Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 19. 11. 2020 od 10:00 hodin   ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.      Diskuse s GŘ. Jen na pokračování stavby vozovny Hloubětín. Pracuje se na tom…

 

 

2.      Připravovaná organizační opatření související s 5. fází narovnání TS

vedoucí odboru 500200 – Personální  a PaM  - projednáno

 

3.      Informace – Aktuální situace Covid – 19 – školení…

bezpečnostní ředitel

požádal jsem vedení, aby v souladu s viz  §106/ 4 písm. f) umožnilo školení řidičům jiným způsobem, než jejich fyzickou účastí, nebo alespoň těm, kteří mají o své zdraví obavu. Na školení, podle nás, dochází k přenosu nákazy (nakazil se už i lektor). Mnozí mají obavu o své zdraví.

Dále projednány termíny kontrol BOZP a PO.

 

4.    Flash Report - odborní ředitelé – informoval jsem vedení o zahlcení dep díky povinnému konci kolem 22hod. Chudáci to teď prostě nestíhaj. O provozu o vánocích se teprve jedná…. Čeká se, co bude…diskuze o nesmyslnosti a nehospodárnosti některých linek (je to hold příkaz Magistrátu, Ropidu..)

 

5.      Projednání - Návrh navýšení objemu přesčasové práce v roce 2020 -

       dopravní ředitel – zvýšen počet přesčasů pro rozvoz změn jízdních řádů…

 

6.      Úprava návrhu Přílohy 1, Příkazu 006-2020-01 „Zajištění prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontroly požární ochrany“ – projednáno.

       bezpečnostní ředitel

 

7.      Podání informace - Plán využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2021

              vedoucí odboru 500400 – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – podána informace o výčtu aktivit a o zařazení do programu a kurzů.

 

8.      Návrh úprav a informace o plnění Plánu předpokládaných přijímaných opatření na zlepšení pracovního prostředí dle bodu 6.20 Kolektivní smlouvy pro rok 2020

personální ředitel – projednáno současné plnění. Shledán fakt, že nelze vyčerpat plánované prostředky ( na což odbory dříve upozornily). Je otázkou kolik prostředků na rekonstrukce ke zlepšení prac. prostředí se bude moci využít příští rok.

 

9.      Informace o pravidelné zprávě o činnosti týmu PPTČ 

      vedoucí odboru 900300 – Interní audit – informace o přijatých podnětech.

 

10.    Návrh termínů jednání pro rok 2021  - personální ředitel - schváleno

 

11.  Kontrola Zápisu č. 12 z PJ ze dne 22. 10. 2020

personální ředitel – kontrola odpovědí na interpelace (máte nějaký podnět k projednání vedením společnosti, zašlete nám jej na info@zoosdmotol.cz)

 

12.  Diskuse – podány další podněty pro vedení ze strany OO.