Včera proběhlo další kolo jednání v ČAD Blansko a.s.. Úvodem nám vedení předložilo statistické výpočty, dokládající, že i řidiči linek, u kterých byl pozastaven příspěvek za specifickou trasu, doznali navýšení mzdy. Někteří méně, někteří výrazně. Pokud se domníváte, že vaše mzda nenarostla, informujte kolegu Zdeňka France. Necháme věc individuálně prověřit, zda nedošlo k chybám při výpočtu mzdy. Podnik s námi dále projednal záměr vypsat náborový příspěvek 20.000,- pro nové řidiče nákladní dopravy. Těchto řidičů má podnik málo, potřeboval by navýšit stav a konkurence mu lidi přetahuje vyšší mzdou. Mzdy řidičů autobusů a řidičů nákladní dopravy řeší tarif KS, po léta byl shodný, nicméně díky přeřazení ze třetí do páté třídy u řidičů autobusů, zde došlo k propadu mezd. Řidiči nákladní dopravy dále navíc musí při práci v cizině brát minimální mzdu některých států, kde pracují (Německo, Francie). Ředitel představil svůj záměr ignorovat Kolektivní smlouvu a platit řidiče nákladní dopravy smluvní mzdou. Proti záměru porušit KS byl odborovou stranou varován. Jsme připraveni podat soudní žalobu, pakliže KS poruší. Jde o zásadní zásah do práv odborů a ignoranci zákona. Odbory mu ve shodě navrhli zákonný postup a to uzavření dodatku ke KS, který by srovnal tarif řidičů (obecně) a vytvořil dva nové specifické příplatky. Jeden pro řidiče autobusů jezdících město (MHD) a druhý pro řidiče nákladní dopravy, při práci v cizině. Pokud bude vedení souhlasit, pan Franc podepíše Dodatek ke KS. Pokud nikoli, nejsme ochotni akceptovat nezákonnost a budeme kontaktovat právníky. Vedení také předložilo záměr, začít vyjednávat novou KS až v únoru. Platnost má do března. Domníváme se, že tato doba je přiliž pozdní a svádí tak k domněnce, že podnik nechce dohodu na nové KS. Naše organizace, která zde v poslední době významně člensky posílila, se připraví na zákonný protest a vyzve k jednání majitele firmy, pokud vedení svůj záměr nepřehodnotí. Po dohodě obou OO zřejmě podáme návrh na novou KS sami a začneme vyjednávání dle zákona, ještě na podzim. V 16hodin pak proběhla schůzka s příznivci a členy naší organizace. Tentokrát v Boskovicích. Přikládám foto malebného nádraží (kousek od hotelu Slávie). Přítomné jsme informovali o jednání i vyslechly různé podněty a návrhy. Pan Zdeněk Franc bude jednotlivé nepravosti řešit operativně a individuálně. V případě systémové chyby, předneseme problém na dalším jednání s vedením a to 20.listopadu. Poté bude opět schůzka se členy a příznivci, tentokrát v Blansku.
Po odchodu Petra Sychry z podniku a jeho přeřazení do pozice funkcionáře jiné sekce, vede sekci kolega Zdeněk Franc. Už kvůli jeho případné nemoci by bylo vhodné, kdyby měl svého zástupce či svou zástupkyni. Zájemci o práci funkcionáře, funkcionářky, hlaste se co nejdříve u kolegy. Nejpozději v únoru provedeme doplňovací volby.  Připomínám též, že v dostatečném počtu, má nové číslo našeho časopisu u sebe taktéž kolega Franc, stavte se pro něj. Během měsíce, dvou instalujeme i stojánky na naše časopisy a to všude tam, kde máme naše nástěnky.  Příjemný den.  –JZ-