Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

Jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 17. 6. 2021 od 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.      Diskuse s GŘ- jsou stížnosti lidí- cestujících, že MHD zatahuje brzy…(Pražáci si zvykli na noční rozvoz z hospod dlouho po půlnoci) odkaz na ROPID, ten určuje do kdy budeme jezdit. Žádost o lepší komunikaci podniku s médii a s revizory a řidiči MHD, kteří se cítí ohroženi – po nedávném napadení revizorů nožem a pistolí. Média by měla veřejnost lépe informovat, že pouze vykonávají svou práci… očekávají se potíže po zdražení jízdného.

 

2.      Informace – Aktuální situace Covid-19 – končí testování zaměstnanců v práci. Zopakovány všeobecné informace známé z médií.

 

3.      Flash Report – provoz. info, výluky, zvýšení rychlosti vozů na 65 u typu 15T nebude. Podnik nechce financovat potřebné povolení. Jezdit rychleji tak mohou pouze staré šlupky modifikovaných T3.  Platíme ze svého Škodovce dodávky za 15T…. dotaz na to, z čeho to platíme? Vyhýbavá odpověď… konkrétně nesdělili, odkázali na Dozorčí radu a dotaz na politiky.

 

4.      Informace – SM „Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele“ – pouze úzký počet činností má se souhlasem vedoucího povoleno dělat z domova. Z home office (za Covidu) jsou pozitivní i negativní ohlasy. Audit prozkoumá opodstatněnost této činnosti.

 

5.      Zrušení střídacího bodu Hradčanská– podnik to chce přesunout do vozovny Střešovice. Vnímám jej jako určité zhoršení možnosti zajištění stravování- okolí Hradčanské je poseto množstvím obchodů a podniků rychlého občerstvení. Z pozice řidiče jde o špatný krok. Vedoucí JPT Hloch to obhajuje. Střídači tam mohou i parkovat. Kantýna přijme objednávky jídel na čas. Do kdy tam bude… ? I poslední střídání? Vedoucí Hloch potvrzuje, že otevřeno a jídlo bude až do 22hod. A jsou tam lepší prostory, zázemí. Řidiči, bohužel, obdrželi málo informací, co změna přinese. Ospea se ohrazuje proti střídání linky 22 na Brusnici, chce ponechat I.P.Pavlova. Chce udělat anketu mezi řidiči. Personální ředitel trvá na právu zaměstnavatele udělat si to podle svého. Povinností zaměstnavatele je to s odbory projednat, nic víc. Schneider argumentuje tím, že zřízení střídacího bodu Střešovice nebylo s odbory projednáno, že pozice výpravčí nula byla zrušena a nebyla pro tento účel znovu zavedena.

 

6.      Projednání – Úprava turnusu pro směnové zaměstnance kategorie D provozu 226400 Pankrác – JSVT. Turnus zaručí zvýšení volného času (oddychu) mezi směnami. Plán dovolených u nočních i víkendů tím nebude dotčen. Přesunuto na jednání 22.7. a platnost bude od 1.9.2021. Výtka, že režim není nepřetržitý.

 

7.      Prezentace k projektu Metro 2040 – bod přesunut na červenec

 

8.      Kontrola Zápisu č. 2 z PJ ze dne 18. 2. 2021 – bez připomínek

 

9.      Kontrola Zápisu č. 5 z PJ ze dne 20. 5. 2021 – okomentoval jsem zrušení pracovních míst na DPP a DPČ u TRAM. Zrušeno bylo 9 míst… nechápu strategii podniku a „úsporu“ z toho plynoucí. Až budeme potřebovat opět dost řidičů, bude nás to stát stovky tisíc na kurzy nových řed.

 

10.  Projednání technických parametrů soutěžené výstrojní obuvi – dámská obuv. Obuv má mít odpovídající parametry pro pracovní obuv. Bude oslovena celá řada dodavatelů prostřednictvím vyvěšení nabídky na internetu.

 

11.  Aktualizace tabulky „Evidence dlouhodobých bodů“ – bod přesunut na červenec

 

12.  Diskuse – úvodem. Bude vydán nový příkaz, který prodlouží nároky a lhůtu pro vybavení stejnokrojem do září 2022. Dotazy na vybavení ochrannými prostředky pro vstup do metra. Dotaz na nealkopivo do automatů. Zpochybněna absence alkoholu a tudíž je v rozporu s pravidly konzumace v práci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·         Flash Report PJ

·         SM Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele 09062021; Výjimka z bodu 3 SM Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele

·         Turnu D Pankrác JSVT 2021; T0814 – návrh

·         2021- informace OO_Metro 2040

·         Zápis č. 2 z PJ ze dne 18. 2. 2021_final

·         Zápis č. 5 z PJ ze dne 20. 5. 2021_final

·         Projednání technických parametrů soutěžené výstrojní obuvi

·         Evidence dl. bodů z jednání s OO_final