Info z jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 24. 1. 2019 od 9:00 hodin   

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 217/42, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.      Diskuse s GŘ

nové posty obsadily:  p,Witovskí,  p.Šurovský – technický řed. p.Tulák – investice.

 

Generální ředitel Witowski – pochází z bankovního sektoru (Česká spořitelna),

problém medializovaných nevýhodných smluv. Chce se zaměřit na vnitřní procesy ve firmě.

 

Padl dotaz na vozovnu Hloubětín. Vozovna se nechá znovu prověřit statiky a pak se vedení DPP rozhodne, zda se bude bourat či opravovat… Firmu stojí uzavírka spoustu peněz. Do 31.3. by se mělo rozhodnout. Od roku 2013 je vozovna v havarijním stavu…

 

Panu novému jsem sdělil, že zastupuji konglomerát čtyř OO, a že zastupujeme zaměstnance z více jak 50 středisek celého DPP..  Podle svých informací a jaké mám prvotní info…je nyní mezi lidmi očekávání. Očekávání, co bude dál? Předchůdce Gillar odcházel ve stavu, že nejsou řidiči, nejsou dělníci, nejsou náhradní díly, nejsou vozy, mzda se propadla na průměrnou- jako poslední fatální problém je problém s lékaři… Řekl jsem také, že má-li firma dále fungovat je třeba dobrý vtah s OO a ne přezíravost, kterou předváděl jeho předchůdce.

 

Na jednání padla kritika, že technický ředitel není přítomen a nemůžeme obdržet informaci o stavu vozů a plánu obměn vozidel. Technický ředitel nepřišel, ani se neomluvil z jednání.

 

Dotázal jsem se dále na pokrytí mobilů v metru. Signál v celém metru by měl fungovat do roku 2022.

 

2.         Flash Report -  odborní ředitelé- probrány informace z:  Jednání představenstva a dozorčí rady, provozní informace(hlavně výluky metra a povrchové dopravy), Ověřování systému automatického systému počítání cestujících (APC), informace o Finančním sumáři za 1-11/2018 a Výsledek hospodaření za období 1- 11/2018 a předpokládaný finanční vývoj        .  Personální úsek podal zprávu o přehledu probíhajících a vyhlášených výběrových řízení s komisí, o počtu zaměstnanců a míře fluktuace za rok 2018 a o nárůstu mezd v rámci plnění KS. Za zajímavost stojí položka Smluvní mzdy, která má k 31. 12. 2018: celkem 280 osob.

 

7.1             Kontrola Zápisu č. 12 z PJ ze dne 13. 12. 2018 – vedl personální ředitel – různé odpovědi na interpelace a reklamace písemných odpovědí. S rozsáhlou diskuzí byly opět body týkající se oděvního skladu a zásob stejnokrojů. V bodě týkající se LPP, jsem kritizoval rozhodnutí o možnosti prohlídky LPP u svého obvoďáka, pouze u úředníků. Podle mne by tuto možnost měli mít i řidiči a Déčka. Upozornil jsem na averzi zaměstnanců jezdit na LPP každý rok jinam a přes celou Prahu. Může to být důvod k výpovědím. Do komise na Rehabilitační pobyty personální ředitel prý vybral zástupce největších OO (Odborová rada se též hlásila). Asi nechce problémy při diskuzi o nároku a potřebuje tam jen kývaly. A konec konců dobře vám tak zaměstnanci, když podporujete tyto zkostnatělé OO v takovém počtu, že jsou největší a ne naší odborovou radu  Dotázal jsem se, zda stále platí povolání firmy Trexima k výzkumu práce a odměňování. Pers. ředitel potvrdil, s tím, že chce představit nový model odměňování pro novou Kolektivní smlouvu…. necháme se překvapit.  V bodě hlesající tržby DP- jsem upozornil na odrazování lidí od cestování …skrze socky… a nekulturní prostředí ve vozech… až najdou řešení, jak bezdomovce z vozů okamžitě vykázat, pak bude více lidí jezdit a tím i platit.. V bodě 9.4. jsem se podíl nad panující cenzůrou v DPP a dotázal jsem se, zda to máme zapotřebí (minule jsem sdělil, že dnes již bývalý generál, na rozdíl od personálního, která nás pozdarvil a popřál hezké vánoce, mlčky odešel a ani nezamňoukal- zapsáno bylo personální zástupce pozdravil a generální ne). A zajímavost na konec, za minulé II.pololetí, bylo uskutečněno v DPP cca 44.000 kontrol na alkohol a drogy. Z toho bylo zachyceno 21 případů pozitivních.

 

3.         Projednávání - Změna turnusu v 100730 – odd. Provozní zabezpečení zastávek -  dopravní ředitel – bez námitek

 

4.      Diskuse – různé podněty (neoprávněné stížnosti na řidiče, přivírání do dveří- dveře přitom zavírá automat..,

 

 

5.      Podpis DOHODY o nárůstu mzdových tarifů v roce 2019 ve smyslu ustanovení bodu 2.8 Přílohy Kolektivní smlouvy uzavřené na období 2016 – 2017 ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3

personální ředitel

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·         Flash Report PJ 24. 1. 2019

·         Zápis č. 12 z PJ ze dne 13. 12. 2018_final

·         Projednání změny turnusu s OO

·         Dohoda o nárůstu mzdových tarifů_2018_bod 2.8 přílohy KS 2016 - 2017 ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3