Vedení odborové rady
Statutární orgán všech subjektů sdružených v odborové radě.
Mandát: 1 rok =  15.2.2019 – 15.2.2020       
VOR volí zúčastnění členové na společné Konferenci

účast na Konferenci 35 delegátů.

jmenná tabulka + výsledky ve volbách

 

Zabloudil Jiří dr.h.c.          prezident Odborové rady   30 hlasů
                                                                       + 30 hlasů ve volbě prezidenta OR

Ing. Douša Jaroslav CSc. – člen Vedení Odborové rady -  29 hlasů

Válek Vlastimil                 – člen Vedení Odborové rady – 28 hlasů

Holler Petr                          – člen Vedení Odborové rady – 29 hlasů

Rejhová Dana                    – člen Vedení Odborové rady – 29 hlasů

Zabloudilová Hana           – člen Vedení Odborové rady  - 29 hlasů

PhDr. Hejný Jiří                  – člen Vedení Odborové rady – 29 hlasů

 

 

 

 

 

 

 

Funkcionáři Odborové rady:
Funkcionáři vykonávají úkoly přidělené Vedením Odborové rady.
Funkcionáři, kteří nejsou ve VOR, se stávají náhradníky VOR.

Mandát:  3 roky =  15.2.2019 – 15.2.2022   

Všechny funkcionáře OR volí všichni členové všech sdružených organizací, přímou a tajnou volbou.

Jmenná tabulka abecedně + výsledky ve volbách  - kvorum pro zvolení bylo min. 84 hlasů ze 167 odevzdaných hlasů.
Právo volit mělo 317 členů, volební lístek odevzdalo 52,68%.

 

Bělaška Petr

ČAD  -   158 hlasů + 9 preferencí

Cibulková Lucie

indiv.   138 + 33

Červinka Filip

DPP     -  155 + 11

Ing. Douša Jaroslav Csc.

indiv.   162 + 38

Dvořák Petr

ŠT      -    152 + 15

Franc Zdeněk

ČAD  -     160 + 24

Hanuš Jiří

DPP  -     126 + 33

PhDr. Hejný Jiří  

DPP -      162 + 29

Holler Petr

ŠT     -     159 + 39

Kudrna Tomáš

DPP    -   159 + 11

Pakosta Jiří

DPP  -      156 + 19

Pliska Petr

ČAD  -     159 + 10

Pohlner Tomáš

DPP  -      121 +  6

Rejhová Dana

indiv.  -   161 + 37

Rychtář Václav

DPP   -    152 +  6

Schmid Jiří

DPP   -    153 +  8

Skuhrovec Václav

DPP   -    148 + 12

Suchá Věra

DPP  -     122 + 25

Sychra Petr

DPP -      160 +  6

Válek Vlastimil

DPP -      163 + 49

Zabloudil Jiří  dr.h.c.

DPP  -     166 + 79

Zabloudilová Hana

indiv. -   163 + 51

Zewel Zdeněk

DPP -      159 + 14

 

 

Statutární zástupci
Odborových organizací
sdružených v odborové radě.
Statutární zástupci vykonávají jen vymezené činnosti (správa vlastního majetku, podání daně atp.)

jmenná tabulka + výsledky ve volbách

 

Cibulková Lucie

76,92 %

předsedkyně OO Metro

Červinka Filip

69,23 %

zástupce

Schmid Jiří

61,53 %

zástupce

 

Ing. Douša Jaroslav CSc.

100  %  + 24 preferencí

předseda OO ROH

Zabloudil Jiří dr.h.c.

98,59 % + 37 preferencí

jednatel

Válek Vlastimil

98,59 % + 34 preferencí

vyjednavač

 

 

 
 

 

 


Zabloudil Jiří dr.h.c.

98,65  %  + 90 preferencí

předseda ZO OSD Motol

Válek Vlastimil

93,28 % + 51 preferencí

I.místopředseda

Holler Petr

91,94 % + 24 preferencí

II.místopředseda

 

 

 

 

Revizní komise Odborové rady a sdružených subjektů.
Revizní komise kontroluje majetek, evidenci a hospodaření všech sdružených subjektů

Mandát:  3 roky =  15.2.2019 – 15.2.2022   

jmenná tabulka + výsledky ve volbách

Nejedlo Vladimír

30 hlasů

 

Vlk Zdeněk

30 hlasů

 

Reich zdeněk

30 hlasů

 

Havránek Jan

30 hlasů

náhradník RK