Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

 

 

Dne 20. 9. 2018 od 8,00 hod. ve velké zasedací místnosti Konferenčního centra
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 proběhlo:

 

 

·                                                                     Navrhované organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst (dále jen „organizační opatření“) v úseku dopravním, v útvaru 110000 – jednotka Provoz Metro

Dne 17. 7. 2018 rozhodla organizace ROPID, že u trakce Metro dojde k navýšení výkonů od  1. 9. 2018.  Navýšení výkonů bude v souladu se smlouvou o ZVS.   K 1. 11. 2018 dojde ke zřízení      celkem 18 PM

 

k 30. 9. 2018 dojde ke zrušení celkem 5 PM a k 1. 10. 2018 dojde ke zřízení celkem 5 PM

 

·                                                                     Navrhované organizační opatření související se změnou systemizace pracovních míst (dále jen „organizační opatření“) v úseku technickém, ekonomickém a personálním, útvary 200200 -  odbor Technická podpora provozu, 200400 – odbor Technická správa objektů, 240000 – jednotka Dopravní cesta Metro, 250000 – jednotka Dopravní cesta Tramvaje, 400200 – odbor Controlling a hospodaření, 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance, 500070 – odd. KS a vztahy s odbory

k 31. 12. 2018 dojde ke zrušení   celkem 28 PM  a   k 1. 1. 2019 zřízení celkem 26 PM (zde mimochodem dochází ke zřízení míst dělník v dopravě. V této souvislosti jsme požadoval převedení stávajících „dělníků v dopravě“ na TRAM do pozice manipulační řidič- což je de-facto podstata jejich práce. Bylo mi sděleno, že tento návrh bude připraven pro další kola změn. Pozn.  JZ) a k 1. 1. 2019 dojde k převedení  celkem 43 PM.

Kolem těchto návrhů bylo velké množství dotazů a rozprava trvala více jak hodinu…  Pers.ředitel poté jednání ukončil a změny představí na Představenstvu DPP.

Členové Odborové rady se mohou s materiály org. změn seznámit v naší kanceláři (každý pátek 9-15hod).

 

A následné jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací:

 

Program jednání:

 

 

1.      Diskuse s ( nebude, omluvil se prostřednictvím pers. řed. …. )

Dotazy na jiné osoby- Problém s přeřazením výpravčích „0“ (iniciativa p.Tomana…). OO nesouhlasí s jejich přeřazením z provozních do neprovozních zaměstnanců. Pers. úsek odpoví písemně. Dotaz na prémii z ušetřených peněz – na konci roku (v prosinci) asi něco bude…(vývoj zatím je dobrý). Dotaz, zda budou do konce roku nové autobusy…. snad nějaké ano.

 

 

2.      Flash Report  - odborní ředitelé –

             zpráva o jednání představenstva a dozorčí rady

         Provozní informace

         Finanční sumář za 1- 7/2018

         Personální úsek (fluktuace, volná místa, volné pozice vedoucích a vypsané výběrové řízení, přesčasy, průměrná mzda atp.)

 

 

3.       Projednání – Úrazové pojištění hasičů -  500200 – odbor Personální  a PaM, 900200 – odbor Právní

Dotazy na typ smlouvy, na koho se vztahuje, atp..

 

4.    Nefunkčnost systému MOS  ( jde i o zaměstnanecké jízdné… )
Řešilo se nahrávání jízdného pro rodinné příslušníky. Nefunkčnost je řešena operativně. Vystavování dočasného jízdního dokladu – na lískárně, atp..  Ve validátoru není vidět nahraný kupon… databáze nejsou kompatibilní. Problém je i v el. platbě.  Problém nezavinil DPP, jde o chybný projekt Magistrátu… Zaměstnanci obdrží informaci, jak mají postupovat s nahráním zam. jízdného.

 

 

5.      Kontrola Zápisu č. 8 z PJ ze dne 23. 8. 2018

personální ředitel

 

 

6.      Diskuse

 

Interpelace na různá témata- například:

Projednávání – Navýšení objemu přesčasové práce na rok 2018 v úseku dopravním

-         p. Urbánek: okomentoval předložený materiál.

-         p. Zabloudil: uvedl, že řidiči autobusů mají v průměru 22,13 hodin přesčasové práce za měsíc, což je téměř 300 hodin ročně. Dotázal se na počet řidičů, kteří již mají téměř vyčerpán i zákonný limit hodin přesčasové práce ročně.

-         p. Urbánek: zákonný limit je pro řidiče stanoven na 416 hodin přesčasové práce ročně. V DP je 2300 řidičů, a tak bude požadované sděleno písemně.

-         p. Kula: uvedl, že někteří vedoucí garáží si zákonné limity hlídají.

-         p. Schneider: poděkoval vedoucím garáží za správné evidování pracovní doby a za dodržování § 96 ZP.

-         p. Urbánek: pracovní dobu svých podřízených zaměstnanců evidují všichni vedoucí zaměstnanci.

Bod byl se zástupci OO projednán.

Vyjádření 130000 – jednotka Provoz Autobusy – p. Jelínek

Čerpání dohodnutého limitu roční přesčasové práce je věnována trvalá pozornost. Přes snahu o rovnoměrné čerpání má do konce července 39 řidičů (1,78 %) již zůstatek pod 70 hodin. Důvodem je, mimo nedostatek řidičů, především vysoká NAD v letních měsících a snaha v této době poskytnout max. počtu řidičů dovolenou. Z uvedeného počtu se 5 řidičů velmi blíží ročnímu limitu a přesčasovou práci bude nutné u těchto řidičů po vzájemné dohodě regulovat.

 

Diskuze na téma oděvní sklad… a Xena coby subdodavatel… darmo mluvit…na příště přijde vedoucí skladu.

Požádal jsem o sledování stavu a zprávu každoměsíční (kolik řidičů již vyčerpalo max. limit).

Taktéž jsem znovu urgoval zajištění vhodného prostředí na střídacím bodě Anděl (idioti zde buší do hrnců, košů a všeho co dělá kravál a nic se neděje… policie nereaguje, podnik nic neučinil).

atd….