány odpovědi na body interpelací a odpovědi na vznesené otázky k programu, zpracované písemně. Z bodů:

1)             Prezentace – PalmApp

2)             Informace – Program „Athena“

3)             Projednání – Navýšení cen ve stravovacím provozu – Saylend s.r.o. – p. Dvořák

4)             Projednání – Navýšení cen ve stravovacím provozu – Larysa Kovarzhiková

5)             Projednání – „Určující principy pro postup KSP a útvaru 500250 v souladu s bodem 2.3.12 platné KS“ (Komise sociálního programu)

6)             Informace – Kontroly stravovacích provozů za II. pololetí roku 2021

7)             Informace – Obsazení ordinací DPP od 1. 1. 2022

8)             Informace – Koncepce zvýšení podílu zaměstnávání zaměstnanců ZTP a ZTP/P v DP

9)             Kontrola Zápisu č. 6 z jednání ÚP se zástupci OO ze dne 4. 11. 2021

 

7.        Diskuse

Personální ředitel sdělil, že paušální platba za stravenky nebude spuštěna, dokud nebudou známy ekonomické aspekty. Jedná se o platbu za 2 stravenky. Nikdo neví, kolik peněz pak zaměstnanec má dostat.. U jedné stravenky je to jasné.

 

Diskutován popis pracovní činnosti osádek montážních vozidel. Odbory nesouhlasí s možností pomocných prací. Jde o specializované obory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·        Materiály k projednání - Řád volební

·        Materiály k informaci – RHB

·        Evidence dlouhodobých bodů_final

·        Zpráva_AMP_roční_2021_final

·        Zápis č. 1 z jednání ÚP s OO dne 6. 1. 2022_final