Dne 11.listopadu proběhlo 1.kolo vyjednávání ve Škoda Transportetion a.s., prostřednictvím on-line přenosu (vzájemně skrze notebooky a PC ).

Tento způsob není samozřejmě ideální, nicméně i tak lze vyjednávat. Jak se říká, lepší než vůbec spolu nejednat.

Úvodem, co vám nabízejí… nic.

Chtějí ponechat stejnou výši mezd, tedy lidem snížit mzdy o míru inflace, a že je sakra vysoká - viz obrázek. 

Asi netřeba připomínat, že Odborová rada toto rozhodně odmítá…

Tak jako jinde, i zdejší zaměstnavatel, podle mého názoru (JZ), hrubým způsobem zneužívá ochotu vlády přidat lidem peníze prostřednictvím snížení daní. Argumentace, že tím vlastně dostanou přidáno a on že jim sám přidávat nic nemusí, je špatná, neboť tím, de facto, neguje důležitý záměr vlády, aby více peněz lidem, rozjelo naši ekonomiku, prostřednictvím větší spotřeby. Mám-li více peněz, mohu prostě více utratit…  Jde tedy, podle mne, o protivládní postup. Tento můj argument však ředitel Škodovky odmítl jako demagogii… Mám jiný názor.

Propad tržeb, by snad mohl položit malý podnik… Těžko však přijmout fakt, že neplním-li plán zisku, skuhrám nad zpožděnými projekty, běduji nad současnou situací, a tudíž chci snížit lidem mzdy, když přitom nevyužívám vládních balíčků ke kompenzaci, protože mi připadají nízké, složité či zbytečné a pro mou firmu nepotřebné. Chudá firma by si prostě nemohla dovolit platit lidi ze svého na home office a musela je nechat na překážce placené státem.

Argument, že ŠT přece nebude nikdy platit své lidi ve špici firem a že nízké peníze nejsou, dle jich, ten problém, že problém je jen nedostatek odborností na trhu pro rozsáhlý nábor, je dle mého špatný. Ne, nejsem kapitalista (a nebudu) a nechápu, proč bych měl někomu dávat málo, když jej mohu dobře zaplatit a učinit tak spokojeným zaměstnancem.  Nakonec, co ale od odborového funkcionáře (pokud si na něj jen nehraje) může pan ředitel očekávat…. Naše názory tak jsou v diametrálním rozporu.

Za Odborovou radu jsem oznámil, nepřijatelnost návrhu snížení reálných mezd a nebyl jsem sám. Je tedy na Škodovce, aby si nehrála na chudáčka a těch pár milionů, které v globálu výdajů jsou opravdu minoritní, někde našla. Investice do zaměstnanců se jí, podle mne, dlouhodobě vyplatí.

Zaplatit lidem budoucí vakcinaci je samozřejmě dobré, jistě to udělají i jiné firmy, ale nelze na to brát peníze z poklesu mezd. V letošním roce (a bůh ví, jak příští rok) ŠT ruší akce tipu Techmánie a ušetří tím dost peněz…

Pokud se někdo domnívá, že Covid vytvoří zástupy nezaměstnaných elektrikářů, zámečníků a dalších „D“ profesí, pak se sakra mílí… a pokud se najdou firmy, které to dnes pochopí a nebudou hřešit na přidání peněz jen vládou (pokud to vůbec bude schváleno, když s tím ČSSD dělá problémy…), pak právě tam se zaměstnanci začnou přelévat. Co mně je proboha do loga firmy, jež mám na dresu, mne zajímá výše mzdy….  A krize nedostatku odborností se tak ještě prohloubí, neboť, proč bych dělal v montérkách za dvacku, když mi třeba market(… či XY) u kasy(... či XY) dá třicítku….

Další kolo vyjednávání bude za týden. Doufejme, že vedení ŠT přijde s něčím jiným, než s návrhem na pokles mezd. Na tom, se opravdu, (teď mluvím za Odborovou radu, jež zastupuji) neshodneme.

                                                                              -JZ-