Proběhlo ekonomicko-provozní, pravidelné jednání s vedením ČAD Blansko a.s. a následné posezení se členy a příznivci, na které přišel i ředitel společnosti.

Následně pak proběhla neformální schůzka členů a příznivců naší organizace s funkcionáři a s ředitelem ČAD Blansko a.s..

Jak dopoledne, tak na odpoledním setkání, se přítomní mohli dovědět o stavu hospodaření, které je díky nízkým částkám plateb od kraje, v mínusovém rámci. Za důležité vnímáme fakt, že se po složitých jednáních podařilo s krajem dojednat kompenzaci, která ztráty za 2018 a 2019 pokryje. Je však třeba počítat s tím, že i rok 2020 (byť i v tomto roce se mzdy řidičů navýší) nedojde k razantnějšímu nárůstu mezd. Podnik prostě nemá z čeho. Čeká se na uzavření nové smlouvy s krajem, která poskytne více peněz- tedy i na mzdy. Odbory se v této souvislosti schází i na rovině společností působících v kraji a ve shodě výraznější nárůst požadujeme.

Náš návrh na řešení neutěšeného stavu chybějících řidičů a jejich udržení na stávajících místech bez důvodu fluktuace za vyššími mzdami, řeší náš návrh, aby základní tarifní mzda řidiče autobusu v ČAD Blansko a.s., kopírovala první stupeň tarifní mzdy řidiče MHD v Brně (Brno má více stupňů tarifu dle délky praxe řidičů).

Na setkání byl pozván i majitel firmy, který se bohužel, bez omluvy, nedostavil. Ředitel společnosti nám ale potvrdil jeho zájem, dále společnost vlastnit a provozovat. Taktéž pan ředitel vyvrátil fámy o svém možném odchodu a potvrdil vizi nejméně pět let dále funkci vykonávat.

Nejen nízké mzdy, ale i množství hodin, které řidiči za volantem stráví, trápí naše členy (výjimkou není 300 hodin měsíčně spolu s čekačkou) a tento fakt jsme panu řediteli sdělili a hledáme řešení. Uvažujeme i o vypsání ankety mezi řidiči na téma ochoty a míry vykonávání přesčasů a doby strávené čekáním. Dle výsledků zvolíme strategii pro vyjednávání.

Další palčivý problém je autobusové nádraží. Po našem tlaku (včetně výsledků ankety) se podařilo prosadit přednost zprava i pro couvající řidiče. Tím je zažehnána možnost kolize mezi vozy, nicméně stále hrozí možnost přejetí neukázněných lidí, kteří svévolně přelezivší zábradlí, se zde pohybují. Požadujeme vybavení autobusů couvací kameru s monitorem u volantu řidiče. Každý nový autobus by ji měl mít a staré typy bychom rádi vybavily dodatečně. Problém je, jako vše, cena…

Problém peněz i problém přesčasů v sobě odráží nízký zájem o tuto profesy a nábor nestíhá doplnit stav řidičů, kteří končí, ať už z důvodu zdraví, věku či kvůli změně bydliště. Na náboru Ukrajinců a jiných cizozemců jsme s ředitelem zajedno, že tudy cesta nevede. Problém je s komunikací, znalostí tratě i hmotnou zodpovědností při vyúčtování a prodeji jízdenek. Je otázkou, zda by nešla práce řidiče a řidičky nabídnout i např. lidem na mateřské či v důchodu jen na částečný úvazek.

Dále se probíralo vybavení zázemí řidičů, čerpání dovolených, mimořádné odměny za „práci navíc“, nemocenská, Brexit a vztah na business firmy, možnost převzetí obratišť (nádraží) organizátorem dopravy, mýto a dopad na rozpočet,  jednání dopravců s ČESMADem i vize nástřelu nové smlouvy. Netřeba dodávat, že něco více a lépe dojednáme, jen s co nejvíce členy. Myslete na to vy (např. nováčci či „D“čka), kteří v ČAD nejste našimi členy….   –JZ-