Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost-  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

Jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,

dne 21. 5. 2020 od 10:00 hodin ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.         Diskuse s GŘ – peníze navíc za virus nebudou, máme výpadek 300mil.Kč na jízdném. Městu chybí 10miliard.
Propouštění ale nehrozí, chybí spousta neobsazených míst a je případně možné rušit tabulkově neobsazená místa.

 

2.         Prezentace Strategie DPP 2019 – 2024 – prezentaci představil - generální ředitel a vedoucí odboru 900700 – Marketing a obchod.

  Mnoho vzletných slov, jak bude doprava lepší, hezčí, efektivnější a zaměstnanci spokojenější.drobná diskuze o vizích (např. co bude jezdit na trase D atp.)  Marketing představil záměr dlouhodobé strategie náboru a stabilizace…. Řeči, řeči, řeči… vychvalována byla akce setkání zaměstnanců na Výstavišti, která je prý velice oblíbená…

 

3.         Aktuální informace o koronaviru Covid-19 – žádné nové informace nebyly sděleny, vše je známé každému z médií (pokud to není ignorant co nic nesleduje, nečte..). Krizový štáb hl. města Prahy byl ukončen. 532 zaměstnanců chybí ve stavu z různých důvodů.

Info o částečné nezaměstnanosti, jak byla zatím dotčeným zaměstnancům nařízena. Půjde o cca 850 zaměstnanců. Rozhoduje se plošně. Pro některé profese platí vyjímky a není možné je do programu zařadit. Požadoval jsem vyšší operativnost v rozhodování o tom, kdo ji obdrží, když o to zažádá (sám jsem dobrovolně o zařazení do programu částečné nezaměstn. požádal - mé prac. místo nechť má někdo, kdo má malé děti a potřebuje plnou mzdu...- a pro závistivé imbecily uvádím, že o zařazení do programu může zažádat každý zaměstnanec DPP, pak záleží na managementu, zda a koho schválí).

 

4.         Flash Report - odborní ředitelé - Jednání představenstva a dozorčí rady- mimochodem DP koupí 1 trolejbus, Provozní informace- zvýší se provoz metra, stížnosti na Ropid.., úspory lze hledat v časté frekvenci v noci, v souběhu bus a tram, ptám se- jak dlouho se ještě budou otevírat všechny dveře? Proberou to.. Dotazy na standardy kvality oblečení. Revizoři - nárůst pokut o 18%, lidi si zvykli jezdit zadarmo... Poprázdninový provoz začne koncem srpna. Kampaň- nábor cestujících zpět do MHD - bude stát cca milion (původně to měl být nábor na nové zaměstnance). Informace o výlukách povrchové dopravy a metra. Finanční sumář za 1-2/2020 a 1-3/2020, 51mil propad v kuponech a 150milionů v jízdenkách (chybí turisti). Personální úsek- info o počtech zaměstnanců atp..

 

5.         Průběžná informace o plnění Plánu předpokládaných přijímaných opatření na zlepšení pracovního prostředí dle bodu 6.20 Kolektivní smlouvy pro rok 2020 – přednesl personální ředitel. Akce se vlečou a plán se nedaří plnit.

 

6.         Informace k projektu Stejnokrojového vybavení vedoucí odboru 900500 – Strategie a projektová kancelář. Diskuze na téma, kdo z odborů (ne)má být v nově připravované komisi.

 

7.         Nevypořádané připomínky OO ke SM 2013-006-06 „Zásady přidělování a používání stejnokrojů“ dopravní ředitel- připomínky odborů podnik neakceptoval.

 

8.         WIFI DP-Internet vedoucí odboru 410200 – Infrastruktura- zruší stávající free a nově pustí jen takovou aplikaci, kde se přihlášený identifikuje. Zdůvodňují to zákonným požadavkem. Ruší se SO-internet a bude nahrazen DP-internet. DP-řidiči se nemění…(je určen jen pro zaměstnance)

 

9.         Kontrola Zápisu č. 2 z PJ ze dne 20. 2. 2020 personální ředitel- diskuze o některých nejasných odpovědích na interpelace v zápisu.

 

10.     Diskuse – bez připomínek