Zpráva z jednání a vyjednávání 19.2.2018 v Blansku.

Úvodem proběhlo jednání bylo provozně ekonomické jednání.

Diskutováno a podklady byly připraveny na téma:  hospodaření společnosti a mzdové náklady, vývoj přesčasové práce, čerpání dovolené, odchody a příchody (fluktuace) řidičů v roce 2017, plán profesního školení, náborové bonusy pro řidiče nákladní dopravy, odškodnění pracovních úrazů za rok 2017.

Odbory dále požadovali projednat nešvar přebírání neopravených vozů, důvod opakovaných závad či povolování kol (již byl zakoupen nový stroj), evidence závad a vzájemná informovanost dispečinku a servisu při závadách. Probralo se téma úklidu i zácviku nových řidičů.

Po krátké pauze a informacích o ekonomice a dotacích kraje (společnost podniká kroky, aby získala více peněz na dotacích, které kraj vyplatil málo) začalo vyjednávání.

V prvním kole vyjednávání se diskutovala možnost délky platnosti KS. Odbory navrhují kratší termín, než tříletý, nebo oddělení pasáže mzdové a pracovní, přičemž mzdová by byla jednána každoročně, pracovní část víceletá. Na tarifu (návrh odborů 110,-Kč/hod) zatím shoda také není. Shoda se naopak našla na navýšení prémií pracovní pohotovosti u D a TH a na položkách sociálních nákladů. Výše flexipassů se zvýší z 500,- na 1.000,-Kč, naši členové obdrží částku(každý) 300,-Kč ročně za evidované členství srážkou ze mzdy, byl zaveden příspěvek za pracovní výročí za 45 let (nepřetržité práce v a.s.) a při jubileu 70let, který dosud nebyl a reagujeme tak na stárnutí populace a  změny v odchodu do důchodu. Bylo nám též umožněno instalovat více nástěnek,

Společnost se brání novince placeného volna na samoléčbu bez neschopenky. Zůstává v rozporu. Zatím jsme také nedali souhlas k přechodu řidičů nákladní dopravy do systému smluvní mzdy. V rozporu je i příplatek za některé linky, který byl po změně odměňování pozastaven. V rozporu je i výše příplatku za ranní plus odpolední.
Celou KS s vyznačením změn, shod a rozporů můžete stáhnout ------zde-----.

Odpoledne se poté konala schůzka se členy a příznivci naší organizace v Boskovicích v hotelu Slavia. I zde jsme diskutovali některé nešvary, které uplatníme při příští provozní schůzce.

Další kolo vyjednávání bude 12.března a poté bude setkání u (ne)piva v Blansku.