Vážení kolegové a Vážené kolegyně,

Od 14. prosince 2018 a až do konce ledna 2019 probíhají volby VŠECH FUNKCIONÁŘŮ našeho odborového sdružení i volby statutárních zástupců do Odborové rady sdružených odborových organizací.

Jde o největší - nejmohutnější volby v naší historii…

Po tři měsíce, od začátku září až do konce listopadu, jsme přijímali formuláře s kandidaturou od našich členů. Každý mohl kandidovat. Každý člen z kterékoliv organizace sdružené v Odborové radě. Tři měsíce je snad dost na to formulář vypsat (byl i v Motoláčku 37) a poslat, nebo naskenovat a poslat e-mailem, nebo alespoň MMSkou… nebo lístek dát jakémukoliv našemu funkcionáři rovnou do ruky. Třeba v pátek v kanceláři v Motole.

Nenajdete-li tedy na kandidátce něčí jméno, je to tím, že sám(sama) nekandidoval(a). Jak se říká, vykváknul(a) se na to... A vykládá-li tedy někdo, že nemohl(a) být volen(a), či jsme ho(jí) nezařadili do voleb - pak lže.

Někteří bývalí funkcionáři končí, dále nekandidovali, jiní, noví, to naopak chtějí zkusit. Jde o demokratický proces.

V letošních volbách:

·       kandiduje 24 lidí na funkcionáře OR, které bude volit skoro čtyři stovky členů všech subjektů sdružených v OR.

·       dále kandidují na pozice předseda a jeho zástupce u sdružených organizací kandidáti v počtu 4 za OO Metro, 11 za ZO OSD Motol a 7 za OO ROH.

Obdržíte dva až čtyři volební lístky- podle toho, kde jste členy.

Volí se v 11 volebních obvodech, což je důležité hlavně pro zajištění výdeje vánoc a voleb.

Je jen na vás, komu dáte hlas. Zda všem, jen někomu či nikomu.

Je logické, že nikdo nemůže znát všechny jména, můžete se poradit s vašimi funkcionáři. To, že člověka neznáte, ale nemusí znamenat, že je špatný… mějte to prosím na paměti.

Můžete si lístky doma v klidu pročíst, případně upravit dle instrukcí na každém z nich, a pak je zalepte do přiložené obálky a odevzdejte či zašlete na naši adresu, která je součástí volební obálky.

Svou volbou pomůžete ke zvolení funkcionářů do orgánů Odborové rady a tím k řádnému chodu našeho sdružení.

Volit mohou samozřejmě i nováčci, pokud nám přinesou přihlášku do některého ze subjektů sdružených v OR s datem vstupu od 1. 12. 2018. Volit naopak nemohou ti, kteří členství ukončí před dnem zahájení voleb.

Volit tedy lze už od 1,-Kč příspěvku měsíčně (ROH v DPP a ve ŠT). Využijte to.....

 

Děkujeme Vám.                                              Za Vedení OR - JZ